Hva leter du etter?

Aktuelt


Image Kalver-i-fjos-ANM-00527_500.jpg without description

15.09.2017

4000 medlemmer i Storfekjøttkontrollen

Siste dag i august meldte medlem nr. 4000 seg inn i Storfekjøttkontrollen, og aldri før har det vært så mange medlemmer.

Image Storfe-i-fjoset-ANM-00545_500.jpg without description

14.09.2017

Alle prøveanalyser for BRSV og BCoV gratis i 2017 og 2018

 Kontrollprogrammet for Bekjempelse av BRSV og BCoV prioriterer å få oversikt over smittestatus i flest mulig norske storfebesetninger. Det er derfor bestemt at alle besetninger kan analysere prøvene sine gratis uansett antall. 

Image Smagris-ANM-00508.jpg without description

14.08.2017

Prosjektet Grisefine lunger trenger deltagere

Har du en gris eller flere som hoster? Da vil NMBU Veterinærhøgskolen gjerne ha kontakt med deg.

10.08.2017

Slik bekjemper vi rød hønsemidd

De siste ukene er insektmiddelet fipronil blitt oppdaget i egg fra Nederland. Et belgisk skadedyrfirma har benyttet stoffet på ulovlig vis i bekjempelse av rød hønsemidd. Det er ingen preparater med fipronil som brukes i matproduksjon på markedet i Norge.

Image griser.jpg without description

08.08.2017

Ser og syns vi det samme?

De siste 30 årene har kritikken mot moderne husdyrhold økt. Forbrukeropplysning og bruk av realistiske bilder har blitt foreslått som viktige tiltak for økt aksept. Men hvordan tolker forbrukerne det de ser?