Aktuelt

19.04.2023

Ledig stilling: fagkonsulent kjøttskjæring

Animalias fagområde Skjæring og analyse søker en dyktig og engasjert medarbeider i fast stilling som fagkonsulent kjøttskjæring.

31.03.2023

Hva vet du om norsk kyllingproduksjon?

Kravene til åpenhet og dokumentasjon rundt norsk husdyrproduksjon øker og Animalia skal være en relevant og troverdig kilde på alle sine fagområder.

21.03.2023

Ny administrerende direktør i Animalia AS

Edel-Anita Westhagen-Fladset er ansatt som ny administrerende direktør i Animalia AS og vil tiltre 1. oktober. Hun etterfølger Tor Arne Ruud som går av med pensjon ved nyttår.

19.02.2023

Nå kan du bruke lesestav i Sauekontrollen

Nå er det mulig å bruke lesestav direkte opp mot nettsiden til Sauekontrollen. Vi har også gjort registreringsbildene mobilvennlige, så det skal være så enkelt som mulig å registrere på både nettbrett og mobil.

16.01.2023

Dyrevelferdsregistreringer viser framgang på mange områder

Veterinærer har gjennomført over 12 300 rådgivingsbesøk i svinebesetninger i løpet av de fire årene dyrevelferdsprogrammet for svin har vært i drift. Fortsatt er det rom for forbedringer, men for flere viktige dyrevelferdsindikatorer og registreringer ser vi en positiv utvikling.