Aktuelt

21.09.2023

Felles innspill til arbeidet med ny dyrevelferdsmelding

Et felles innspill fra Animalia, KLF og Nortura er sendt inn til Landbruks- og matdepartementets arbeid med ny dyrevelferdsmelding. Innspillet omhandler generelle tiltak som kompetanse og veterinærdekning i tillegg til dyrevelferdstiltak i de enkelte husdyrproduksjonene.

19.09.2023

NORM-VET 2022: Fortsatt nedgang i antibiotikabruken til landdyr

Bruken av antibiotika i norske husdyrhold har aldri vært lavere enn i 2022, og det er lite resistens i bakterier fra mat og dyr.

13.09.2023

Første tilfelle av afrikansk svinepest påvist i Sverige

For første gang er det påvist afrikansk svinepest i Sverige. Fra 25. august er flere døde villsvin funnet i Fagersta kommune i Västmanlands län. Ett av disse villsvinene har nå fått påvist viruset.

31.08.2023

Ledig stilling: Fagsjef bærekraft, miljø og klima

Vi søker en engasjert fagsjef som vil være en pådriver for å fremme bærekraft- og miljøperspektivet i kjøtt- og eggnæringen gjennom utvikling og formidling av kunnskap og deltakelse i samfunnsdebatten. 

30.08.2023

Utfordringer med forurensede beitearealer, fôrhøsting og skadde rundballer etter flom

Her er informasjon om forskjellige fôr-relaterte utfordringer i kjølvannet av ekstremværet «Hans». I tillegg til forurensing av fôret, fører flommen også til redusert mengde grovfôr og redusert kvalitet på fôret flere steder. Artikkelen er skrevet av Animalia i samarbeid med Veterinærinstituttet og med bidrag fra Nortura, TINE og Felleskjøpet.