Hva leter du etter?

Aktuelt


13.02.2019

Bevilgninger til 19 nye innovasjonsprosjekter

Rundt 82 millioner kroner er bevilget til 19 nye innovasjonsprosjekter etter fellesutlysningen mellom Forskningsrådet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

13.02.2019

Ledig stilling: Leder av Fagtjenesten for ull

Animalia søker framtidig leder av Fagtjenesten for ull. Animalia driver klassifiseringssystemet for ull på oppdrag fra Landbruksdirektoratet. Fagtjenesten for ull har en nøkkelrolle i å opprettholde kompetansen på ullområdet for hele bransjen.

08.02.2019

Husdyrassosiert MRSA påvist i en svinebesetning

Veterinærinstituttet melder at de har påvist LA-MRSA i en svinebesetning i Nordland. Forekomsten av LA-MRSA hos svin i Norge er svært lav og det er nesten to år siden forrige påvising.

31.01.2019

Ledig stilling: Veterinær – engasjement 1 år

Animalia søker veterinær i engasjement i ett år til fagområde Helsetjenester og Koorimp. Fagområdet arbeider med faglige tiltak som skal bidra til god dyrehelse og -velferd i norsk husdyrhold, og gjennom det også en effektiv produksjon av trygg mat.

21.01.2019

Hvordan skal vi produsere nok mat til en voksende befolkning?

En overordnet global utfordring er å produsere mat til en voksende befolkning på en bærekraftig måte. Husdyr produserer mat og utnytter naturressurser, men bidrar også til utslipp av klimagasser. Så hvilken plass skal husdyrene ha i matproduksjonssystemet – nasjonalt og globalt?