Aktuelt

30.11.2020

Fugleinfluensa i Sandnes

Den 27. november ble fugleinfluensa påvist hos en viltlevende kortnebbgås i Rogaland. Denne alvorlig smittsomme sjukdommen har i høst gitt en rekke utbrudd på kontinentet og er blitt registrert flere steder i Norden. Viruset utgjør ingen risiko for mennesker. Mattilsynet anbefaler godt smittevern for å unngå smitte fra ville fugler til tamme fugler.

16.11.2020

Vitenskapelig dypdykk i kjøtt

Både nasjonalt og internasjonalt jobbes det nå på høytrykk for å identifisere nøkkelindiatorer som skal sikre bærekraftige matsystemer i fremtiden. Prosesser rundt nye bærekraftige kostråd pågår parallelt i norsk, nordisk og FN regi. Kjøtt og kjøttproduksjon får mye oppmerksomhet i dette arbeidet.

30.10.2020

Kjøttets tilstand 2020

28. oktober lanserte vi Kjøttets tilstand 2020 - vår årlige statusrapport over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.

15.10.2020

Klimakalkulatoren er lansert

Landbrukets Klimakalkulator er nå lansert for svin, mjølk og korn. Dette er verktøy som skal dokumentere hvor klimasmart norsk matproduksjon er og klimagasskuttene som landbruket skal ta fremover.

10.09.2020

Brukes stadig mindre antibiotika til behandling av dyr

I dag ble årets NORM-VET rapport lagt fram. Rapporten viser at det brukes stadig mindre antibiotika i behandlingen av dyr, og det er få funn av resistente bakterier i dyr og mat.