Aktuelt

20.01.2022

Ledig stilling: Spesialrådgiver/spesialveterinær dyrevelferd

Animalia søker en spesialrådgiver/spesialveterinær dyrevelferd til en stilling med oppgaver knyttet til dyrevelferd og dyrevelferdsprogrammer (DVP). Stillingen er hovedsakelig knyttet opp til Helsetjenesten for svin (HT svin) som har faglig ansvar for DVP svin og drifter fagsystemet Helsegris. Både innholdet i selve programmet og fagsystemet Helsegris er under stadig utvikling og dette er en mulighet til å være med i den spennende utviklingen som skjer i skjæringspunktet mellom dyrevelferd og dyrehelse, og IKT

19.01.2022

Kurset «Dyrevelferdsprogrammer og veterinærens rolle» lanseres

Dyrevelferdsprogrammene er viktig i husdyrnæringens arbeid med å dokumentere og forbedre dyrevelferden til de matproduserende dyra. Nå tilbyr Animalia et kurs i 3 moduler for veterinærer i arbeid med dyrevelferdsprogrammer.

27.12.2021

Animalias fagsystemer og dataangrep mot Nortura

Alle Animalias fagsystemer for produsenter og veterinærer; Sauekontrollen, Storfekjøttkontrollen, Ingris, Helsegris, Helsefjørfe og Dyrehelseportalen er tilgjengelige og i tilnærmet normal drift.

27.12.2021

Fugleinfluensa påvist i to verpehønsbesetninger i Rogaland

I forbindelse med fugleinfluensauttbruddene i Klepp kommune medio november, ble det opprettet risiko- og observasjonssoner for overvåking og kontroll av trafikk. Risikosonene ble innlemmet i observasjonssonene 15. desember. Observasjonssonene ble opphevet 24. desember.

04.01.2022

Praktisk informasjon om dyrevelferdsprogrammet for storfe

Nå lanseres dyrevelferdsprogrammet for storfe. Alle produsenter med flere enn 10 storfe skal inngå avtale med veterinær og gjennomføre et DVP-besøk minimum hver 16. måned. Vi oppfordrer til å avtale DVP-besøk med veterinær tidlig i innrulleringsperioden.