Publikasjoner

Animalia utgir to faste publikasjoner i året: Go'mørning og Kjøttets tilstand.

Go'mørning

Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året og sendes til utvalgte målgrupper i tilknytning til egg- og kjøttbransjen. Go´mørning har et opplag på 1600 eksemplarer.

Tidligere utgivelser av Go´mørning

Go'mørning nr. 1 2020

forside_gm_150.png

Kjøttets tilstand

Er en statusrapport for norsk kjøtt- og eggbransje utkommer en gang i året. Den inneholder aktuelle fagartikler og statistikk over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.

Tidligere utgivelser av Kjøttets tilstand

Kjøttets tilstand 2019