Publikasjoner

Animalia utgir to faste trykte publikasjoner i året: Go'mørning og Kjøttets tilstand. I tillegg lages det hvert år en digital årsrapport. 

Go'mørning

Tidsskriftet kommer ut to ganger i året og sendes til utvalgte målgrupper i tilknytning til egg- og kjøttbransjen. Go´mørning har et opplag på 1500 eksemplarer.

Tidligere utgivelser av Go´mørning

Go'mørning nr. 1. 2021

GM 1-2021 forside 150.jpg

Kjøttets tilstand

Er en statusrapport for norsk kjøtt- og eggbransje utkommer en gang i året. Den inneholder aktuelle fagartikler og statistikk over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.

Tidligere utgivelser av Kjøttets tilstand

Kjøttets tilstand 2020

forside kt 2020.jpg