Käthe Elise Kittelsen

Spesialveterinær
Helsetjenesten for fjørfe

Tlf: 906 05 027
kathe.kittelsen@animalia.no