Guro Vasdal

Prosjektleder- Helsetjenesten for fjørfe
Helsetjenesten for fjørfe

Tlf: 909 99 377
guro.vasdal@animalia.no