Thorbjørn Refsum

Spesialveterinær
Helsetjenesten for fjørfe

Tlf: 952 67 046/ 23 05 98 09
thorbjorn.refsum@animalia.no