Dyrehelse og beredskap

Fagområdet ledes av Synnøve Vatn

Fagsjef for Helsetjenestene for fjørfe, Helsetjenestene for svin og KOORIMP

Tlf: 928 83 452

Spesialrådgiver - Helsetjenesten for fjørfe

Tlf: 477 08 457

Prosjektleder- Helsetjenesten for fjørfe

Tlf: 909 99 377

Spesialveterinær- Helsetjenesten for fjørfe

Tlf: 906 05 027

Spesialveterinær - Helsetjenesten for storfe

Tlf: 993 82 571

Spesialveterinær- Helsetjenesten for fjørfe

Tlf: 994 15 317

Spesialveterinær – Dyrevelferdsprogram storfe og sau

Tlf: 941 89 217

Spesialveterinær- Helsetjenesten for fjørfe

Tlf: 952 67 046/ 23 05 98 09

Spesialveterinær - Helsetjenesten for storfe

Tlf: 916 67 322