Dyrehelse og beredskap

Fagområdet ledes av Nina Svendsby

Fagsjef - Helsetjenesten for sau, Helsetjenesten for storfe og Beredskap

Tlf: 901 19 695

Spesialveterinær (permisjon)

Tlf: