Dyrehelse og beredskap

Fagområdet ledes av Synnøve Vatn

Spesialrådgiver - Helsetjenesten for fjørfe

Tlf: 477 08 457

Spesialveterinær - Helsetjenesten for storfe

Tlf: 993 82 571

Spesialveterinær – Dyrevelferdsprogram storfe og sau

Tlf: 941 89 217

Fagsjef for KOORIMP, Helsetjenesten for fjørfe og Helsetjenesten for svin

Tlf: 922 02 540

Spesialveterinær - Helsetjenesten for storfe

Tlf: 916 67 322