Dyrehelse og beredskap

Fagområdet ledes av Nina Svendsby

Spesialrådgiver - Helsetjenesten for fjørfe

Tlf: 477 08 457

Spesialveterinær - Helsetjenesten for storfe

Tlf: 993 82 571

Spesialveterinær – Dyrevelferdsprogram storfe og sau

Tlf: 941 89 217

Fagsjef - Helsetjenesten for sau, Helsetjenesten for storfe og Beredskap

Tlf: 901 19 695

Spesialveterinær - Helsetjenesten for storfe

Tlf: 916 67 322