Dyrehelse og beredskap

Fagområdet ledes av Synnøve Vatn

Fagsjef Helsetjenestene for fjørfe, Helsetjenestene for svin og KOORIMP

Tlf: +47 928 83 452

Spesialrådgiver Helsetjenesten for fjørfe

Tlf: +47 477 08 457

Prosjektleder Helsetjenesten for fjørfe

Tlf: +47 909 99 377

Spesialveterinær Helsetjenesten for fjørfe

Tlf: +47 906 05 027

Spesialveterinær Helsetjenesten for storfe

Tlf: +47 993 82 571

Spesialveterinær Helsetjenesten for fjørfe

Tlf: +47 994 15 317

Spesialveterinær Dyrevelferdsprogram storfe og sau

Tlf: +47 941 89 217

Spesialveterinær Helsetjenesten for storfe

Tlf: +47 916 67 322