Birgit Ranheim

Fagsjef Helsetjenestene for fjørfe, Helsetjenestene for svin og KOORIMP
Fagsjef for KOORIMP, Helsetjenesten for fjørfe og Helsetjenesten for svin

Tlf: +47 928 83 452
birgit.ranheim@animalia.no