Per Håkon Bjørnstad

Fagkonsulent kjøttskjæring
Skjæring og analyse