Ola Nafstad

Ass. direktør - Fagdirektør - Husdyrproduksjon og Dyrevelferd, bærekraftig produksjon og kosthold
Ledergruppe

Tlf: 908 55 568
ola.nafstad@animalia.no