Torunn Thauland Håseth

Fagdirektør kvalitet og foredling
Ledergruppe

Tlf: +47 909 58 390
torunn.haseth@animalia.no