Aktuelt fra Mattrygghet

17.04.2023

Sluttseminar for prosjekt Reinere kyllingslakt 13.juni

IPN-prosjektet Reinere kyllingslakt ble avsluttet ved årsskiftet 2022 og det vil bli arrangert et sluttseminar om prosjektresultater og andre relevante tema den 13.juni 2023 hos Norsk Kylling på Orkanger.

29.03.2023

Campylobacter-smitte i kyllingflokker i 2022

«Handlingsplanen mot Campylobacter» har oppsummert smittetallene for 2022. Smittetallet i fjor ble 4,8 % av kyllingflokkene som testes, som var 106 av 2189 flokker, melder Mattilsynet. Dette er blant de lavere resultatene siden handlingsplanen startet opp i 2001.

04.01.2023

Mattilsynet opphever vedtaket om å endre metode for uttak av mage/tarm ved 5 slakterier

Felles forståelse og håndtering av EU-regelverket innenfor EU/EØS trekkes fram som det viktigste punktet når Mattilsynet nå opphever vedtaket om å endre metode for uttak av mage/tarm.

15.12.2022

Oppgradering av bransjeretningslinje for trygge spekevarer

Kjøttbransjen har gått sammen om en felles bransjeretningslinje for å sikre trygge spekevarer. Bransjeretningslinjen, som er anerkjent av Mattilsynet, har nå fått en oppgradering.

17.10.2022

Godkjenning av grovvask av sager og utstyr brukt mellom dyrearter

Kryssforurensing mellom ulike dyrearter skal unngås, fastslår hygieneregelverket, og Mattilsynet har påpekt at sager og produksjonsutstyr må vaskes mellom nedskjæring av ulike dyrearter. Nå har Mattilsynet presisert krav for tilstrekkelig grovvask.