Oppgradering av bransjeretningslinje for trygge spekevarer

Kjøttbransjen har gått sammen om en felles bransjeretningslinje for å sikre trygge spekevarer. Bransjeretningslinjen, som er anerkjent av Mattilsynet, har nå fått en oppgradering.

Hensikten med bransjeretningslinjen er å bidra til trygg produksjon av norske spekepølser, utbenet spekemat og hel spekemat. Retningslinjen gir en veiledning i god produksjonspraksis, bidrar til etterlevelse av regelverket og representerer en minste felles standard. Retningslinjen inngår i kvalitetssystemet til virksomheten. Det er frivillig å delta. Per nå har 7 KLF-bedrifter og alle Nortura-anleggene undertegnet avtalen, og det oppfordres til deltagelse for flere KLF-bedrifter. Ta kontakt med KLF eller Animalia dersom bedriften ønsker å delta.

Ansvar og roller

Virksomhetene forplikter seg til å gjøre retningslinjen til en fullverdig og integrert del av egne kvalitetssystemer. Henholdsvis Nortura eller KLF kan revidere egne virksomheter og virksomhetene skal i slike tilfeller legge til rette for arbeidet til revisor. Tilsluttede virksomheter utenfor Nortura SA eller KLF skal ha avtale om tredjepartsrevisjoner.
Ved Mattilsynets tilsyn, vil retningslinjen fungere som tilsynsreferanse på linje med andre elementer i kvalitetsstyringssystemet, spesielt ved IK-mat revisjoner og ved tilsyn med HACCP og produksjonshygiene.

Bruk av importert eller samhandlede kjøttråvarer

Bransjeretningslinjen setter krav til den hygieniske kvaliteten av kjøtt brukt til ulike typer spekevarer. Blant annet skal kjøtt fra risikoslakt ikke brukes til spekepølser. Importerte eller samhandlede råvarer, inkludert spiselige plussprodukter, skal i prinsippet regnes som risikoråvare. Det åpnes likevel for bruk i spekepølser forutsatt at spesifikke krav innfris. Disse inkluderer erklæring fra virksomheten, revisjon av eller på vegne av importør og prøvetaking i henhold til regelverket. I tillegg må sorteringer laget av importert eller samhandlet kjøttråvare oppfylle kravene i bransjeretningslinjen for trygge spekevarer.

Spekepølse - oppfølging av avvik etter prøvetaking for E.coli

Retningslinjen beskriver krav til prøvetaking av sorteringer, blandinger og ferdige spekepølser. Ved avvik fra kravene er det beskrevet avvikshåndtering. Dette er i tillegg samlet til et flytskjema som gjør at en enklere kan følge korrekt avviksbehandling. Presiseringen til avvikshåndtering som tidligere var i et eget dokument, er nå implementert i selve bransjeretningslinjen.

Se også: