Helsestorfe

Helsestorfe er bransjeregelverk for trygg omsetning av storfe. Formålet er å bidra til bedre helse- og smittebeskyttelse i norske storfebesetninger.

Formål

Helsestorfe skal bidra til:

 • Bedre helse og smittebeskyttelsesstatus i norske storfe besetninger.
 • Sikre besetninger med god helsestatus tilgang på dyr med samme status.
 • Begrense risikoen for spredning av smittsomme sykdommer.

Krav til helsestorfe

Det er tre hovedkrav for å bli godkjent Helsestorfebesetning.

1: Fri for BRSV og BCoV

Besetningen skal ha grønn status for virusene BRSV og BCoV. For å dokumentere dette må det sendes blod- eller melkeprøve til Tines Mastittlaboratorium i Molde (last ned rekvisisjonsskjema). Grønt prøvesvar er gyldig i 410 dager, forutsatt at det ikke er sjukdomsutbrudd i perioden. Alle besetninger med grønn status får varsling på SMS når det er på tide med ny prøve.

2: Grønn klauvstatus

Besetningen skal ha grønn klauvstatus. Les mer om krav til grønn klauvstatus her.

3: Dokumentert godt smittevern

Det skal være dokumentert godt smittevern i besetningen. Dette kan dokumenteres på to måter; enten med besetningsattest utfylt av veterinær (Helsestorfe-attest), eller med score 1 på smitteverndelen i Dyrevelferdsprogrammet (DVP) for storfe.

Dokumentasjon med Helsestorfe-attest:

Attesten skal dokumentere at besetningen tilfredsstiller kravene til smittevern. Det er tre hovedpunkter:

 • Fungerende smittesluse for besøkende bestående av: Definert ren og uren sone, egne klær og skotøy for besøkende i besetningen, innlagt varmt og kaldt vann, mulighet for å sette igjen utstyr i smitteslusa. Personer som steller besetningen må enten bruke smitteslusa eller ha annen inngang.
 • Fungerende smittesluse ved levering av dyr (livdyr og slaktedyr). Denne smitteslusa skal sikre at transportøren ikke kommer inn i husdyrrom, at besetningens eget personell ikke går inn på dyrebilen eller tilbake fra dyrebil til husdyrrommet uten bytte av klær og skotøy, og at dyr ikke kan returnere til husdyrrommet.
 • Det skal ved hvert besøk evalueres om de ulike delene av smittevernet kan forbedres.

Attest fylles ut av produsent og veterinær. Begge skriver under (Helsestorfe-attest).

Dokumentasjon med smitteverndel i DVP storfe:

I besetninger der det er utført og registrert besøk i dyrevelferdsprogrammet (DVP) og spørsmålene om smittesluse og utlastingsforhold er vurdert til score 1, er det ikke nødvendig å sende inn Helsestorfe-attest.

Inntil det er etablert automatisk kommunikasjon mellom de to systemene, må imidlertid produsent eller veterinær kontakte oss på ht.storfe@animalia.no for å informere om at besetningen ønsker helsestorfe-status.

Andre krav

Dersom det etter uttak av prøve er symptomer på BRSV eller BCoV infeksjon, skal dette umiddelbart meldes til Tines Beredskapstelefon via besetningens veterinær eller direkte til beredskapstelefonen:

Tlf: 51 37 15 00 (Innvalg: 5 Dyrehelse)
Mandag - fredag 08:00 – 21:00
Lørdag-Søndag, Helligdager 08:00 – 16:00

Helsestorfebesetninger kan ikke kjøpe dyr fra besetninger med rød status . Dersom dette skjer må grønn status dokumenteres med ny prøve til Mastittlaboratoriet i Molde. Ny prøve skal tas minst 30 dager etter at innkjøpt dyr er satt inn i besetningen.

Økonomiske vilkår

Avlsdyr fra besetninger med Helsestorfestatus får et pristillegg:

 • Kr. 1000,- for avlsdyr

Egenandelen på transport skal være den samme som for annen omsetning av livdyr.

Krav til slakteriene

Slakteriene har innarbeidet Bransjeregelverk for trygg omsetning av storfe – Helsestorfe i sine leveringsvilkår.

 • Slakteriene skal aktivt bidra til at de smittebeskyttelsestiltak produsenten legger opp til overholdes.
 • Slakteriene skal så langt mulig videreformidle dyr fra besetninger med Helsestorfestatus til besetninger med samme status. Det skal alltid informeres aktivt om dyrenes helsestatus ved omsetning.
 • I situasjoner der produsentene selv står for formidling og transport, og slakteriet involveres i det økonomiske oppgjøret, skal slakteriet aktivt arbeide for at dette regelverket legges til grunn for smittebeskyttelsesnivå og prising av dyrene.
 • Merprisen for dyr fra besetninger med Helsestorfestatus skal viderefaktureres kjøper.
 • Dyr med Helsestorfestatus skal transporteres separat og dyrebilen skal alltid være vasket og desinfisert før transport av denne kategorien dyr.