Helsestorfe

Helsestorfe er bransjeregelverk for trygg omsetning av storfe. Formålet er å bidra til bedre helse- og smittebeskyttelse i norske storfebesetninger.

Formål

Helsestorfe skal bidra til:

  • Bedre helse og smittebeskyttelsesstatus i norske storfe besetninger.
  • Sikre besetninger med god helsestatus tilgang på dyr med samme status.
  • Begrense risikoen for spredning av smittsomme sykdommer.

Krav til helsestorfe

Det er tre hovedkrav for å bli godkjent Helsestorfebesetning.

1: Fri for BRSV og BCoV

Besetningen skal ha grønn status for virusene BRSV og BCoV. For å dokumentere dette må det sendes blod- eller melkeprøve til Tines Mastittlaboratorium i Molde (last ned rekvisisjonsskjema). Grønt prøvesvar er gyldig i 410 dager, forutsatt at det ikke er sjukdomsutbrudd i perioden. Alle besetninger med grønn status får varsling på SMS når det er på tide med ny prøve.

2: Grønn klauvstatus

Besetningen skal ha grønn klauvstatus. Les mer om krav til grønn klauvstatus her.

3: Dokumentert godt smittevern

Det skal være dokumentert godt smittevern i besetningen. Dette dokumenteres med score 1 på smitteverndelen i Dyrevelferdsprogrammet (DVP) for storfe. Det er ikke lenger behov å sende inn Helsestorfe attest.

Dokumentasjon med smitteverndel i DVP storfe:

I besetninger der det er utført og registrert besøk i dyrevelferdsprogrammet (DVP) og spørsmålene om smittesluse og utlastingsforhold er vurdert til score 1, er det ikke nødvendig å sende inn Helsestorfe-attest.

Inntil det er etablert automatisk kommunikasjon mellom de to systemene, må imidlertid produsent eller veterinær kontakte oss på ht.storfe@animalia.no for å informere om at besetningen ønsker helsestorfe-status.

Andre krav

Dersom det etter uttak av prøve er symptomer på BRSV eller BCoV infeksjon, skal dette umiddelbart meldes til Tines Beredskapstelefon via besetningens veterinær eller direkte til beredskapstelefonen:

Tlf: 51 37 15 00 (Innvalg: 5 Dyrehelse)
Mandag - fredag 08:00 – 15:30

Helsestorfebesetninger skal ikke kjøpe dyr fra besetninger med rød status.

Økonomiske vilkår

Avlsdyr fra besetninger med Helsestorfestatus får et pristillegg:

  • Kr. 1000,- for avlsdyr

Egenandelen på transport skal være den samme som for annen omsetning av livdyr.

Krav til slakteriene

Slakteriene har innarbeidet Bransjeregelverk for trygg omsetning av storfe – Helsestorfe i sine leveringsvilkår.

  • Slakteriene skal aktivt bidra til at de smittebeskyttelsestiltak produsenten legger opp til overholdes.
  • Slakteriene skal så langt mulig videreformidle dyr fra besetninger med Helsestorfestatus til besetninger med samme status. Det skal alltid informeres aktivt om dyrenes helsestatus ved omsetning.
  • I situasjoner der produsentene selv står for formidling og transport, og slakteriet involveres i det økonomiske oppgjøret, skal slakteriet aktivt arbeide for at dette regelverket legges til grunn for smittebeskyttelsesnivå og prising av dyrene.
  • Merprisen for dyr fra besetninger med Helsestorfestatus skal viderefaktureres kjøper.
  • Dyr med Helsestorfestatus skal transporteres i henhold til bransjeretningslinje livdyrhandel.