Smitteverndel i dyrevelferdsprogrammet erstatter Helsestorfe–attest

I besetninger der det er utført og registrert besøk i dyrevelferdsprogrammet (DVP) og spørsmålene om smittesluse og utlastingsforhold er vurdert til score 1, er det ikke nødvendig å sende inn helsestorfe-attest. Inntil det er etablert automatisk kommunikasjon mellom de to systemene, må imidlertid produsent eller veterinær kontakte osshtstorfe@animalia.no for å informere om at besetningen ønsker helsestorfe-status.

Fortsatt gjelder følgende for Helsestorfe-besetninger:

  1. Grønn virusstatus
  2. Grønn klauvstatus
  3. Godkjent helsestorfe-attest eller score 1 på smitteverndelen i DVP

Les mer om Helsestorfe her.