Aktuelt storfe

16.12.2022

Kutrivsel-prosjektet er i rute!

WelCow/Kutrivsel-prosektet ledet av Camilla Kielland ved NMBU Veterinærhøgskolen er i rute, og er nå i fasen hvor innsamlet data skal bearbeides og publiseres.

01.11.2022

DVP storfe - resultater så langt!

Både produsenter og veterinærer er godt i gang med dyrevelferdsprogrammet (DVP) for storfe. Nå er nesten alle produsenter med mer enn 10 storfe innrullert og har fått tildelt en besøksfrist, og over 70% har gjennomført sitt første besøk.

27.09.2022

Kontrollprogrammet avsluttes

Da er det bestemt at kontrollprogrammet avsluttes ved utgangen av 2022. Dette innebærer at kostnaden for analyse av prøver (BRSV/BCoV) vil tilfalle produsent fra og med 1.1.2023. Vi anbefaler fortsatt alle produsenter som kjøper/selger livdyr å ha en gyldig status ettersom det er nyttig kunnskap ift. smittevern i egen besetning og reduserer risikoen for å få smittsomme sjukdommer inn i driftsbygninger gjennom livdyrhandel.

27.04.2022

Dyrevelferdsprogrammet for storfe – pulje 1 er innrullert

Dyrevelferdsprogrammet (DVP) for storfe ble lansert i januar. Nå er pulje en av fem ferdig innrullert. Første pulje – ca. 2300 produsenter – hadde besøksfrist 1. april. Omtrent 90 prosent av disse har nå gjennomført DVP-besøket.