Aktuelt storfe

25.11.2019

Klauvhelse skal dokumenteres ved livdyrsalg

Digital dermatitt avdekkes i stadig nye besetninger. Det er per dags dato 1222 besetninger i Kukontrollen som har eller har hatt ett eller flere dyr der digital dermatitt, smittsom hudbetennelse i og rundt klauvspalten, er påvist og innrapportert. Dette er et urovekkende høyt tall som må tas på alvor.

05.06.2019

Tenk smittevern også i beitesesongen

Smittsomme klauvsjukdommer som digital dermatitt (DD) og klauvspalteflegmone kan spres fra dyr til dyr og besetning til besetning på beite, det samme gjelder BRSV og BCoV. Smittepresset i beitesesongen er likevel normalt lavere på beite enn i innefôringsperioden.

28.03.2019

Innlesning av vektfiler i Storfekjøttkontrollen

Visste du at du kan lese inn vekter fra fil i Storfekjøttkontrollen?

21.08.2019

Anbefalinger smittevern på dyreutstillinger

Det å ha dyr på utstilling innebærer risiko for overføring av smittsomme sjukdommer.