Hva leter du etter?

Aktuelt storfe


12.11.2018

Aksjon prøvetaking en suksess

Kontrollprogrammet for bekjempelse av BRSV og BCoV har i høst sendt ut materiell for prøvetaking til alle landets storfebesetninger med mordyr.

17.08.2018

Helsestorfebesetninger får 15% rabatt på husdyrforsikring

Gjensidige Forsikring tilbyr 15% rabatt på husdyrforsikring.

23.07.2018

Tørke gir fare for forgiftninger på utmarksbeite

Både sau og storfe kan bli rammet av forgiftninger på utmarksbeite. De tre mest aktuelle plantene er Rome, Selsnepe og Landøyda.

25.06.2018

Kurs i klauvskjæring

Høsten 2018 vil det avholdes både nybegynnerkurs og sertifiseringskurs i klauvskjæring.