Aktuelt storfe

27.04.2022

Dyrevelferdsprogrammet for storfe – pulje 1 er innrullert

Dyrevelferdsprogrammet (DVP) for storfe ble lansert i januar. Nå er pulje en av fem ferdig innrullert. Første pulje – ca. 2300 produsenter – hadde besøksfrist 1. april. Omtrent 90 prosent av disse har nå gjennomført DVP-besøket.

17.02.2022

Dyrevelferdsprogrammet for storfe - mange er godt i gang!

I januar ble dyrevelferdsprogrammet (DVP) for storfe lansert sammen med den tilhørende digitale plattformen Velferdsportal storfe (VPstorfe). Alle produsenter som søker produksjonstilskudd for mer enn 10 storfe skal innrulleres i programmet puljevis innen mai 2023.

19.01.2022

Nå er DVP storfe lansert!

Alle produsenter med flere enn 10 storfe innrulleres puljevis gjennom året. Ved innrullering skal produsenten inngå avtale med minst én veterinær og gjennomføre et DVP-besøk innen gitt frist. Første pulje ble innrullert i januar, og mange veterinærer er allerede godt i gang med besøkene! Her er litt praktisk info om DVP storfe, og hvordan du kan bistå produsentene dine.

09.07.2021

Elektroniske livdyrattester

Om kort tid lanseres elektroniske livdyrattester som tilgjengeliggjør helseinformasjon i husdyrkontrollene fra selgerbesetning slik at kjøper kan gjøre et velbegrunnet valg om dette er dyr som ønskes inn i sin besetning i forkant av transport.