Aktuelt storfe

05.06.2019

Tenk smittevern også i beitesesongen

Smittsomme klauvsjukdommer som digital dermatitt (DD) og klauvspalteflegmone kan spres fra dyr til dyr og besetning til besetning på beite, det samme gjelder BRSV og BCoV. Smittepresset i beitesesongen er likevel normalt lavere på beite enn i innefôringsperioden.

28.03.2019

Innlesning av vektfiler i Storfekjøttkontrollen

Visste du at du kan lese inn vekter fra fil i Storfekjøttkontrollen?

21.08.2019

Anbefalinger smittevern på dyreutstillinger

Det å ha dyr på utstilling innebærer risiko for overføring av smittsomme sjukdommer.

12.03.2019

Gratis prøveanalyser for BRSV og BCoV hele 2019

Kontrollprogrammet for Bekjempelse av BRSV og BCoV har tidligere sagt at prøveanalysene er gratis ut 1. kvartal 2019.

  • 1
  • 2