Parasitter

Nedenfor finner du relevante artikler knyttet til parasitter og forebygging.


Høstkrig mot lus

Sein høst og innsett av besetningen er riktig tidspunkt for en innsats mot lus. Sannsynligvis er lusebestanden liten nå, men vil vokse sterkt gjennom vinteren og både gi utrivelige dyr og skader på huden. Sterke angrep av blodlus på kalv vil kunne gi både sjukdom og dødsfall. Les mer om det her (pdf)

Parasitter på beite

Les professor i parasittologi, Bjørn Gjerdes råd her. Ofte må rådene tilpasses det enkelte bruk. Kontakt din veterinær, evt Helsetjenesteveterinær for råd.