Klauvas år

80-95 % av alle haltheter hos storfe har sin opprinnelse i klauvene. Dette betyr at forebyggende klauvhelsearbeid er essensielt for effektiv produksjon og god dyrevelferd.

I 2023 og utover i 2024 vil Helsetjenesten for storfe sette økt fokus på viktighet av god klauvhelse og hvordan oppnå god klauvhelse i storfebesetningene, i form av prosjektet Klauvas år, etter inspirasjon fra Danmarks Klovens år. Klauvas år er primært en informasjonskampanje, der vi vil benytte ulike kanaler for å nå ut med kunnskap, erfaringer og tips vedrørende tiltak for ivaretakelse og bedring av klauvhelsa. Hovedfokus vil være å bremse og helst stoppe spredningen av digital dermatitt, men også mye annet relevant vil være på agendaen. Det vil blant annet opprettes grupper som vil jobbe med konkrete temaer. Følg med på denne siden, her vil det legges ut informasjon fortløpende.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil bidra eller har innspill til Klauvas år.