Sauekontrollen

Sauekontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen og grunnlaget for avlsarbeidet på sau i Norge. Det er i dag over 5 500 medlemmer i Sauekontrollen.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til å komme i gang?  Ta kontakt med rådgiver på ditt slakteri

Det er opprettet et brukerforum på Facebook hvor produsenter kan dele erfaringer, still spørsmål og hjelpe hverandre med Sauekontrollen. Bli med i gruppen her.

Om Sauekontrollen

Sauekontrollen gir deg en helhetlig oversikt over dyrene og deres produksjon fra fødsel til slakting. Dette gjør at du kan analysere resultatene i egen besetning og sette deg nye mål.

Sauekontrollen er åpen for alle norske saueprodusenter. Du kan velge om du vil registrere  selv eller la en slakterirådgiver registrere for deg. Det er bare lamming, høstvekter på lam og utmelding av dyr som dør utenom slakt som må registreres. Det er en rekke andre registreringer tilgjengelig, men disse er frivillige.

Ut fra registreringene du gjør kan du hente ut rapporter som f.eks. vår- og høstlister, værresultater, slakteresultater, middeltall, noteringslister til bruk i fjøset, årsresultater, avlsverdier, rangeringslister, lage avlsplan og mye mer. Det er opp til deg som bruker å bestemme hvilke opplysninger du ønsker å ha med i utskriftene og hvordan du vil ha de oppstilt/rangert. Du kan også kjøre ut rapporter på enkelte grupper av dyr f.eks. alle søyer født i 2017 eller alle dyr på et angitt beite.