Nyheter og tips

30.12.2019

Innlogging med nye produsentnumre

Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer.

17.12.2019

Fôrplan lavdrektig søye

I fjor vinter lanserte vi fôrplan i Sauekontrollen. Nå i desember har vi lansert en ny modul - lavdrektig søye. 

13.09.2019

Fôrplan - sluttfôring av lam

Forrige vinter startet vi arbeidet med en fôrplan i Sauekontrollen. Den er delt opp i ulike moduler. Første modul er for sluttfôring av lam og den er klar til bruk.

14.08.2019

Indekskjøringer 2019

Det er Norsk Sau og Geit som beregner avlsverdiene på grunnlag av data fra Sauekontrollen. Frister for innrapportering av data finner du på linken nedenfor. 

29.04.2019

Utvidelse av slipp/sank

En sesongrelevant nyhet i Sauekontrollen er at vi har utvidet slipp/sank til å bli en hendelse med dato og sted.  Dette kan du registrere både i webversjonen og på appen.

04.04.2019

Året rundt med Sauekontrollen

Usikker på hva du bør huske på gjennom året? Vi har laget et årshjul med tips til registrertinger, rapporter og andre smarte ting i Sauekontrollen. Ta en titt!

27.02.2019

Nyhet! Dagbok i Sauekontrollen

Sauekontrollen har nå fått en dagbokfunksjon.

12.02.2019

Bruk av lesestavfil til masseregistrering

For de av dere som har Tru-Test lesestav er det mulig å lese inn en fil med en gruppe individer for bruk i masseregistrering i Sauekontrollen.

28.01.2019

Fostertelling med Tru-Test lesestav

Sauekontrollen er tilrettelagt for innlesing av filer med fostertelling fra Tru-Test lesestav.

05.12.2018

Ny og forbedret Middeltallsrapport i Sauekontrollen

Middeltall er kanskje den mest populære resultatrapporten i Sauekontrollen. Etter å ha samlet innspill til forbedringer av rapporten Middeltall over flere år, har vi nå lansert en ny og bedre utgave.