Nyheter og tips

18.05.2020

Enklere helseregistrering

Det er nå lansert maler for helseregistrering i Sauekontrollen. Dette vil forenkle registrering av behandlinger.

05.05.2020

Nyhet - Fôrplan etter lamming

 Lurer du på hva søyene trenger av kraftfôr og grovfôr etter lamming? Prøv den siste modulen i fôrplanen i Sauekontrollen! 

 

10.03.2020

Årsmelding 2019

Nå er årsmeldingen for 2019 ute, og denne gangen også i digitalt format. 

06.02.2020

Nyhet - Fôrplan høydrektig søye

Lurer du på hva søyene dine trenger av fôr i slutten av drektigheten? Sauekontrollen har nå lansert en ny modul i fôrplanen som kan hjelpe deg med dette! 

30.12.2019

Innlogging med nye produsentnumre

Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer.

17.12.2019

Fôrplan lavdrektig søye

I fjor vinter lanserte vi fôrplan i Sauekontrollen. Nå i desember har vi lansert en ny modul - lavdrektig søye. 

13.09.2019

Fôrplan - sluttfôring av lam

Forrige vinter startet vi arbeidet med en fôrplan i Sauekontrollen. Den er delt opp i ulike moduler. Første modul er for sluttfôring av lam og den er klar til bruk.

14.08.2019

Indekskjøringer 2019

Det er Norsk Sau og Geit som beregner avlsverdiene på grunnlag av data fra Sauekontrollen. Frister for innrapportering av data finner du på linken nedenfor. 

29.04.2019

Utvidelse av slipp/sank

En sesongrelevant nyhet i Sauekontrollen er at vi har utvidet slipp/sank til å bli en hendelse med dato og sted.  Dette kan du registrere både i webversjonen og på appen.

04.04.2019

Året rundt med Sauekontrollen

Usikker på hva du bør huske på gjennom året? Vi har laget et årshjul med tips til registrertinger, rapporter og andre smarte ting i Sauekontrollen. Ta en titt!