Nyheter og tips

29.04.2019

Utvidelse av slipp/sank

En sesongrelevant nyhet i Sauekontrollen er at vi har utvidet slipp/sank til å bli en hendelse med dato og sted.  Dette kan du registrere både i webversjonen og på appen.

04.04.2019

Året rundt med Sauekontrollen

Usikker på hva du bør huske på gjennom året? Vi har laget et årshjul med tips til registrertinger, rapporter og andre smarte ting i Sauekontrollen. Ta en titt!

27.02.2019

Nyhet! Dagbok i Sauekontrollen

Sauekontrollen har nå fått en dagbokfunksjon.

12.02.2019

Bruk av lesestavfil til masseregistrering

For de av dere som har Tru-Test lesestav er det mulig å lese inn en fil med en gruppe individer for bruk i masseregistrering i Sauekontrollen.

28.01.2019

Fostertelling med Tru-Test lesestav

Sauekontrollen er tilrettelagt for innlesing av filer med fostertelling fra Tru-Test lesestav.

05.12.2018

Ny og forbedret Middeltallsrapport i Sauekontrollen

Middeltall er kanskje den mest populære resultatrapporten i Sauekontrollen. Etter å ha samlet innspill til forbedringer av rapporten Middeltall over flere år, har vi nå lansert en ny og bedre utgave.

10.12.2018

Utrangeringsårsak - verdifull registrering

For å kunne avle på en frisk og holdbar sau er det viktig at vi registrerer utrangeringsårsak på søyer.

08.10.2018

Vektinnlesing fra Tru-Test

Brukerstøtte får ofte henvendelser om problemer med innlesing av vekter fra Tru-Test. Vil vi her forklare litt rundt hvilke muligheter som finnes til å få innlesningene til å gå i orden.

06.09.2018

Flytting av værer i beite/binge

Bruker du beite/binge og har egne værer på værlisten din, så kan det hende at du har startet en paringsperiode utenfor sesong. Er du usikker på om du har startet en paringsperiode kan du sjekke ut dette i rapporten Noteringsliste paring. Denne finner du under  Rapporter > Paring/avl > Noteringsliste paring. 

16.07.2018

Nyheter i Sauekontrollen App juli 2018

Juni 2018 ble det lansert en ny versjon av Sauekontrollen App med noen nyheter og forbedringer rundt beite/slipp/sank. Her er en oversikt over de viktigste nyhetene.

  • 1
  • 2