5 nyttige vårtips i Sauekontrollen

Våren er travel tid med mye som skal gjøres med sauene. Det er lamming, veiing, beiteslipp og mye mer. Her kommer 5 tips som kan hjelpe deg til en enklere vår med Sauekontrollen.

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal
 1. Ønsker du et raskt søk på dyr?
  Trykk tasten i på tastaturet. Da kan du søke opp et innmeldt dyr og komme direkte til individkortet for dyret. Bare pass på at du ikke står i et felt til å skrive i når du trykker i.
 2. Visste du at du kan masseregistrere flere ganger etter hverandre?
  Ja, når du har lagret en masseregistrering kan du enkelt ta med deg alle eller noen (kommer an på hvor mange du haker av) videre til neste masseregistrering. Et eksempel kan være at du vil registrere bjellenummer på søyene og at du i tillegg skal flytte de samme søyene i beite/binge. Da kan du først registrere bjellenummer, hak av dyrene, gå til masseregistrer beite/bingeflytt, sørg for at lam følger mor og gjennomfør flytt. Et annet eksempel kan være at du gjør flere ting i forbindelse med veiing. 
 3. Skal du endre/slette en registrering? Eller gjenopplive et feilutmeldt dyr?
  Dersom du skal endre eller slette en registrering må du gå inn på dyrets individkort (via besetning eller tasten i), finne igjen registreringen på riktig fane og deretter trykke endre. Da får du opp detaljene og kan endre eller slette hele registreringen. Skal du gjenoplive et feilutmeldt dyr så må du søke det opp i besetning (husk å hake av for utmeldt) og gå inn på individkortet fane Inn/-Utmelding, trykk Endre utmelding og deretter Slett.  
 4. Skal du registrere på et utmeldt dyr?
  Enkelte ganger melder man ut dyret før f.eks lamming er registrert. Skal du registrere på et utmeldt dyr må du gå via besetning, søke opp dyret (hak av for utmeldt i søket) også gå inn på individkortet og registrere derfra. 
 5. Vil du ha en rask oversikt over dyras produksjon så langt?
  Da anbefaler vi Vekt- og slakteresultat søye. Den viser oversiktlig hvilke lam som går med hvilke søyer samt at den har vekter (fødsel, vår, høst, slakt) og tilvekster. Er lammene utmeldt kommer det tydelig fram. Tilsvarende rapport finnes også for værene du har brukt.