Uttak av fil til Tru-Test lesestav

Stadig flere ønsker å utnytte Tru-Test XRS lesestav til mer enn kun nummeravlesning. En mulighet er å bruke den til å få opp varslinger på utvalgte dyr.

Varslingene kan være forskjellige, f.eks. merknader om potensielle livlam, dyr som skal slaktes, indeks, spesielle sorteringer (f.eks. dyr som skal til et spesielt beite) osv. Hva man vil varsles om må man ta stilling til før man starter. Nedenfor forklarer vi litt hvordan du går frem for å ta ut slike filer fra Sauekontrollen. I de aller fleste tilfeller kreves det litt redigering før fila er fiks ferdig. Selve varslingsteksten er fritekst så her kan man skrive helt manuelt også, men da kan det fortsatt være til god hjelp å ta ut nummerlista fra Sauekontrollen på forhånd.  

Eksempelet her tar utgangspunkt i at man ønsker å få varsling når et dyr med etiketten "slaktes" i Sauekontrollen scannes med lesestaven. 

1. Gå inn i Besetning i Sauekontrollen. Besetningsoppsettet huskes fra gang til gang. Siden vi nå skal justere kolonnene i Besetning kan det være lurt å starte med å Lagre Besetning som en egen rapport. Dette gjør du ved å klikke "Lagre rapport som" og gi den et navn f.eks. Fil Tru-Test. Da vil du seinere finne igjen rapporten under Rapporter > Egendefinerte rapporter. 

2. Gå til Velg kolonner. Klikke Fjern alle og hak av for "Elektronisk øremerke (EID)" og evt. en annen kolonne etter eget valg. Lagre. 

3. Det kan være en fordel å bruke søket i Besetning til å hente ut kun de dyra som har varsling. F.eks. søke etter etiketten "slaktes". OBS! Dersom et dyr har flere etiketter så vil alle vises selv om du kun søker etter en av dem. Dette kan redigeres i excel.

4. Lagre Besetning som excelfil. 

5. Åpne excelfila. Mest sannsynlig ser den ut som følgende.  Rediger dette før fila overføres til staven:

- Fjern overskriftsrad

- Fjern kolonne for Smil og Øremerke (disse kommer automatisk med og må derfor fjernes)

- Sørg for at kolonnen for elektronisk øremerke (EID) ligger lengst til venstre

- Dersom du har valgt å ta med etiketter og noen dyr har flere etiketter så er det lurt å fjerne de overflødige etiketten her nå.

6. Ferdig redigert. 

7. Lagre fila slik at du finner den igjen. 

Fila er nå klar til å lastes opp i programmet som følger med lesestaven. Dette krever at lesestaven er tilkoblet pc. For detaljer rundt hvordan du gjør dette se brukerveiledningen som følger lesestaven elller kontakt forhandler. I brukerveiledningen vil du også finne detaljer om hvordan varslingene skal oppføre seg.

Ps. Det finnes mange muligheter her. En av dem er f.eks. å ta ut ei liste bestående kun av elektronisk øremerke (EID) og ingen varslingskolonne/tekst. Da kan man bruke varslingsfunksjonen til å varsle når et dyr som IKKE står i lista scannes.