Nytt år - sett deg nye mål

Nytt år er for lengst i gang og i anledning en rolig periode i fjøset er det gode muligheter for å oppsummere fjoråret og sette seg nye mål for det nye året. Her gir vi deg noen tips. 

Fotograf : Animalia/Mina Klaseie

Vi anbefaler å bruke dataene i Sauekontrollen til å oppsummere år for år og sette deg konkrete måltall. Hvor mange lam skal du slakte pr sau i dette året? Hvor gamle ønsker du at søyene skal være før de slaktes? Hvor god tilvekst fram til vårvekt skal du ha? Skriv ned målene slik at det er lett å sjekke om du når de.

For å få en god oversikt over utviklingen i din egen besetning de siste årene kan vi anbefale rapporten Middeltall (ligger under rapporter > analyser og andre). Den gir deg oversikt over alt fra antall dyr, søyer med og uten lam, dødelighet og tap, tilvekst, slakteresulater m.m. Du kan søke på år så dersom du vil sammenligne med 10 år tilbake i tid så er det mulighet for det. 

Ønsker du å sammenligne deg med resten av Sauekontrollen kan du gå inn i Årsrapport (ligger under rapporter > analyser og andre). Der kan du se på lammetall, tilvekster, slakteresultater og lammetap opp mot snittet i Sauekontrollen. For din egen besetning kan du også ta den ut per rase dersom du har flere raser. 

For analyse av slaktedata har vi en rapport som heter Nøkkeltallanalyse slakt (ligger under rapporter > slakt). Denne går i dybden på alt som gjelder slakt. Øverst får du noen interessante tall som f.eks. slaktealder på søyene. Hvor gamle blir egentlig dine søyer? Hvor mange lam leverer du til slakt pr. søye? Hvor stor andel av lammene er kvalitetslam? Videre går den i dybden på slakteresultater per kullstørrelse, kjønn på lam, alder på søye og slaktealderen på lamma. Du ser utvikling i kvalitet ettersom når de er levert til slakt osv. Her er det også snittall for Sauekontrollen. I motsetning til årsrapporten hvor du ikke får ut snittall per rase, så vil du i Nøkkeltallanalyse slakt få opp snitt per rase.

Vi ønsker lykke til med analysen av 2020 og et godt nytt saueår med klare mål for 2021!