Sauekontrollen offline

Nå kan du bruke Sauekontrollen uten internett tilgjengelig. Hvordan det fungerer kan du lære mer om her. 

Pr. 12.04.2024 så kan følgende sider benyttes uten internett: besetning, individsøk forside, registrering veiing, registrering tilsyn, registrering beiteslipp/sanking og individkort. Notat og etikett på individkortet kan brukes offline, resten av individkortet kan kun brukes som oppslag. Ps! Individkort fane avdrått har ikke støtte for offline bruk og vil være tom offline.

Tips for deg som vil bruke Sauekontrollen offline (utenfor internettdekning):

  1. Legg administrasjonssida for offline som en snarvei på førstesida di. Stå på førstesida, i bolken Snarveier trykker du på Endre. Siden for offlineadministrasjon kommer nesten øverst i lista du får opp. Klikk på stjerna slik at den bli gul og vips så er snarveien på plass slik som her:
  2. Før du skal gå offline må du synkronisere for å ha tilgang til funksjonene med støtte for offline bruk. Synkronisering gjøres fra administrsasjonssiden. Vi anbefaler at du synkroniserer med jevne mellomrom dersom du skal bruke offline jevnlig.
  3. Når du trykker på “Start synkronisering” vil nødvendig informasjon om besetningen lastes opp i nettleseren din. Det er viktig at du synkroniserer på den enheten og med den nettleseren du planlegger å bruke uten internett. Når synkroniseringen er ferdig er du klar for å bruke Sauekontrollen uten tilgang på internett.
  4. Dersom du har gjort registreringer offline vil enheten så snart den får internett tilgjengelig begynne å sende inn f.eks. vekter du lagret offline. Dette går uten at du trenger å foreta deg noe.
  5. Dersom noe går feil vil det listes "Feilede registreringer" under boksen Varsler på førstesida di. Trykk på lenka for å komme til administrasjonssida for å se feilene.
  6. Du kan se gjennom både godkjente og feilede registreringer på administrasjonssida for offline (snarveien din, samme sted som du synkroniserte). Godkjente registreringer vil også komme opp i rapporter tilsvarende som registreringer gjort online.
        
  7. Feilede registreringer må rettes (ved å klikke på Se/endre) og lagres på nytt mens du er online. Du kan også slette de fra samme sted - da blir de borte fra feillista. 
  8. Godkjente registreringer blir samlet opp pr. dato og neste dag tømmes lista helt til du overføringer offlineregistreringer neste gang. 

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Kontakt brukerstotte@animalia.no

Fotograf