Feilrettinger og forbedringer

Her finner du en oversikt over nyheter/feilrettinger som er utført i web og app

12.04.2024 Versjon 3.3.0
- Offline registrering for tilsyn og beiteslipp/sanking klar til bruk

05.04.2024 Versjon 3.2.8
Registrering > Lamming: fått inn manglende feilmeldinger som gjorde at lagring ble stående og henge. 
- Utskrift: Smil kommer nå som tekst (blid/sur)

03.04.2024 Versjon 3.2.7
- Fikset feil med at nye registreringsbilder ikke scrollet når man kom nederst på skjermen
- Fått på plass feilmelding når vårvekt feiler i registrering > lamming. 
- Fikset feil med lengde på bjellenummer i Ammegeitkontrollen - har også fikset misvisende feilmelding ifm. lagring av bjellenummer både i Sauekontrollen og Ammegeitkontrollen

25.03.2024 Versjon 3.2.6
- Registrering lamming: kan nå registrere fødselsvekt uten å taste komma. Programmet deler automatisk store tall på 10 slik at desimal kommer på plass. 
- For rådgiver: Ny velg medlem modal
- Offline: notat og etikett på individkortet kan nå brukes offline. Har også fått noe oppslag på registreringer inne på individkortet (kan ikke endres så lenge man er offline). 

20.03.2024 Versjon 3.2.5
- Rettet feil med at kolonne for spenestørrelse i Besetning ikke hadde innhold
- Rettet feil med at siste lagrede utrangeringsårsak ikke fikk grønn "lagret" knapp ved lagring
- Besetning: rettet feil med at det å trykke på notatikonet i Besetning gikk til basisfane på individkortet. Nå går det direkte til notatfanen. 

18.03.2024 Versjon 3.2.4
- Manglende lamminger: søyer med kladd lagret markeres med *
- Registrering lamming: spørsmål om å legge til ny vær i værliste kommer nå kun en gang i samme økt
- Registrering lamming: når vi ikke har far å foreslå (fra paring) så foreslår vi heller væren som ble brukt som far på forrige lamming. 
- Individkort mobil: fikset at menyknapper var borte bak topplinje. 

11.03.2024 Versjon 3.2.2
Innført maks bredde på individkortmodal slik at den ikke blir uendelig bred på brede skjermer
- Viser nå basisinfo på individkort tildyr som ikke har vært innmeldt i besetningen (kun online)
- Registrering lamming: ny utvidet registrering søye: oppslag på antall foster
- Registrering lamming: fødselsvekt dato endrer seg hvis lammedato endres. 
- Registrering lamming: foreslår forrige vårveide lam sin vårvekt dato
- Registrering lamming: får nå spørsmål om å fortsette på kladd også når man leser av nummer til søye med RFID-leser. Tidligere kom spørsmålet kun ved manuell tasting av ørenummer. 

06.03.2024 Versjon 3.2.0
- individkortene i nytt design

22.02.2024 Versjon 3.1.0
-
Individsøk forside har fått nye felter: forventa lammingsdato og antall foster (dersom paring og/eller fostertelling er registrert). 
- Individsøk forside: kan nå søke på bjellenummer (eller ørenummer som før)
- Registrering veiing fungerer offline (uten internett)

08.02.2024 Versjon 3.0.6
- EID kolonne i Besetning har igjen fått inn mellomrom bak landskoden 578
- Forbedret ytelse/fart i enkelte filter i Besetning

31.01.2024 Versjon 3.0.5
-
Fjernet utvalgskriteriene fra excel
- Viser nå antall rader i utvalget/lista på vanlig utskrift 

30.01.2024 Versjon 3.0.4
- Rettet feil med at eksterne brukere ikke fikk fram menyvalgene sine
- Fått på plass igjen menyvalg til rapporten Manglende registreringer

24.01.2024 Versjon 3.0.0
Ny topplinje og hovedmeny 
- Hurtigtast B for å komme til Besetning
- Bruk av Sauekontrollen App støttes ikke lenger (webservice stengt)

18.01.2024 Versjon 2.17.0
- Nye kolonner i Besetning: antall merka avkom, innavlsgrad, delindeks spenestørrelse, delindeks søyevekt og mors navn

13.12.2023 Versjon 2.16.3
Registrering utmelding: forbedret funksjonalitet i kjøperfeltet. Kan nå søke på navn, dyrehold-id og produsentnummer for alle i Produsentregisteret. 
- Rettet diverse feil i Besetning, bl.a. at søk på Bingeløse dyr ikke ga resultat og at dyr med mange etiketter ble stående med eks. "etikett1,etikett2+++". Etikettene bak +++ var ikke søkbare/ga ikke treff på dyret når man filtrerte. 

11.12.2023 Versjon 2.16.0/2.16.1/2.16.2
- Ny utskrifts-/excelløsning i rapporter på nytt design
   (besetning, værliste og paring individ)
- Paring individ er komplett og gamle Noteringsliste paring er fjernet
- Endret nedre alder for voksenvekt fra 251 dager til 201 dager. 
- Offline administrasjonsside. Støtte for offline bruk av programmet på individsøket på oppslagstavla og Besetning. 
- Ny boks på oppslagstavla for Dyrevelferdsprogram. Viser status, neste besøksfrist og lenke til Velferdsportal sau.

27.11.2023 Versjon 2.15.1
- Ny rapport: Paring individ (erstatter Noteringsliste paring).
- Ny rutine for innlesning av slaktedata innført. 

09.11.2023 Versjon 2.14.2
Diverse feilrettinger og forbedringer i Besetning
- rettet feil med at dyr som var kjøpt, solgt og kjøpt tilbake kom dobbelt
- rettet feil i søk på utmeldte dyr og forbedret ytelsen
- rettet feil i søket "i besetning pr dato"
- rettet feil med at enkelte besetningsvisninger ikke lot seg laste ned
- rettet feil med at alle inn-og utmeldte dyr ga treff ved bruk av RFID-leser
- tydeliggjort med infoboble at nedlasting pågår

02.11.2023 Versjon 2.14.1
- Fikset sortering i Besetning og Lammeliste. Sorterer nå stigende fødselsdato og i trinn to stigende ørenumnmer. 

31.10.2023 Versjon 2.14.0
- Værliste på nytt og mobilvennlig design. Flere nye funksjoner sammenlignet med den gamle.
- Besetning tilpasset fremtidig offline bruk. 

04.10.2023 Versjon 2.13.13
- Rettet feil hvor KÅ forsvant dersom man leste inn vekter fra fil
- Rettet feil hvor det å overstyre vekttype ifm. innlesning av fil ikke virket
- Rettet feil i Beite/binge: hvor utmeldte dyr i enkelte tilfeller "gjenoppstod" i beite/binge hvis de fikk flytt registrert etter utmelding
- Rettet feil i registreringsbildet for manglende dødsårsaker på mobil hvor søyenr ikke skiftet til neste søye ved lagring. 

13.04.2023 Versjon 2.13.11
Registrering lamming: valg av hornstatus på lam fungerte ikke som det skulle
- Registrering lamming: husker nå dato fra forrige lagrede søye på pc, ellers foreslås dagens dato

12.04.2023 Versjon 2.13.9
- rettet feil: forventa lammedato i Manglende lamminger sorterte ikke riktig
- rettet feil: ved lagring av registrering hoppet ikke fokus til ørenummer på neste dyr ved trykk på enter
- rettet feil i Safari(iPad) hvor enkelte felter tok mye plass før man trykket i de

07.04.2023 Versjon 2.13.8
-
Nyhet! Rfid-leser kan brukes mot individsøket på oppslagstavla
- Rettet feil i beite/binge hvor generering av paringer ikke skjedde
- Rettet diverse feil i Besetning/visninger/filter
- Ferdigstilt Lammeliste
- Besetning: endret oppsett slik at den husker "forrige" side og man kan bruke tilbakeknapp i nettleser til å gå et steg tilbake

04.04.2023 Versjon 2.13.7
- Registrering lamming: fødselsvekt dato som ny valgbar registrering
- Registrering lamming: får nå spørsmål om å fortsette på kladd dersom du taster inn søyenr som allerede har kladd i år
- Fjernet "masseregistrer" knappen i Besetning på mobil fram til man evt. begynner å hake av dyr. 
- Rapportene Manglende lamminger, Manglende vårvekter og Manglende høstvekter har fått nytt design. 
- Rapportene nevnt over + Manglende utrangeringsårsak er samlet på et felles sted kalt Manglende registreringer (ligger under Analyser og andre på rapportmenyen).
- Rapporten Lammeliste har kommet i nytt design - mangler noen detaljer på pdf/excel. 

28.03.2023 Versjon 2.13.6
Registrering lamming har fått ny utvidet registreringsmulighet på søye og lam: registrering utmelding
- Rettet feil med at masseregistrering på utmeldte dyr (fra Besetning) ikke var mulig i nye registreringsbilder
- Rettet feil på visninger/standard besetningsoppsett
- Utsatt dato for når "Dyr ikke sluppet" kommer som Varsel på oppslagstavla. Nå 1/6 (samtidig som sesongen bytter fra lamming til beite)

27.03.2023 Versjon 2.13.5
- rettet: Feil i registrering lamming - etiketter på lam feilet

24.03.2023 Versjon 2.13.4
- rettet feil med at registrering av helse ikke var mulig

23.03.2023 Versjon 2.13.3
- RFID på plass i registrering lamming
- mindre forbedringer på registrering lamming

21.03.2023 Versjon 2.13.2
-
 Endre/ny fra individkort går til nytt registreringsbilde. Alle lenker til gammelt registreringsbilde er dermed fjernet. 
- Nyheter i registrering lamming: utvidet registrering smil på søye og lam, livlam, slaktedyr, kåringskandidat på lam.
- Individsøk på oppslagstavle (Nyhet!)
- Rettet feil hvor sletting av alle beite/binger ikke fungerte

08.03.2023 Versjon 2.13.1
- rettet feil i Varsel > Utmelding av solgte dyr hvor preutfylling av dato, kode og kjøper ikke fungerte. Lagre alle fungerte heller ikke. 
- Individkort fane lamming: "Ny" går nå til det nye registreringsbildet for lamming

06.03.2023 Versjon 2.13.0
Registrering lamming har fått ny design
- Speneantall mulig å registrere i lamming
- Individkort fane lamming: viser nå speneantall på lammene
- Registrering utmelding: forbedret søket i Kjøper-feltet slik at det ikke skal være så forvirrende om vi finner kjøper eller ei
- Masseregistreringsmodaler for felles info: bedre enterflyt

03.03.2023 Versjon 2.12.4
Manglende utrangeringsårsak: nytt design og dermed også tilgang til de nye dødsårsakene (ref. versjon 2.11.0)
- Raskere besetning
- Nyhet! Spenentall: registrere/se/endre fra individkort fane basis
- Speneantall kolonne i Besetning (ligger under basis på Kolonnevalg)
- Speneantall kolonne i rapporten Disponering lam

27.02.2023 Versjon 2.12.3
feilretting registrering helse
- fått på plass manglende feilmelding ved sletting av salg
- Besetning: øremerkekolonne og overskriftskolonne "henger" når man scroller ned/til siden

22.02.2023 Versjon 2.12.2
- Raskere Besetning
- Raskere masseregistrering til nye registreringsbilder
- Noen små feilrettinger og kosmetiske forbedringer
- Nytt søkekriterie i Besetning: siste veiedato

16.02.2023 Versjon 2.12.0
- Besetning har fått nytt design 
- Bruk av RFID-leser mot Besetning og registreringsbilder på nytt design

01.02.2023 Versjon 2.11.7
-
Registrering veiing har fått nytt design
- Bedre enter/tab flytt på masseregistrering fostertelling

17.01.2023 Versjon 2.11.2
- rettet feil med feltet "kjøper" i masseregistrering utmelding

11.01.2023 Versjon 2.11.0
- Registrering utmelding har fått nytt design
- Ny kodeliste for dødsårsaker (tilleggsinfo til utkode), tidligere kalt utrangeringsårsaker
- Rettet feil i innlesning > Individ med at data ikke ble hentet inn dersom "til dato" var utfylt. 

03.01.2023 Versjon 2.10.0
- Registrering holdvurdering har fått nytt design
- Registrering har fått lenke til Værliste (under Valg)

20.12.2022 Versjon 2.9.0
Registrering fostertertelling har fått nytt design
- Innlesning har fått nytt design og er nå samlet på et sted (Registrering > Innlesning. Den dekker veiing, fostertelling og individ (til videre masseregistrering). 

25.11.2022 Versjon 2.8.2
Registrering paring: utvidet registrering smil på plass
- Registrering paring: forbedring av fokus (markering når man kommer til feltet) på vær og dato slik at det er enkelt å endre
- Manglende lamminger vises under Varslinger på oppslagstavla fram t.o.m. 31/12 (tidligere 1/10). 
- Rådgivere kan bruke utkode 99 Systemutmeldt
- Fôrplan: fôrslag sorteres alfabetisk etter navn

22.11.2022 Versjon 2.8.1
-
 Ikke avregna slaktedata markeres som "ikke avregnet" på rapporten Slakteopplysninger og på individkort fane Slakt
Registrering paring: utvidet registrering Etiketter på plass
Feilretting i registrering paring
- Endre (fra individkortet) hentet feil/ingen vær
- Individkort fane paring: knappen for ny paring virket ikke
- Registrering paring fungerte ikke for nye medlemmer

17.11.2022 Versjon 2.8.0
Nytt registreringsbilde for Paring (nytt design og tilpasser seg skjermstørrelse)

11.10.2022 Versjon 2.7.13
- Oppslagstavle: tall for beitesesongen. Rettet feil i de fleste tall. Nå teller alle veide/slakta lam med i tallene.
- Rapportene Middeltall og Kullresultater: fravendte lam er nå inkludert i høstvekt, slaktevekt og tilvekster. Disse telte tidligere ikke med lenger enn til vårvekt. 
- Ny tegning/mønster kode: Ensfarga m/farga flekk i fell. Skal kun brukes til hvit og beregnet for raser med hvite dyr, men hvor det dyr med avvik i form av f.eks. svart flekk i fellen. 
- Min side - medlemmer kan nå redigere leverandørnummer sjøl
- Rapportene Vekt- og slakteresultat: fikset kaos i farger på linjer

26.04.2022 Versjon 2.7.6
Utvidelser av nye registreringsbildet for lamming. Følgende ting har kommet på plass nå: Fravendt dato (lam), Horn (lam), Vårvekt og vårvekt dato (lam)
- Fått på plass andre småting som finnes i gammelt registreringsbilde: f.eks at man kan taste 1 så fylles resten av lammenummer i gitt serie ut, varsel hvis ikke para søye forsøkes lagret med lamming (og omvendt), husker lammedato fra forrige søye m.m.

20.04.2022 Versjon 2.7.5
- rettet feil med at kladd ikke hentet fram igjen lagrede opplysninger på alle feltene

13.04.2022 Versjon 2.7.4
gir status på "Endringer ikke lagret" eller ei

13.04.2022 Versjon 2.7.3 
- Rettet feil i default søkekriterie i rapportene Vekt- og slakteresultat søye og Vekt- og slakteresultat vær
Forbedringer av nytt registreringsbilde lamming
-
Justert reglene rundt kladd. Kan kun lagre kladd ved lammingsår = årets år og det er kun mulig å lagre en kladd per søye (pr år). 
- Valgknappen har fått på plass flere ting: nummerserie på lam, automatisk utfylling av lamnr og utvidet registrering (NB! Ikke alle ting er valgbart, resten kommer på plass før lamming 2023)
- Webversjon har fått bedre funksjonalitet mtp. å bruke enter hele veien gjennom registreringa. NB! Tab-funksjonalitet må vente til 2023.
- Far: viser nå hele værlista (fått inn scroll)
- Tydeliggjort Slett lamming knappen
- Rettet feil med at man ikke fikk benyttet komma i fødselsvekt på android nettbrett

11.04.2022 Versjon 2.7.1
Småfiks i registrering lamming

07.04.2022 Versjon 2.7.0
- Nytt registreringsbilde for lamming med mulighet for oppdelt lagring. Tilpasser seg skjermstørrelse og kan derfor brukes på mobil.

10.03.2022 Sauekontrollen app 
Registrering paring: naturlig paring default valgt
- Justert navn på slipp/sanking/tilsyn/flytting på registreringsmenyen - håper færre velger feil registrering nå
- Økt antall sauer som vises i lista på Oppslag til 100 (tidl. 50)
- Rapport manglende sanking - fått inn snarvei til å hake av dyrene og ta de med seg til registrering slipp/sank
- Synkronisering: mulighet for å slette alle usynkroniserte data så man slipper å slette appen om noe går feil
- Synkronisering: feilen med at man kunne miste data skal være rettet
- Forbedret velg alle/fjern alle i masseregistreringsbildene
- Ios rettinger som også skal komme nå: printmulighet og rettet feil med at appen ikke brukte hele skjermen på alle typer mobil

08.03.2022 Versjon 2.6.6
Ny rapport under Helse (og som varsel hvis den har innhold) > Dyr med restriksjoner (tilbakeholdelsestid)
- Rettet feil med duplikater i Medlemsliste (for rådgiver)

28.02.2022 Versjon 2.6.5
rettet tilgangsfeil i "Etter lamming" i Fôrplan 
- Oppslagstavle: viser nå navn på medlem i rød skrift dersom utmeldt
- Medlemmet kan se sitt eget Dyrehold-id under "Min side" (der hvor man endrer navn, adresse m.m.)

21.02.2022 Versjon 2.6.3
Småforbedringer av oppslagstavle: e-postadresser som lenker, fikset feil tall i omløp semin %, fått inn produsentnummer (for rådgiver/admin), prioriterer visning av mobilnummer i telefonfeltet (for rådgiver/admin), justert bunnlinjens plassering. 

03.02.2022 Versjon 2.6.0
Nytt design på oppslagstavla! 

04.01.2022 Versjon 2.5.21
Rapport produksjonstilskudd - fått på plass beite/binge oversikt slik at man kan telle opp antall dyr på innmark og utmark pr dato
- Rapport Vekt-og slakteresultat søye: Fjernet enkelte kolonner, ny kolonne for sum høstvekt (pr søye), ny kolonne for fødselsvekt (pr lam og snitt for søya)
- Rapport Vekt- og slakteresultat vær: Ny kolonne fødselsvekt (pr lam og snitt for vær)
- Rapport Slaktemodne lam: justert slik at fjorårets lam vises helt til 31.mars året etter at de er født
- Rapport slakteopplysninger: Viser nå snittall øverst på de fleste kolonnene. Kasserte slakt står nå som "Kassert" i stedet for blank på kategori. 
- Individkort fane slakt: slakte% er på plass her
- Besetning - notat vises dersom man holder over notatikonet i Besetningslista
- Besetning - ny kolonne for GS (vises GS dersom dyret har gentest til grunn for sin avlsverdi)
- Beite/binge noteringsliste: rettet feil med at sortering ikke ble med over til pdf/excel
- Avlsplan - gjort det mulig å søke direkte på individ uten å velge rase
- Oppslagstavle for medlem - en del opplysninger er flyttet opp til brukernavnet i høyre hjørne
- Administrasjon: Medlemsliste har nå fått søk på fylke, kommune, ring og postnr. Har også rettet feil med sortering som ikke blei med over til pdf/excel

20.12.2021 Versjon 2.5.19
-
 Ny innloggingsside 
- Logikk rundt kvit/farga spæl hvor rase settes automatisk (uavhenigig av fars rase) i registrering lamming dersom farge/tegning oppgis
- Fikset feil med flytting av værer i beite/binge
- Fikset feil med at utkoder ikke kom opp på mobil ved utmelding fra individkort
- Ny kolonne i Besetning: Lam med mor (viser hvilke lam som er forventet å gå med søya nå)
- Innavl og avlsplan: økt antall generasjoner til 4 som standard
- Grunnlag erstatningssøknad: tydeliggjort hvor mange av lammene som er kopplam og fravendte
- Registrering > Bjellenr - forbedret med autoutfylling både løpende nummer, prefiks(fast tegn foran nummer) og suffiks (fast tegn bak nummer) og mulighet for å bruke ledende 0.
- "Dyr solgt til deg" - fikset aldersmessig sortering, eldste øverst
- Nytt søkekriterie i Besetning: dyr i beite/binge pr dato
- Laget mulighet for å registrere beite/bingeflytt fra individkort
- Rapporten Værresultater: ny kolonne for snitt slaktevekt
- Rapporten Vekt og slakteresutat søye: rydddet i hvilke kolonner som er med samt fått inn ny kolonne for sum høstvekt. 

14.12.2021 Versjon 2.5.18
-
forbedring av enter-bruk i registrering > veiing = raskere registrering
- Nytt! Markerer dyr på individkort, rapporten avlsverdier og ringrapporten kåringskandidater dersom de har en gentest (GS-test) som ligger til grunn for avlsverdien. 
- Beite/binge flytting - forbedret hastigheten når store dyregrupper flyttes
- Beite/binge - viser nå antall dyr haket av for flytting
- Sjekklsite rådgiver - fått inn felt for antall innmeldte dyr hos medlemmet
- Masseregistrering paring - foreslår nå låst vær fra avlsplan dersom det finnes
- Fikset feil med sortering som ikke ble med over til tilsynsliste i Beite/binge

07.12.2021 Versjon 2.5.17
Registrering veiing > holdvurdering flyttet over til utvidet registrering
- Rettet feil med at ringrapporten Eliteparingskandidater kræsjet
- Fødselsvekter fra tabell (dersom ikke veid vekt finnes) vises ikke lenger i programmet
- Forbedret individkort slik at ved endring av farge/tegning på kvit og farga spæl så foreslår programmet samtidig å endre rase dersom ny farge/tegning ikke er innenfor reglene til nåværende rase. Tilsvarende logikk kommer også i registrering > lamming etter hvert. 

30.11.2021 Versjon 2.5.15
- Tilgang for eksterne brukere (Nyhet!) - medlem kan gi f.eks. NLR-rådgivere, kraftfôrrådgivere m.m. tilgang til enkelte rapporter (middeltall og årsrapport) og fôrplan i sin besetning
- Fjernet alle spor etter K-indeks
- Beite/binge - er nå mulig å slette beiter
- Rettet feil med at værkategori ikke kom fram i Værliste.

04.11.2021 Versjon 2.5.11
Rettet feil med at låst vær ikke oppdaterte seg i Besetning
- Lagt til rette for masseregistrering fra mobil
- Ny kolonne for siste holdvurdering i Besetning
- Nytt søk på holdklasse i Besetning
- Nytt altnativet på søket kategori i Besetning og Beite/binge - udisponert
- Innavl: navn på tre første generasjoner i slektstre, nytt søkekriterie for å kunne søke etter kun de søyene som ikke har registrert paring enda.
- Noteringsliste paring - endret visninga av sjekk omløp 
- Rapporten middeltall: fått inn % med fettrekk i bolken for Slakt. 

13.10.2021 Versjon 2.5.9
- Justert reglene rundt gjenbruk av nummer etter 10 år. Det må ha gått ti år siden sist OG det forrige dyret må være utmeldt før gjenbruk av et nummer godtas.
- Ny delindeks for Spenestørrelse vises på individkort, rapport avlsindekser, avlsplan, værliste og rapport avlsutvikling
- Endre medlem > liste over valgbare rådgivere. Denne er nå gruppert etter aktive med medlemmer, aktive uten medlemmer og inaktive. Derunder er den også alfabetisk sortert. 
- Rettet feil med at man ikke fikk endret SL/L/KÅ på utmeldte dyr via masseregistrering. 

08.10.2021 Versjon 2.5.8
- Rettet feil med at utmeldte medlemmer fikk logget inn
- Retet feil med "Avkom etter" søk i Besetning

10.06.2021 Versjon 2.5.6
- Sjekkliste (for rådgivere). Totalrenovering av rapporten inkl. kraftig forbedring på hastighet. 
- Sjekkliste (for rådgivere). Rettet feil med sortering av sist innlogget dato. 
- Rettet feil mot Dyrehelseportalen ved bruk av en gammel kode for "ingen medisinering" slik at individkortet også feilet på fane Helse. 

21.04.2021 Versjon 2.5.4
Noteringsliste vår viser nå hvilke dødfødte lam som er fullbårne som dødfødt fullbåren, resten angis som dødfødt

19.04.2021 Versjon 2.5.3
Rettet feil med at slett alle ikke virket i Endre hendelser
- Rettet feil ved lagring av Egne valg
- Sjekkliste for rådgivere - fått inn sist innlogget, fjernet mindre relevant informasjon. Rapporten vil få en forbedring seinere i 2021 hvor det tas stort grep ift. hastighet. Det rakk vi ikke i denne runden.
- Ringrapporten kåringskandidater følger kalenderår, ikke avlsår som tidligere. Årsak: behov for å se årets lam etterhvert som de får indeks gjennom våren for videre utplukk av de værlammene som skal gentestes
- Rapport middeltall - viser på egen linje hvor stor andel av de fødte lamma som var fullbårne dødfødte (i tillegg til dødfødte totalt)
- Velg kolonner i Besetning -øremerke kan velges bort

12.04.2021 Versjon 2.5.0
- Logging av hvem som er inne og ser på medlemmer startet
- Ny! Rapport innsyn (ligger under prodnr oppe til høyre) - kun tilgjengelig for medlem
- Registrering tilsyn - lam som forventes å gå med mor foreslås på tilsynsdato
- Registrering innmelding - nytt felt "Søk etter dyr i Sauekontrollen" gir mulighet til å søke på blant annet kåringsnummer og navn
- Forventet lammedato - endring av drektighetslengde via Egne valg oppdaterer seg nå til rapporter for kommende lamming
- Beite/binge - mulig å skru av automatisk slipp/sank ved flytting av dyr
- Registrering utmelding - notat for individ tilgjengelig slik at detaljer kan lagres
- Disonering lam - rettet feil med slekt% og viser nå alle lam, også de som evt. er innavlet
- Årsrapport - rettet feil i økonomitall for 2020, beregning kjørt på nytt for 2020. 

Sauekontrollen App versjon 1.2.5 22.03.2021
-
Justert navn og rekkefølge etter sesong på registreringsmeny, fjernet begrepet masseregistrering
- Forbedret søk på bjellenummer - viser nå beste treff øverst i resultatet
- Viser L, SL og KÅ (kun værer) på Oppslag fane basis (tidligere kun i fane veiing og kun SL og L)
- Mulighet for å endre/registrere SL, L og KÅ (kun værer) både i oppslag basis og veiing. 
- Registrering > Merk lam - navnendring på lagreknapper for å tydeliggjøre neste søye/neste lam hos nåværende søye.
- Ny registrering på dødfødte lam - fullbåren (ja, nei eller ukjent). Obligatorisk å registrere på dødfødte lam. Hvis ja, krav om å registrere kjønn. 
- Registrering lamming - notatfelt for "Lam til merking". Det som skrives her kommer fram i Merk lam som Ant.lam. Brukes kun lokalt, sendes ikke inn til databasen/weben.
- Rapport Manglende lamminger - rettet feil med at søyer med paringskode "ikke para" i samme år som forventet lamming likevel kom med. Nå vises ikke søyer med paringskode ikke para i avlsåret (1.juli til 30. juni året etter). 
- Rapport Søyer med lamming: teller opp antall søyer, utmeldte lam vises med strek over nummer, sortering etter lammedato deretter lammenummer stigende, mulighet for å sortere pr søyenr.
- Oppslag > Pelsdømming ny fane. NB! Kun med kodene for dømming gjeldende fra og med 2019. 
- Rapport Manglende sanking - rettet feil med at lam etter utmeldte søyer forsvant fra rapporten selv om lammene ikke var sanket. 
-  Registrering Beite/tilsyn: etter lagring blir man stående i registreringsbildet og datoen huskes helt til man forlater registreringsbildet. 
- Rapport Paringer: ved å klikke på søyas nummer kommer man inn på Ny paring for søya, fått inn sorteringsmulighet på kolonnene, "Sjekk omløp" er fjernet og erstattet av farge på søyas nummer. (Grønn = fare for omløp over/21 dager eller mer siden paring, rød = pass på, mulig omløp 15-20 dager etter paring, svart = ikke para, eller mindre enn  15 dager siden paring), fått plass til siste paringsvær med navn og nummer, søyer merket som slaktedyr vises ikke i rapporten.
- Rapport Søk/Utvalg: fått inn rase som søkekriterie, i tillegg har rase, etikett og oppvekstkode blitt flervalgsøk. 

11.03.2021 Versjon 2.4.2
Registrering lamming: ny registrering av fullbåren for dødfødte lam
- Individkort fane lamming - viser fullbårenregistreringen
- Rettet feil med at valgte ant.rader i rapporter ikke huskes
- Rettet feil med lagring av lang tegningsbeskrivelse (farge/tegning) stoppet
- Lamminger uten lam - nå også på rapportmenyen (i tillegg til oppslagstavla for inneværende år hvis man har noe å vise)
- Endre hendelser - fått inn søk på utkoder
- Rasegodkjenners forside: rettet feil i opptelling når man søker bakover i tid
- Rapport søyevekter: rettet feil med at opplysninger for de ulike individer i årganger ikke kom fram når man trykket på totalen
- Årsrapport: skilt ut høstbeitetap som egen kolonne under Lammetap (mangler snittall for landet, det kommer)

08.03.2021 Versjon 2.3.0
Oppdatering til SSO (single sign on) pålogging for administratorer, rådgivere, rasegodkjennere og NSG-brukere. Produsenter påvirkes ikke av endringen.

12.01.2021 Versjon 2.3.0
- Fjernet tillegg/trekk fra Årsrapport da dette ikke lenger beregnes (f.o.m. år 2019)
- Rasegodkjennere har fått forside med opptelling av rasegodkjente dyr, andel rasegodkjente m.m.
- Mangelliste for lamminger uten lam - tilgjengelig på oppslagstavle for de som har noe å vise for inneværende år. 

15.12.2020 Versjon 2.2.14
Registrering lamming - brukeren varlses dersom valgt vær ikke er den foreslåtte ut fra registrerte paringer og normal drektighetstid for søya
- Endre hendelser (masseendring) - lagt til slettemulighet, utmelding kan hentes opp (NB!Foreløpig kun inneværende år), vekttype kan søkes på for veiing og ukjent vær (far) kan søkes etter i lamming. 
- Registrering av manglende utrangeringsårsak - fått på plass mulighet for å lese av notat på dyret i registreringsbildet
- Rapport slakteopplysninger - fått inn slakte % (ved levende vekt på slaktedato eller to dager før)
- Individkort fane veiing: sorterer nå etter nyeste vekt øverst (som alle andre fanene gjør)
- Ringraporten Værer brukt i ring: henter kun værer av samme rasegruppe som ringen. Teller kun opp lam hvor mor også er samme rasegruppe som ringen. 
- Individinnlesning (filinnlesning)- viser nå rådata fra fila på en bedre måte

09.12.2020 Versjon 2.2.13
- Individinnlesning Tru-Test - rettet diverse feil i krav til filene. Tolker nå overskrifter og tar kun tak i de kolonnene vi trenger. 
- Registrering lamming - bedre sjekk på hvilken vær som foreslås som far og at vi ikke kopierer raden over like ivrig som tidligere (ga potensielt feil far i lamming).

08.12.2020 Versjon 2.2.12
- Endre hendelser lamming foreslår ikke lenger Ukjent lammingsforløp som default lammingskode (gjør at masseregistrering lamming heller ikke foreslår lammingskode default)
- Rettet feil i opptelling av Søyer uten lam i Grunnlag erstatningssøknad. Fått inn fravendt + dato på fravendte lam til utmeldte søyer
- Veiing - justert kravene til vekt, alder og tilvekst. Se "Hjelp" i registreringsbildet for veiing for hva som gjelder nå. 
- Rettet feil med at det var mulig å registrere to like lamnr i lamming
- Beite/binge - rettet feil med at utmeldte lam kunne flyttes etter utmelding
- Fikset sortering på Værliste i pdf
- Registrering fostertelling - kan nå velge at søyer med 0 foster automatisk får lammingskode 4 Tom
- Rapport Paringer i ring - fikset sånn at værens navn og nummer ikke blir liggende på hverandre
- Fôrplan rapport - rettet feil med at summer for kraftfôr og grovfôr var byttet om
- Slett av dyr - rettet feil med at dyr med pelsindekser ikke kunne slettes

24.11.2020 Versjon 2.2.11
- Rettet feil med lagring av utrangeringsårsak fra oppslagstavla på dyr som både er slaktedyr og livdyr 
- Rettet forskyvning av overskrifter ift. innholdet i værlista i pdf. 
- Rettet feil når fra dato mangler i registrering paring. 
- Rettet feil i rekkefølge på rapporten Avlsindekser når man tok den over i excel. 

20.11.2020 Versjon 2.2.10
"Låst vær" fra Avlsplan er nå tilgjengelig som kolonne i Besetning
- Skjuler innlesning av filer for paring - ikke vært i bruk siden 2014
- Mindre justering av en feilmelding i registrering paring

17.11.2020 Versjon 2.2.9
- Tilpasset de siste rapportene (Paringer i ring, Middeltall, Noteringsliste vår) til den nye paringskode Omløp - ikke para. 
-Paringer i ring sorterer besetningene etter produsentnummer stigende, tidligere tilfeldig fra gang til gang.

09.11.2020 Versjon 2.2.7

- Ny paringtype 10 Omløp - ikke para
- Tilpasninger i diverse rapporter for ny paringskode (mangler fortsatt å justere Paringer i ring, Middeltall og Noteringsliste vår - de kommer ved neste lansering)
- Rettet feil hvor rapport i Fôrplan "hang" seg ved klikk

26.10.2020 Versjon 2.2.5
- Innlesning veiing - rettet enkelte problemer med Tru-Test
- Rapport manglende sanking - forbedret rapporten mtp. hvor søyer uten lam havner
- Automatisk sanking ved vekt - rettet feil hvor søyer som først var sanket, deretter sluppet ikke blei automatisk sanket når de fikk vekt.

16.10.2020 Versjon 2.2.3
- Visning av pelsindekser er oppdatert iht. årets endringer i navn og typer
- Rapport pelsdømming viser nå riktige overskrifter også på de "uten pelsdømming"
- Linker til seminkataloger er oppdatert
- Fakturagrunnlag (kun tilgj. for rådgiver og adm.): slått sammen tom/kasta og ikke para til søyer uten lam, ny kolonne for søyer med manglende lamminger, lagt til søk på innmeldt/utmeldt dato, sorterer rådgiverlista etter hvem som har medlemmer under seg, mindre andre justeringer

15.10.2020 Sau App versjon v.1.2.5
- Registrering fostertelling -viser når fortløpende tre siste registrerte søyer med fosterantall
- Rapport Avdrått søye. Ny rapport som viser søyer m/lam, høstvekt, sum og snitt høstvekt.
- Registrering paring er gjort om til masseregistrering.
- Ny paringskode 10 Omløp-ikke para er klar til bruk (kommer i web nå i høst)
- Fått på plass mulighet til å registrere hold samtidig med registrering av vekt
- Versjonsnr på innlogginssiden
- Endret visning på værliste i registrering Paring (nummer foran navn, motsatt tidligere)
- Inaktive beite kommer nå med navn i Oppslag > Beite.

10.06.2020 Versjon 2.2.0
- Nyhet! Rapport fôrplan 
- Tilsynsrapport: lam vises under mor.
- Individinnlesing fra fil - kan lese inn fil fra XRS2. 
- Masseregistrering livdyr/slaktedyr -forbedret registrering 

04.05.2020 Versjon 2.1.15
- Registrering veiing: kan registrere vekt og hold samtidig
- Nye avtaler: alle må godkjenne nye avtaler ved innloging (les avtalene her)
- Rapport utplukk livlam: endret navn til disponering av lam. Rapporten er forbedret med blandt anner kunne hake av for slaktedyr, søke opp dyr som er udisponerte og viser innavlsprosent.
- Maler helseregistrering. HTsau kan legge inn maler som kan brukes ved registrering av helse

22.04.2020 Oppdatering app vår 2020
- Oppslag: Hold (NY!)
- Registrering utmelding : dropdownmenyen er oppdatert med riktige koder
- Registrering lamming : lammingskode 8 Ukjent lammingsforløp står som default
- Oppslag beite: ved flytting via oppslag kan man nå hake av for at lam følger mor 
- Oppslag: Tilsyn (NY!) 
- Oppslag: Notat og etikkete fjernet  
- Masseregistrering beite/tilsyn: Kan nå hake av for lam følger mor ved registrering av tilsyn 
- Rapport : Søyer med lamming(NY!) 
- Rapport: Manglende lamming har fått inn ny kolonne med binge  
- Masseregistrering: Etikett (NY!)
- Søk på individnr: fått en X så man enkelt kan fjerne hele søkfeltet

07.04.2020 Versjon 2.1.14
- Nyhet! Innlesing av vektfiler fra Te Pari 
- Rettet bugs i fôrplan
- Noteringsliste vår - endret litt på design i utskriftversjon 
- Rapport livsløpsproduksjon søye - endret til at kun lammingskode 1,2,3 og 8 teller som lamming

27.03.2020 Versjon 2.1.13
- Nyhet! Ny modul i fôrplan: Etter lamming    
- Rettet bugs i registrering av lamming (husk av individnr,  far ved lamminger som ikke gir lam) 
- Begrenset tidligere innlesninger av vekter, viser kun for fjoråret og gjeldende år. 

23.01.2020 Versjon 2.1.12
- Nyhet! Ny modul i fôrplan: høydrektig søye   
- Rettet småfeil i lavdrektig søye 
- Rapport produksjonstilskudd - viser nå kun de rasene som er bevaringsverdige 
- Værliste - sortring blir med over i PDF   
- Noteringsliste paring - sortering på type 
- Slipp/sank - raden over kopieres 
- Egne valg - innstilling for å vise/skjule manglende sanking 

07.01.2020 Versjon 2.1.11
- Drektighetstid per rase - kan velge ulik drektighetstid for ulike raser 
-Power BI rapportene er igjen tilgjengelig 

09.12.2019 Versjon 2.1.10
- Nyhet! Ny modul i Fôrplan: lavdrektig søye 
- Justering av innlesing fostertelling (filer fra Trutest)
- Registrering lamming - lammingskode 8 (ukjent lammingsforløp) satt som defafult 
- Fôrplan - skjuler "Status etter grôvfôr" på Sluttfôring lam  
- Økt tiden på hvor lenge man kan være inaktiv før man må logge inn på nytt 

05.11.2019 Versjon 2.1.9
- Noteringliste paring - nytt søkekriterie for kun å vise søyer med Sjekk omløp? = ja
- Registrering paring - tillater nå å registrere tildato fram i tid
- Nyhet! Rapporten hold individ
- Nyhet! Rapporten hold besetning
- Rettet feil i Registrering > Lamming rundt å huske utvidet registrering for farge/tegning/mønster samt sperret muligheten for å registrere far på lammingskoder som ikke gir levende lam.

24.10.2019 Versjon 2.1.8
- link til årets seminkatalog oppdatert
- negativliste (værer) oppdatert slik at disse markeres i avlsplan hos ringbesetninger

30.09.2019 Oppdatering app høst 2019
-
fått på plass mulighet for å registrere paringsperiode (tidl. kun mulig å registrere en dato)
- Registrering > Paring foreslår nå låst vær fra avlsplan dersom det finnes
- forbedret Oppslag > paring: bl.a. fått på plass forventet lammingsdato, rettet rekkefølgefeil ved paring før og etter nyttår
- Rapport Paring (NY!): en forenklet utgave av Noteringsliste paring i weben. Viser dato for to siste paringer (link til oppslag paring for søya) samt feltet for om en bør sjekke omløp (15-20 dager etter siste paring)
- registrering veiing: justert stopp fra å lagre ved tilvekst +/- 1500 g/dag (likt som i web), tidl. stoppet på +/- 700 g/dag
- feil med at O-ind og Merknad på dyr ikke kom opp i Registrering > Veiing er fikset
- Oppslag > lamming: høstvekt på lam vises etter lamnr
- Oppslag > basis: viser nå farge og tegning/mønster
- Registrering > Holdvurdering (NY!)

18.09.2019 Versjon 2.1.7

- Feilrettinger i slipp/sank funksjonen.
- Fôrplan: felt for appetitt% på plass i Sluttfôring av lam
- Noteringsliste paring: "ja" i feltet for Omløp? vises nå fra 15. t.o.m. 20. dagen etter siste paringsdato (tidl. 14.-22. dagen)

20.06.2019 Versjon 2.1.6

- justering av pelssaudømming (3 nye felter: lokkstørrelse, glanspoeng, pelsavvikspoeng)
- justering av innlesing veiing (filer fra Trutest)

20.05.2019 Oppdateringer app vår 2019

- registrering og visning av smil (Registrering > Vurdering og Oppslag - fane Basis)
- bjellenr vises nå i Oppslag
- registrering av bjellenr er forbedret (er ikke lenger en masseregistrering)
- registrering Veiing har nytt felt vekttype slik at bruker kan sette dette selv som på weben
- Masseregistrering Beite/tilsyn - mulig å velge vekk dyr fra listen
- Justert lammingsregistrering - når det finnes flere mulige paringer gir ikke appen forslag i feltet 'Vær', men bruker må selv hente riktig vær fra dropdownlisten

13.05.2019 Versjon 2.1.4

- Rettet feil ved flytt i beite/binge ved "lam følger mor" og et eller flere lam er utmeldt på flyttedato
- Fjernet utmeldte lam fra Tilsynsliste (i Beite/binge)
- Hent vær i lamming henter væren fra paringen nærmest 146 dager fra lammedato også ved bruk av paringsperioder


 29.04.2019 Oppdateringer app

- Dagbokfunksjon som kan synkes med web
NB! Dine gamle appnotater som tidligere lå kun lokalt på appen finner du nå under 01/01/19 "Gamle appnotater"
- (Masse)registrering slipp/sank utvidet med dato og sted
- Fjernet tegning av sauehode ved oppstart av app

29.04.2019 Versjon 2.1.1

- Registrering beiteslipp/sank - utvidet med dato og sted
- Ny rapport Beiteslipp/sank
- Ny registrering holdvurdering + visning på Individkort
- Ny rapport Søyevekter
- Forbedret rapport Forventa lamming (excel/pdf ifht visning paringsperiode)
- Mulighet for å endre far på rasegodkjente lam
- Fikset feilmelding ved lagring av utrangeringsårsak ved feilsituasjon

06.03.2019 Versjon 2.0.46

- Rettet feil ved endring av medlemsopplysninger i besetninger med systemutmeldte dyr
- Endret "Slaktelam" til "Slaktedyr" og lagt sperre på at dyr kan merkes både med slakt og liv
- Viser ledende 0 (når det finnes) i FarsØremerke i Besetning
- Justering av funksjon for admin - sette ukjent far
- Bruker sendes alltid til påloggingssiden ved timeout

26.02.2019 Versjon 2.0.45

- Dagbokfunksjon (nås fra Oppslagstavla) 
- Rapport Forventa lamming – Værnavn inn som ny kolonne 
- Rapport Produksjonstilskudd – oppdatert ifht telledato 01/03 
- Individinnlesing fra fil – åpnet for å ta med inn til beite/bingeflytt i menyvalg 
- Besetning – fikset manglende hyperlink til individkort for morfar og farfar

06.02.2019 Versjon 2.0.43

- Rapport Fostertelling - ny kolonne snitt drektige
- Fikset lagringsfeil på utrangeringsårsak slakta søyer
- Nytt menyvalg Fôrplan med en første modul for sluttfôring lam

27.11.2018 Versjon 2.0.35
- Noteringsliste paring - lagt inn sortering på kolonnen "Sjekk omløp"
- Paringer i Ringen - rettet opptelling for Omløp

26.11.2018 Oppdatering App
-
Tilrettelagt for at Tru-TestXRS2 kan brukes med appen (ios og android)
- Rapporten Søk-utvalg - nye kolonner (O-ind, siste vekt, beite)
- Registrering tilsyn - mulig å angi fritekst. Lam listes under søya de går med.
- Rapport Dyr på beite - Sted for siste tilsyn vises i rapporten
- Etikett og notat for individet tilgjengelig i alle registreringsbilder
- Merk lam: mulig å registrere fødselshjelp på lam, farge, tegning, mønster og slaktedyr/livlam, foreslår neste lammenummer
- Oppslag > indeks - oppdatert med nye indeksnavn
- Registrering lamming: mulig (samt krav om) å registrere kjønn på dødfødte lam
- Ryddet i registreringsmenyen - alle masseregistreringer nederst, hver for seg
- Masseregistrering fostertelling - viser antall lagra søyer, antall foster og snitt antall foster
- Registrering paring - værlista styres ift. valg av paringskode (semin, naturlig), sortering av værer etter synkende alder

20.11.2018 Versjon 2.0.33

- Noteringsliste paring – forbedret søk og viser nå paringstype og sjekk for omløp
- Registrering paring - utvidet registrering
- Forbedret feilmeldinger/status ved helseregistrering
- Rettet feil i opptelling Paring i ring
- Rettet krasj ved utmelding via individkort i IE

05.11.2018 Versjon 2.0.32

- Avlsplan - mulighet for å enkelt nullstille og låse alle værer samt enkelt registrere, endre og nullstille avlsfokus og værkategori på et utvalg søyer
- Rapport Middeltall – utvidet med nye tall på Søyetap, Fostertelling og Slakt
- Ringrapport Paring i ring – lagt til antall nettoparinger og antall søyer som mangler paring per produsent
- Registrering Utmelding – varsel dersom kåra vær meldes ut med annen utkode enn solgt
- Rapport Paring og omløp – justering av opptelling Søyer uten paringsopplysninger (utelater nå søyer merket som slaktedyr)
- Navn på kåra værer kan nå endres av bruker. Kun seminværer som har «låst» navn
- Manglende sanking - fikset feil i opptelling på pdf

05.10.2018 Versjon 2.0.30

- Fikset feil i ringrapport Kåringskandidater og Eliteparingskandidater ved åpning i excel
- Fikset feil i søket på Tilvekstrapport
- Lagt inn felt for dato til bruk ved innlesing av vektfil uten dato (Gallagher)
- Lagt inn link til Seminkatalogen 2018 (Værliste, Innavl og Avlsplan)

25.09.18 Versjon 2.0.29

- Henter inn og viser sykdomsanmerkninger (USR-data) fra slakteri på individkort og Slakterapport
- Nytt rapporttilbud for medlem og rådgiver på tilvekster og tap etter utkode. Kan sammenligne deg selv med anonymisert gruppe. Ligger under Innsiktsrapporter i rapportmenyen.
- Beite/bingeflytt er tilgjengelig under masseregistreringsknappen
- Lenke til skjema for Egenerklæring helse fra Oppslagstavla
- Justering Rapport Produksjonstilskudd ifht telledato 01.10
- Masseregistrering bjellenr  – utelater lam
- Rapport Manglende sanking – justering i opptelling av antall dyr samt synliggjøring av tomme søyer
- Avlsindekser  – oppdatert tekst med hvilke raser som ikke får beregnet indeks på individkort og rapport
- Beitebinge  – justering av melding ifht generering av paringsperiode når avlsvær og søyer settes sammen
- Flokkbehandlinger fra Dyrehelseportalen (DHP) – åpnet for å kunne fordele til et mindre antall dyr enn det som er registrert i DHP

16.08.2018 Versjon 2.0.27

- justering og forbedring av kodeliste for utrangeringsårsaker
- rettet feil ved registrering av livlam/slaktedyr
- lagt inn manglende ikoner for smilefjes
- justeringer i lammingsbildet
(opptelling av antall rader lagret/endret/feilet + feilmeldingstekst)

26.06.2018 versjon 2.0.25

- rettet feil i Dyreholdsjournal
- rettet feil i Internet Explorer/Edge ang. utvidet registrering i lammingsbildet og veiebildet
- rettet feil i Internet Explorer/Edge ang. kopiering av vårvektdato i lammingsbildet
- rettet feil i Internet Explorer/Edge i veiebildet

04.06.2018 versjon 2.0.15

- Lagt inn sortering på kolonner i rapport Manglende lamminger
- Lagt inn validering på at både farge og tegning/mønster må fylles ut ved registrering av farge + regler på hva som er logiske kombinasjoner mht dyrets rase

18.05.2018 versjon 2.0.13

- Fikset feil ved sletting av notat på Individkort
- Fjernet K-indeks da denne er avviklet fra NSG. Kjøttsaurasene (texel, nor-X og charollais) får nå beregnet O-indeks
- Registrering > Individinnlesning; Ny innlesingsmulighet for individer fra fil til videre bruk i masseregistrering

16.03.2018 versjon 2.0.11

- Rettet feil ved innmelding av dyr med helsehendelse i selgerbesetning på senere dato enn inndato i kjøpsbesetning
- Rettet feil ved utmelding av dyr med helsehendelse etter utdato 
- Rettet feil ved utmelding og angivelse av diagnose som årsak til utrangering
- Rettet feil i lammingsbildet ved sletting av lam med registrert fødselsvekt
- Lagt inn validering på at koden ukjent kjønn kun skal kunne registreres på dødfødte/kreperte lam
- Lagt inn validering på slaktevekt ved manuell registering utmelding slakt

02.03.2018 Versjon 2.0.10

- Rapport Produksjonstillegg - justert telledato (01.03.18)

22.02.2018 Versjon 2.0.9

- Tilrettelagt for filinnlesing (veiing, fostertelling) av elektroniske øremerker på innkjøpte dyr
- Justert filinnlesing så det ikke er så sensitivt ifht store/små bokstaver o.l i headingen på fila
- Fikset feil ang. registrering og endring av fostertelling
- Korrigert opptelling av kvalitetslam i Nøkkeltallsanalyse slakt
- Oppdatert infotekst om telefondager for Animalias brukerstøtte

05.10.17 Versjon 1.7.11

 -Registrering av kraftfôrforbruk
- Visning av kåringsnr i stamtavla


28.09.2017 Versjon 1.7.10

-    Fikset feil i avlsplan
-    Fikset feil i årsrapport

27.09.2017 Versjon 1.7.9

-    Fikset feil ang desimaltall flere steder (Innavlsrapport, Slaktemodne lam o.l)
-    Fikset feil i link til endring av passord for andre brukere enn produsent
-    Ny knapp «Fjern fra liste» i bildet for fordeling av flokk fra Dyrehelseportalen
-    Ny rapport Dyreholdjournal (finnes under Analyser og andre)

20.06.2017 Versjon 1.7.6

- Funksjon for å koble flokkbehandlinger fra Dyrehelseportalen til enkeltdyr (se Oppslagstavla)
- Rådgiver kan overføre medlemmer til andre slakteri
- Fikset ukjent feil ved registrering beiteslipp
- Fikset feil ved gjenkjøp fra ukontrollert besetning
- Diverse tekniske forbedringer ifht helsedata

04.05.2017 Versjon 1.7.5

- Innlesing av slakt for rådgiver/admin
- Innlesing av vektfil fra Gallagher
- Rapport Forventa lamming – justering av søk og visning
- Registrering lamming – forbedring ang kopiering av vårvektdato og automatiske lamnr
- Søk på kommaseparerte fødselsår i Besetning/rapporter
- Lam følger søye ved registrering av beiteslipp
- Rapport Produksjonstilskudd – justering ifht ny telledato 1.mai

25.04.2017 Versjon 1.7.4

- NSG-bruker tilgang til registreringsmeny
- Noteringsliste vår – justering av plassering vårvekt (kg + dato)
- Overfør slaktedata – vise hvilket slakt ved overføring til nytt individ
- Individkort – vise diagnose når angitt som utrangeringsårsak
- Registrering helse – hjelpetekst på tilbakeholdelsesfrister
- Sjekkliste medlem/rådgiver + Besetningsstatus – lik som sjekkliste ring
- Fikset bug i default sortering i Besetning
- Fikset systemfeil når nytt medlem har dyreholdsid som er brukt fra før

05.04.2017 Versjon 1.7.3

- Justering av kodesett for farger 
- Registrering og visning av tegning/mønster
- Kjønn obligatorisk registrering ved dødfødte/døde før merking
- Sjekkliste Ring justert for nye obligatoriske egenskaper (spenestr.)
- Justering av sorteringsfunksjon i rapporter
- Kobling mellom flytt i beitebinge og sluppet/sanket-status

07.03.2017 Versjon 1.7.2

- Søk på antall foster ved flytt i beite/binge
- Velg kolonner: farge, spenestørrelse og fødselshjelp
- Mulighet for å legge inn antall semindoser/paringer i Værlista til bruk i Avlsplan
- Endret tekst fra "Rådgiver" til "Min brukerstøtte" på Oppslagstavla 

13.01.2017 Versjon 1.7.1

- Justering av koder i Rapport Produksjonstillegg
- Rettet feil i søk på Rapport Tilvekst alle
- Rettet feil i lagring av fornavn2/etternavn2 i medlemsopplysninger
- Rettet skrivefeil i normalområde for tap sommerbeite
- Fikset forslag på bruksområde for medisin ved masseregistrering

05.01.2017 versjon 1.7.0

- Registrering > helse: mulig å registrere medisinbruk og tilbakeholdelsesfrist
- Forbedret kommunikasjon med Dyrehelseportalen