Avtaler

Her finner du de ulike avtalene for Sauekontrollen

Avtalene i Sauekontrollen omfatter instrukser for å kvalitetssikre registreringene i besetningene. Den gir oversikt over hvilke opplysningskilder Sauekontrollen utveksler data med, regler for bruk av opplysningene i tillegg til rettigheter og plikter som følger av tilgang i Sauekontrollen.

Avtalen for medlem finner du her.

Avtalen for rådgiver finner du her. 

Avtalen for rasegodkjenner finner du her. 

Avtalen for ekstern tilgang finner du her.