Kontaktpersoner

Slakteriene har det lokale ansvaret for drift av Sauekontrollen. Deres rådgivere/kontaktpersoner finner du i listen nedenfor. Animalia har den sentrale administrasjonen.

Nortura

Oversikt over registratorerer i Sauekontrollen

Private slakterier

Navn

Slakteri

Telefon

E-postadresse

Gerd Skjoldal

Fatland

95 89 63 34

gerd.skjoldal@fatland.no

Tore Oftedal

Fatland

96 94 61 81

toro@fatland.no 

Hilde Kalleklev Håland

Fatland

98 24 22 14

hilk@fatland.no 

Trond Ola Heggen

Furuseth Slakteri

91 62 71 67

trohegg@online.no

Pål Kjorstad

Furuseth Slakteri

99 03 44 06

pkjorstad@outlook.com

Klaus Arild Sandøy

Slakthuset Eidsmo Dullum AS

99 25 64 01

klaus.arild@slakthuset.no

Odd Rune Nordby

Jens Eide Slakteri

95 05 67 00

odd.rune@slaktereide.no

Stig Storsve

Røros Slakteri

47 60 04 49

stig.storsve@rorosslakt.no

Kjell-Åge Vannes

Horn`s Slakteri

48 11 46 20

kaag-van@online.no

Ragnhild Tryggestad

Ole Ringdal 

70 26 91 00

ragnhild@oleringdal.no

Jarle Sæten

Nordfjord Kjøtt

57 87 70 00

slakt@nordfjord-as.no

Marie Fuglestad (Nortura)

Prima Slakt

se Norturalista for kontaktinfo

 

Øyvind Skjemstad

Midt Norge Slakteri

95 22 95 15

oyvind.skjemstad@norsk-slakt.no