Ingris

Gode resultater krever god oversikt. Ingris er dataprogram for registrering og styring av svineproduksjonen i den enkelte besetning. 


Brukerstøtte

For spørsmål  ta kontakt med rådgiver på ditt slakteri eller ring 906 23 317 (åpent hverdager 08-16).

E-post: brukerstotte@animalia.no

Om verktøyet

Ingris er laget for alle produksjonsformer, både smågris-, slaktegris- og kombinert produksjon.. Det er enkelt å registrere inn data for alt som skjer i besetningen, med bedekninger, grisinger og avvenninger. I tillegg kommer helseregistreringer, fôrforbruk og kostnader.

Slaktedataene kommer direkte fra slakteriet. Dersom smågriskjøpet skjer via slakteriet, kan du også få omsetningsdataene direkte (dette gjelder kun Nortura kunder).

Kjøper du avlsdyr fra en avlsbesetning vil disse kunne melde dyra ut i sin besetning slik at disse vil automatisk overføres ditt innmeldingsbilde i Ingris. Alt du trenger å gjøre er å tildele individnummer og eventuell pulje. 

Det er nå over 800 norske svineprodusenter som benytter Ingris . Dette utgjør ca 65 % av landets avlspurker og 24 % av slaktegrisen. Norsvin har også brukere av Ingris i sitt eksportmarked.

Pris

Hele programmet har en årlig avgift. For 2022 er prisen for hele programmet kr 2 265,- eks. mva mens kun tilvekstdelen koster kr 1 650,- eks mva

Alle som er registrert som medlemmer på faktureringstidspunkt mottar faktura. Oppsigelse av medlemskap gjøres skriftlig til Animalia.