Feilrettinger og forbedringer

Her finner du informasjon om nyheter/feilrettinger som er utført i weben.

14.05.20 Versjon 1.1.2

Mitt fjøs>Fjøsoversikt – lagt inn individsøk

Mer info på nytt individkort:
utmelding (dato, kode, årsak), tidligere individnr, tattoo nr

Masseregistrering avd/binge – mulig å bruke forhåndsutfylte felter også ved manuell inntasting av purker rad for rad

30.04.20 Versjon 1.1.1

-gammel løsning for bingenr er tilgjengeligjort i gammel purkedel

28.04.2020 Versjon 1.1.0 - ny purkedel et steg videre

- Oppdaterte brukeravtaler som må godkjennes ved første gangs innlogging

- Ny versjon av purkeoversikten med nytt individsøk mm.

- En liten start på nytt individkort

- Ny løsning for registrering av hus/avdeling/binge (administreres i "Min gård")

- Ny registrering for flytt av purker inn i avd/binge
  (enkeltregistrering på individkort og masseregistrering)

- Endre hendelser - mulighet for masseendring av flytt inn i avd/binge

- En enkel oversikt over hus, avdelinger, binger og purkenes plassering (Mitt fjøs > Fjøsoversikt)

14.01.2020

- Puljeplan: Kalenderfil som kan lastes ned og importeres i privat kalender 

- Statuslogg for avlsbesetninger

12.11.2019 – første steg på veien mot ny Ingris Purkedel

- Ny pålogging:
  overgang til Produsentregisterets påloggingsløsning
  (felles brukernavn og passord i Landbruket)
  samt Animalias single sign on påloggingstjeneste

- Personlige brukere ved pålogging for rådgivere og admin

- Ny påloggingsside:  
  Animalia-layout og bedre mulighet for varsling/info om nedetid og nyheter

- Puljeplan med kalender og tabellvisning

- Gå til Helsegris uten ny innlogging (gjelder for produsenter)

- Nytt medlemssøk for rådgiver og admin

27.09.2018

- Egendefinert fôr vises på p-rapport

- Ny knapp «neste fordeling» inne i skjermbilde til fordeling. Du kan navigere inne i fordelingsskjermbilde mellom de hendelsene du har å fordele.

- Dato for fôrinnkjøp vises inne i periodedetaljer

- Fôrtyper vises nå på oversiktsbilde av fôrinnkjøp

- Tillegg og trekk for slakt fordeles nå per antall dyr under fanen slakt, «totaltpris»

- Forbedring kring angivelse av dato ved fôrinnkjøp

- Lukket muligheten for å endre dato for smågris kjøp/salg

- Beregnet fôrforbruk vises nå med rabatt/kostnad

- Korrigering i beregning av smågris kjøp/salg ved debit kredit fra slakteri

- Varsel ved endring av sluttdato/startdato av periode sånn at tillegg/trekk havner i ny periode

- Rettet feil av beregning beholdning i periode

- Lukket mulighet for å endre individnummer i flere skjermbilder