Årsstatistikk

Årsstatistikken er basert på beregninger gjort på grunnlag av data i sentralt Ingris-lager.