Brukerveiledning ny purkedel

Oversikt
Purkeoversikten gir status for alle purker i besetningen på dagens dato. Dersom registreringene i Ingris er ajour vil denne være et speilbilde av situasjonen i grisehuset.

Purkene er inndelt i 4 kategorier: Rekrutter – Ubedekte – Bedekte – Diegivende. Du ser hvor mange purker som inngår både per kategori og per pulje. Hver pulje har en egen farge, og alle purkene i samme pulje har også den samme fargen. Standardvisningen av oversikten er at du ser den på puljenivå, men du kan også velge å vise purkene enkeltvis.
Opprettelse av puljer og registrering av purker inn i puljer skjer som før i gammel purkedel.

Oversikten er litt dynamisk slik at om du klikker på enten ei pulje eller ei purke, så vil hele kategorien utvide seg og du får frem litt mer informasjon, bl. a så varsler vi neste forventede hendelse med dato. Og dersom datoen er passert, markeres dette med en rød trekant. Informasjon som brukes i beregning av forventede hendelser hentes fra plantall i gammel purkedel.

Om du klikker på pilsymbolet foran hele pulja, vil alle purker som tilhører pulja vises.

Søkemuligheter
Øverst i oversiktsbildet finnes et søkefelt hvor du kan søke på individnr på purkene i oversikten. Du kan søke opp flere spesifikke purker ved å liste opp numrene med komma i mellom.

Påminnelser
Vi har tatt med et utvalg av varslene/påminnelsene fra den gamle versjonen og gjort det mulig å velge hvilke av dem man vil ha med i sin oversikt. Klikk på tannhjul-symbolet. Du kan også filtrere på disse varslene slik at du kan få opp kun dyr som er aktuelle for brunstkontroll for eksempel. Klikk på filter-symbolet. Og kanskje har du idèer til andre relevante ting som hadde vært nyttig å få inn?

Purkekort
Det er laget en liten start på et nytt purkekort. Dere finner litt basis informasjon samt oppsummering per kullnr for purka. I tillegg er det en egen fane for avd/binge, som er det første nye registreringen. Du finner også link til det komplette purkekortet i den gamle purkedelen.

Tips! Smart individsøk
Det er også laget et generelt individsøk skal være tilgjengelig i alle skjermbilder i den nye versjonen. Klikk på bokstaven «i» på tastaturet eller på «forstørrelsesglasset» på liten skjerm for å få opp søkeruten. Her kan du søke på både innmeldte og utmeldte purker som har vært i din besetning.

Registreringer
Inntil videre skjer alle registreringer i den gamle purkedelen bortsett fra den første nye registreringen, avd/binge som kan tas i bruk. Merk da at registrering av avd/binge som gjøres i ny purkedel per nå ikke snakker sammen med registrering og visning av bingenr i den gamle purkedelen. Det betyr at det som registreres på avd/binge i ny purkedel vil du ikke få frem i gammel purkedel. Dersom du bruker bingenr i gammel purkedel i dag, kan du inntil videre fortsette med dette akkurat som før, men da vil altså ikke disse bingenr vises i den nye purkedelen. 

Første registrering i ny versjon: registrering avd/binge
Registrering av avd/binge kan gjøres på to måter, enten som en masseregistrering eller som registrering på individkortet til den enkelte purka.

Enkeltregistrering – finn purka i oversikten og klikk på registreringsmenyen som tilhører hennes purkekort. Der velger du avd/binge og kommer da inn i registreringsmodus på den valgte purka. Dagens dato er forhåndsutfylt, men denne kan overskrives. Legg så inn hus/avdeling og deretter binge (valgfri). Lagre. Endring og sletting av registrering på enkeltdyr gjøres også enkelt via individkortet.

Masseregistrering – du klikker deg inn i registreringsmenyen til høyre over purkeoversikten. Da kommer du inn i et tomt registreringsbilde der du må taste inn individnr, dato, hus/avd og binge. Alternativt har du tatt med deg et utvalg dyr (huket av) fra purkeoversikten, disse vil da bli med inn i registreringbildet og ligge forhåndsutfylt. Dersom du skal registrere omtrent samme informasjon på purkene, kan du bruke masseregistreringsfeltene, dvs den øverste raden i bildet (kan åpnes og lukkes). Det du legger inn i disse feltene blir utfylt på alle radene. For å lagre en masseregistrering, klikk på Lagre alle.

Lagrede rader markeres med grønn hake i forkant, mens rader som feiler markeres med rødt og en feilmelding som sier årsak. Rader som er endret, men ikke lagret har en gul «penn».

Merk at om du har tatt med et stort antall dyr (flere 100) fra oversikten og inn i registreringsbildet og klikker Lagre alle, så vil det medføre at nettsiden blir treg.

Både masseregistrering og særlig registrering på enkeltdyr er også mobilvennlige.

Endre hendelser
Har du registrert samme feil på mange dyr, har du mulighet til å rette opp registreringen på den rasjonell måte under dette menypunktet. 

Vi vil jobbe videre med å lage nye versjoner av registreringsbildene utover i 2020/21. En snarvei til gamle registreringsbilder finner du om du klikker på Registreringsknappen øverst til høyre i oversikten.

Den gamle versjonen av både purkeoversikt, individkort og bingeflytt vil inntil videre også ligge tilgjengelig. Du finner alt dette bak menypunktet Purkedel.

Mitt fjøs>Fjøsoversikt
Her ser du fjøs, avdelinger og evt binger samt hvor mange og hvilke dyr som står plassert hvor på nåværende tidspunkt. Forutsatt at du har lagt inn Fjøsstrukturen din i Min Gård og registrert purkene inn i avdelinger eller binger. Og når dyr faktisk flyttes i fjøset, må du også registrere dette i Ingris (registrering avd/binge). Det enkelte dyrs historikk ligger på Individkortet.

Mitt fjøs>Puljeplan
Her kan du lage deg din egen puljeplan, tilpasset din drift. Puljeplanen kan du få vist både som en kalender og som en tabell. Du kan slå den opp på mobilen, på pc’en eller skrive den ut og henge den opp i fjøset/på kontoret.

For å få en puljeplan må du først velge hvilke av de foreslåtte hendelsene du vil ha med i din plan. Bedekning, grising og avvenning er obligatorisk.

Deretter må du legge inn hva slags puljesystem du har (velg i dropdownmenyen). Da vet programmet hvor mange puljer du har, og du trenger da kun å legge inn insemineringsdato for den første pulja så fyller de påfølgende insemineringsdatoene seg ut automatisk for de resterende puljene. Skulle du ønske å skyve på ei pulje, overskriver du bare programmets datoforslag.

I tillegg må du angi en rekke parametre som programmet trenger for å gi deg en skredderskydd puljeplan. Du får kun opp parametre som er relevante i forhold til de aktuelle hendelser du har valgt å ha med i din plan. Mange av disse kommer fra plantall, så om du gjør endringer på det som er foreslått, endrer du samtidig i plantallene. 

Klikk på knappen «Lagre og beregn» for å få frem puljeplanen som kalender og tabell. Registreringsdelen vil da lukkes igjen. Vil du gjøre endringer, klikker du på pilsymbolet til høyre slik at denne delen åpnes igjen og du står fritt fram til å gjøre endringer i planen. Puljeplanen går løpende og det du lagret sist ligger der neste gang du åpner den. 

For å skrive ut, høyreklikk i planen og velg «skriv ut».

For å kopiere tabellen til excel, markere innholdet i tabellen, kopier og lim så inn i excel.

Tips!
Dersom du ønsker å eksportere puljeplanen inn i privat kalender, klikker du på kalenderikonet du finner til høyre over kalendervisningen på skjermen slik at det lastes ned en fil. Viktig at dere legger den inn som en ny kalender. Klikk på filen og den vil åpne seg som en ny kalender for eksempel i Outlook. Dersom du gjør endringer i puljeplanen etter at du har importert den i privat kalender, må du slette puljeplanen du allerede har importert og deretter laste den ned på nytt slik at du får med deg endringene.

Viktig:

  • Vi tilbyr nedlasting av kalenderfil som du på eget ansvar kan importere i privat kalender.
  • Vi anbefaler at du legger den inn som en ny kalender.
  • Vi tilbyr ikke automatisk oppdatering dersom du endrer puljeplanen.
    Slett kalender og last ned ny fil.
  • Ved lansering januar 2020 støttet vi disse kalenderne:

Microsoft Office Outlook
Google Calendar
Innebygd kalender (macOS og iOS)

Rapporter > Statuslogg (kun tilgjengelig for avlsbesetninger)
Rapporten "Statuslogg" som frem til nå har ligget i Norsvins Avlsweb er et verktøy for avlsbesetningene til å se om alle registreringer på kull fra fødsel til 3-uker/avvenning er på plass eller om det er mangler som gir ulike feilkoder. Kull må være feilfrie for at godtgjøring til besetningene utbetales. Rapporten er nå flyttet til Ingris.

Gammel purkedel
Bak dette menypunktet ligger den «gamle» versjonen av Ingris Purkedel. Omskriving til ny versjon vil skje gradvis, slik at både gammel og ny verden vil eksistere frem til den nye purkedelen er komplett.

Min gård
Her legger du inn hus(ene) dine, med smittesluser, avdelinger og du kan også legge inn binger. Bingene kan du senere bruke til å flytte dyr inn og ut av slik at du kan holde oversikt over hvilke dyr som til enhver tid står i den aktuelle bingen. På sikt er tanken å hente inn fôrdata fra fôringsanlegg slik at man kan få gode tall på fôrforbruk hos purker. Det forutsetter en fjøsstruktur som er ned på binge og fôrventilnivå.

Ved første lansering april 2020 finner du dine hus, sluser og avdelinger fra Helsegrissystemet forhåndsutfylt her og er dermed tilrettelagt for samkjøring av fjøsoppsett med Helsegris på sikt. 

Gå til Helsegris
Klikk her for å åpne Helsegris i ny fane uten å måtte logge inn på nytt. Les mer om Helsegris.