Brukerveiledning - ny purkedel

Purkeoversikt
Purkeoversikten gir status for alle purker i besetningen på dagens dato. Dersom registreringene i Ingris er ajour vil denne være et speilbilde av situasjonen i grisehuset.


Purkene er inndelt i 4 kategorier: Rekrutter – Ubedekte – Bedekte – Diegivende. Du ser hvor mange purker som inngår både per kategori og per pulje. Hver pulje har en egen farge, og alle purkene i samme pulje har også den samme fargen. Standardvisningen av oversikten er at du ser den på puljenivå, men du kan også velge å vise purkene enkeltvis.


Oversikten er noe dynamisk slik at om du klikker på enten ei pulje eller ei purke, så vil hele kategorien utvide seg og du får frem litt mer informasjon, bl. a så varsler vi neste forventede hendelse med dato. Og dersom datoen er passert, markeres dette med en rød trekant. Informasjon som brukes i beregning av forventede hendelser hentes fra plantall i gammel purkedel.


Dersom du heller vil se dager til neste hendelse, velger du dette selv.


Om du klikker på pilsymbolet foran hele pulja, vil alle purker som tilhører pulja vises.


Du kan sortere på stigende/synkende individnr innen hver kategori vha pilsymbolene.


Søkemuligheter
Øverst i oversiktsbildet finnes et søkefelt hvor du kan søke på individnr eller tattoonr på purkene i oversikten. Du kan søke opp flere spesifikke purker ved å liste opp numrene med komma i mellom eller en nr-serie ved å angi et franr og et tilnr med bindestrek i mellom. Skal du søke opp ei purke som er utmeldt, trykker du bokstaven «i» på tastaturet eller "forstørrelsesglasset" på mobil og huker av for utmeldt i søkevinduet som kommer frem så vil du få frem individkortet hennes.


Påminnelser
Vi har tatt med et utvalg av varslene/påminnelsene fra den gamle versjonen og gjort det mulig å velge hvilke av dem man vil ha med i sin oversikt. Klikk på tannhjul-symbolet. Du kan også filtrere på disse varslene slik at du kan få opp kun dyr som er aktuelle for brunstkontroll for eksempel. Klikk på filter-symbolet.


Purkekort
Det er laget et nytt purkekort der dere finner basisinformasjon og alle historiske registreringer som tilhører dyret. Her kan du også legge til nye registreringer samt endre og slette historiske registreringer.

Tips! Individsøk
Det er laget et generelt individsøk som er tilgjengelig i alle skjermbilder. Klikk på bokstaven «i» på tastaturet eller på «forstørrelsesglasset» på liten skjerm for å få opp søkeruten. Her kan du søke på både innmeldte og utmeldte dyr som har vært i din besetning.


Registrering
Registrering av hendelser kan gjøres på ulike måter avhengig av hva som er hensiktsmessig i ulike situasjoner; enten som en masseregistrering på et forhåndsutplukket utvalg dyr (tast inn data kun èn gang og det lagres på alle dyr), som masseregistrering der man puncher inn dyr for dyr eller som enkeltregistrering på individkortet til den aktuelle purka.

Enkeltregistrering
Alt 1: finn eller søk frem purka i oversikten og klikk på hennes individnr. Da får du frem individkortet og velger riktig hendelse (ligger som «faner»). Dagens dato er forhåndsutfylt, men denne kan overskrives. Legg så inn dine data. Felter med stjernemarkering er obligatoriske. Lagre. Endring og sletting av registrering på enkeltdyr gjøres også enkelt via individkortet.


Alt 2: Åpne registreringsmenyen som ligger helt til høyre i purkeoversikten og velg riktig hendelse. Tast der inn individnr på purka og legg inn dine data. Lagre.


Masseregistrering
Alt 1: Skal du registrere det samme/omtrent det samme på en gruppe dyr kan du ta med deg et utvalg dyr fra purkeoversikten ved å huke de av enkeltvis, puljevis, kategorivis eller alle purker. Deretter går du inn i registreringsmenyen og velger aktuell hendelse. Alle individnr blir da forhåndsutfylt i registreringsbildet så du slipper å taste disse manuelt.
Merk at om du har tatt med et stort antall dyr (flere 100) fra oversikten og inn i registreringsbildet og klikker Lagre alle, så vil det medføre at nettsiden blir treg.


Alt 2: Åpne registreringsmenyen som ligger helt til høyre i purkeoversikten og velg riktig hendelse. Tast inn individnr i ønsket rekkefølge (for eksempel fra ei arbeidsliste) og jobb deg gjennom listen slik du selv vil.


Lagrede rader markeres med grønn hake i forkant, mens rader som feiler markeres med rødt og en feilmelding som sier årsak. Rader som er endret, men ikke lagret har en gul «penn».


Du kan alltid gjøre endringer på registeringene så lenge du står på masseregistreringssiden – korriger dine data og lagre på nytt.


Både masseregistrering og særlig registrering på enkeltdyr er også mobilvennlige.


Tips for rasjonell registrering
• Bruk masseregistreringsfeltene i toppen av registreringsbildene for å forhåndsutfylle data slik at det legges inn på alle rader.
• Bruk tab for å hoppe til neste felt
• Bruk stjernetasten på tastaturet for å kopiere innholdet i feltet på raden over
• Bruk kombinasjonen Alt + piltast for å navigere bakover, fremover, oppover og nedover i registreringsbildet.
• Bruk Entertasten for å lagre og hoppe til neste rad.

Kolonneoppsett
Alle registreringer har et standard oppsett, men i mange bilder finnes en fleksibilitet i hvilke felter man ønsker å ha med i de ulike registreringene, og i hvilken rekkefølge de skal ligge. Oppe i høyre hjørnet av registreringsbildene ligge knappen «Vis kolonneoppsett». Gå hit for å endre oppsettet for den aktuelle registreringen.

Registrering – Helse
Alle egenbehandlinger skal legges inn. Disse registreringene sendes til Dyrehelseportalen og bidrar med matkjedeinformasjon. I feltet diagnose taster du enten koden eller begynner å skrive på sjukdomsteksten, eks “mas” og du vil få opp de tre mastittkodene. Du kan legge inn flere diagnoser på samme registrering. OBS - de fem diagnosene du sist har brukt ligger lett tilgjegelig øverst i lista. 


Medisinfeltet er koblet opp mot FEST-registeret (det offisielle registeret for alle godkjente medisiner i Norge), og du søker på preparatnavn. Du kan legge inn flere ulike preparater på samme registrering. Medisin er frivillig å legge inn, men dersom du gjør det er det en rekke felter som må angis (dose, siste behandlingsdato, tilbakeholdstid). Registrerer du dette vil du få opp visning av første mulige slaktedato for dyret, og dyr som har slakterestriksjoner pga tilbakeholdsfrist vil varsles om på en egen liste.

De fem sist brukte kodene vil ligge lett tilgjengelig øverst i nedtrekkslistene for diagnose og medisin.


Tips om nyttig funksjon:
Legg inn dine egne notater + en oppfølgingsdato fram i tid, så vil du inntil datoen er passert få et synlig varsel om dyr som skal følges opp pga skade og sykdom. Denne informasjonen er det også valgfritt å legge inn, og dette sendes ikke til Dyrehelseportalen.


Registreringshistorikk
På denne siden kan du søke frem alle historiske hendelser og du har også mulighet til å endre disse på en rasjonell måte dersom du har feilregistrert på mange dyr for eksempel dato eller kode.


Grisehus>Husoversikt
Her ser du hus, avdelinger og evt binger samt hvor mange og hvilke dyr som står plassert hvor på nåværende tidspunkt. Forutsatt at du har lagt inn husstrukturen din i Husoppsettet og registrert purkene inn i avdelinger eller binger. Og når dyr faktisk flyttes i fjøset, må du også registrere dette i Ingris (registrering avd/binge). Det enkelte dyrs historikk ligger på Individkortet.


Grisehus>Puljeplan
Her kan du lage deg din egen puljeplan, tilpasset din drift. Puljeplanen kan du få vist både som en kalender og som en tabell. Du kan slå den opp på mobilen, på pc’en eller skrive den ut og henge den opp i fjøset/på kontoret.


For å få en puljeplan må du først velge hvilke av de foreslåtte hendelsene du vil ha med i din plan. Bedekning, grising og avvenning er obligatorisk.
Deretter må du legge inn hva slags puljesystem du har (velg i dropdownmenyen). Da vet programmet hvor mange puljer du har, og du trenger da kun å legge inn insemineringsdato for den første pulja så fyller de påfølgende insemineringsdatoene seg ut automatisk for de resterende puljene. Skulle du ønske å skyve på ei pulje, overskriver du bare programmets datoforslag.


I tillegg må du angi en rekke parametre som programmet trenger for å gi deg en skredderskydd puljeplan. Du får kun opp parametre som er relevante i forhold til de aktuelle hendelser du har valgt å ha med i din plan. Mange av disse kommer fra plantall, så om du gjør endringer på det som er foreslått, endrer du samtidig i plantallene.


Klikk på knappen «Lagre og beregn» for å få frem puljeplanen som kalender og tabell. Registreringsdelen vil da lukkes igjen. Vil du gjøre endringer, klikker du på pilsymbolet til høyre slik at denne delen åpnes igjen og du står fritt fram til å gjøre endringer i planen. Puljeplanen går løpende og det du lagret sist ligger der neste gang du åpner den.


For å skrive ut, høyreklikk i planen og velg «skriv ut».


For å kopiere tabellen til excel, markere innholdet i tabellen, kopier og lim så inn i excel.


Tips!
Dersom du ønsker å eksportere puljeplanen inn i privat kalender, klikker du på kalenderikonet du finner til høyre over kalendervisningen på skjermen slik at det lastes ned en fil. Viktig at dere legger den inn som en ny kalender. Klikk på filen og den vil åpne seg som en ny kalender for eksempel i Outlook. Dersom du gjør endringer i puljeplanen etter at du har importert den i privat kalender, må du slette puljeplanen du allerede har importert og deretter laste den ned på nytt slik at du får med deg endringene.


Viktig:
• Vi tilbyr nedlasting av kalenderfil som du på eget ansvar kan importere i privat kalender.
• Vi anbefaler at du legger den inn som en ny kalender.
• Vi tilbyr ikke automatisk oppdatering dersom du endrer puljeplanen.
Slett kalender og last ned ny fil.
• Ved lansering januar 2020 støttet vi disse kalenderne:


Microsoft Office Outlook
Google Calendar
Innebygd kalender (macOS og iOS)


Husoppsett
Her legger du inn hus(ene) dine, med smittesluser, avdelinger og du kan også legge inn binger. Bingene kan du senere bruke til å flytte dyr inn og ut av slik at du kan holde oversikt over hvilke dyr som til enhver tid står i den aktuelle bingen. På sikt er tanken å hente inn fôrdata fra fôringsanlegg slik at man kan få gode tall på fôrforbruk hos purker. Det forutsetter en husstruktur som er ned på binge og kanskje også fôrventilnivå.


Ved første lansering april 2020 finner du dine hus, sluser og avdelinger fra Helsegrissystemet forhåndsutfylt her og er dermed tilrettelagt for samkjøring av fjøsoppsett med Helsegris på sikt.


Purkefôr>Mine fôrtyper
Fôr som ligger under 'Mine fôrtyper' er det du kan velge blandt når du skal legge inn registrering av fôr andre steder i programmet. Dersom du ikke har brukt fôrregistrering tidligere, vil det ikke ligge noe fôr under 'Mine fôrtyper'. Du velger fôr fra 'Valgbare fôrtyper'. Ved å klikke på knappen "Legg til", legger fôret seg inn under "Mine fôrtyper" øverst i bildet og blir tilgjengelig for registrering i programmet. Om det er et fôr du ikke lenger bruker, kan du velge det bort ved å klikke på "fjern". Fôret er da ikke lenger valgbart ved fôrregistrering i programmet.


Har du lagt inn et egendefinert fôr kommer dette automatisk opp under «Mine fôrtyper». Om du ikke lenger bruker dette fôret klikker du på "endre" og legger inn en utgåttdato slik at det ikke lenger blir valgbart ved fôrregistrering i programmet.


Purkefôr>Egendefinerte
Under dette menypunktet kan du registrere ditt eget fôr, f.eks. det du produserer sjøl på gården eller om du kjøper en spesialblanding fra fôrleverandør. Gi fôret et navn og legg inn energiinnholdet (FEn/kg) og pris (kr/kg).


For å endre informasjonen du har lagt inn om fôret, trykker du på knappen "endre". Da kan du enkelt oppdatere navn, FEn/kg og kr/kg.


Så lenge det ikke er gjort registreringer med et egendefinert fôr, kan det slettes. Dersom fôret er brukt, men du ikke skal bruke det mer og fjerne det fra listen over "Mine fôrtyper", fyller du inn en utgåttdato i endrebildet. Klikk på 'endre'-knappen bak det aktuelle fôret.


Purkefôr>Fôrforbruk
Dersom du kan lese av fôrforbruket direkte fra fôringsanlegget ditt kan du registrere dette inn som et fôrforbruk med mengde per fôrtype som er brukt over en periode. Dette kan du registrere på enten besetningsnivå, på den enkelte avdeling, binge eller purke (gjøres fra nytt individkort). Dersom du registrerer på besetning (dvs ikke knytter fôrforbruket til en spesifikk avdeling), så vil Ingris håndtere det som et fôrforbruk for alle avlspurker. Om du kan holde rekruttfôr utenom, er det en fordel da disse potensielt vil påvirke tallet FEn per årspurke som da blir basert på et snitt-tall for en blandet gruppe dyr.


Purkefôr>Fôrinnkjøp/Fôrstatus
Hvis du ikke kan registrere fôrforbruk direkte ved avlesing fra fôringsanlegget ditt, har du her mulighet til å registrere inn fôrinnkjøp og fôrbeholdning slik at Ingris kan beregne et fôrforbruk utifra dette. Registrering kan gjøres på besetningsnivå (dvs alle purker) eller på den enkelte avdeling. Det anbefales at du registrerer på samme nivå hele tiden.


Når det gjelder fôrinnkjøp så kan disse enten registreres manuelt eller overføres fra Landbrukets Dataflyt. Dette forutsetter at din fôrleverandør leverer faktura til Landbrukets Dataflyt og at du selv har gitt samtykke til at disse kan deles med Animalia/Ingris. Logg deg inn på Landbrukets Dataflyts nettsider for å gi ditt samtykke. Disse fakturaene vil ligge under "Fôrfakturaer til fordeling". Med fordeling menes at du må angi hvor det enkelte fôret er brukt - besetning, dvs alle purker, eller en spesifikk avdeling. Klikk på knappen "Fordel" for å gjøre dette.


I fordelingsbildet huker du av i boksen til venstre hvilke fôr du vil fordele. I boksen til høyre angir du hvor. Klikk på knappen "Fordel" for å utføre. Dersom fakturaen inneholder fôr som ikke er relevant å fordele til purkedelen (feks smågris og slaktegrisfôr) kan du tilslutt etter at du har fordelt purkefôret klikke på knappen "Ferdigstill/ignorer faktura". Frakt og rabatter som følger fakturaen fordeles automatisk basert på mengden fôr du fordeler. Du har alltid mulighet til å endre og slette fordeling i etterkant. Klikk da på "endre fordeling" bak den aktuelle raden under oversikten over Fôrinnkjøp.


Manuell registrering av fôrinnkjøp gjør du ved å klikke "Opprett ny". Her registerer du fakturaen manuelt. Legg til et og et fôrslag, og oppgi hvor det er brukt, samt rabatter og frakt. Når du er ferdig, klikker du "Lagre". Knappen ligger helt nederst til høyre i bildet.


Fôrstatus: For at Ingris skal kunne beregne et fôrforbruk, må du også registrere inn hvor mye du har på lager av hver fôrtype (i tillegg til å legge inn alle innkjøp). Det må finnes minst to statuser per fôr for å gjøre en beregning som gir deg tall på fôrforbruk. Jo oftere du leser av og legger inn status, jo mer detaljert kan du få tall på fôrforbruk.


Helse > Flokkbehandlinger
Her vises en oversikt over flokkbehandlinger gjort av veterinær i Dyrehelseportalen som du må knytte til riktige individer (purker eller merka smågris) i din besetning. Klikk på 'Fordel flokk' for å få opp et nytt bilde der du kan søke fram aktuelle dyr etter pulje mm. og utføre fordeling av flokk. Fordeling til avvent smågris og slaktegris gjøres i Tilvekstdelen.
NB. Oppdager du feil i opplysningene må de rettes av veterinær i Dyrehelseportalen før du kobler de til dine dyr. Du kan ikke fordele til flere dyr enn det antallet veterinæren har registrert.
Helsedata registrert inn av veterinæren på individnr (dvs ikke på et antall) i Dyrehelseportalen vil automatisk legge seg inn på purkas individkort.


Helse > Ignorerte/ferdigstilte flokkjournaler
Dersom du vil fjerne flokkregistreringen fra lista (registreringen finnes fra før eller er ikke relevant), klikker du 'Fjern fra liste'. Disse kan hentes frem igjen fra siden Helse>Ignorerte/ferdigstilte flokkjournaler.


Rapporter > Statuslogg (kun for avlsbesetninger)
Rapporten "Statuslogg" som tidligere lå i Norsvins Avlsweb er nå flyttet til Ingris. Dette er et verktøy for avlsbesetningene til å se om alle registreringer på kull fra fødsel til 3-uker/avvenning er på plass eller om det er mangler som gir ulike feilkoder. Kull må være feilfrie for at godtgjøring til besetningene utbetales.

Rapporter > Purkerapporter (under arbeid)
Her ligger de nye versjonene av de rapportene fra gammel purkedel. Du finner noen her allerede, og så fylles det på med flere etterhvert. 

Rapporter > Datavarehus
Her finner du rapporter laget med eget rapportverktøy. Legges ut flere etterhvert. En liten NB: Vær klar over at disse rapportene ikke er helt «live», men at dataene i rapporten blir oppdatert ca hver 3.time.
Håper de likevel den kan være til nytte:

Utmeldte purker

En rapport for å lett holde oversikt over antall utrangerte avlspurker. Etter endring av kosensesjonsregelverket 01.01.20 er det kommet begrensning på antall utrangerte avlspurker per år. Det er derfor viktig at produsentene har dokumentasjon på hvilke purker som har hatt kull og ikke, når de slaktes. 

Dyreholdsjournal
En rapport som dokumenterer dyreflyten inn og ut av besetningen. 

Helse
En rapport over registrerte vaksiner, sykdomstilfeller og medisinforbruk. For avlsbesetninger vises også defektregistreringer på smågris. 

Hold
En rapport som viser utvikling av vekter, hold og spekk for kullnr 1-4 både i besetningen og sammenlignet med snittet i Ingris. 

Spedgristap (ikke for besetninger med merka smågris per nå)
En rapport som gir god oversikt over årsaker og tidspunkt for tap i dietida. 

Gå til Helsegris
Klikk her for å gå til Helsegris uten å måtte logge inn på nytt. Les mer om Helsegrissystemet.