Brukerveiledning- tilvekst

INNHOLD 

Nytt medlem:

For nye brukere av Ingris tilvekst vil oversiktsbildet være tomt ved innlogging.

1. For å komme i gang er det første du må gjøre å opprette en Avdeling. Klikk på knappen "legg til ny avdeling" som du finner på høyre side i oversiktsbildet.

2. Deretter må du starte en periode for denne avdelingen.

3. Under «Til fordeling» på venstre side vil det etter hvert fylles opp med hendelser (avvenninger, kjøp/salg av smågris, slakt, tillegg og trekk) som må fordeles inn i riktig avdeling.

Tidligere medlem:

For aktive eller tidligere aktive brukere av Ingris tilvekst vil oversiktsbildet inneholde data basert på dine registreringer.

1. Til høyre i bildet finner du avdelingene dine, og du ser hvor det er åpne (pågående) perioder.

2. Dersom det ligger hendelser til fordeling på venstre side betyr det at du ikke er helt ajour med registreringene dine. Du må da fordele disse hendelser til riktig avdeling.

NB. Om du vært medlem tidligere og ikke finner de avdelingene du er vant til å se er dette sannsynligvis pga perioden i avdelingen har vært åpen i mer enn 2 år og avdelingen derfor er satt inaktiv av systemet. Du finner den igjen om du går inn på Avdelinger i menyen til venstre og klikker på knappen "vis alle". Der kan du sette den aktiv slik at den blir synlig i Oversiktsbildet. Vi anbefaler at du enten avslutter perioden for den aktuelle avdelingen slik at du kan begynne på nytt fra f.eks dagens dato eller innsettdato. Alternativt lar du avdelingen forbli inaktiv og lager i stedet en ny avdeling og begynner med blanke ark med nye registreringer her.

Til fordeling

I oversiktsbildet får du opp hendelser som manuelt må fordeles til riktig avdeling. Hendelser hentes fra den minste startdatoen i dine åpne perioder, slik at du bare skal få opp hendelser som anses som reelle for deg (Dersom minste startdato i åpen periode er lenger tilbake enn 01.01.18, henter systemet hendelser fra 01.01.18 så det ikke skal bli for mye gamle og urelevante data som hentes). Ønsker du å se hendelser til fordeling fra en annen dato, kan du selv søke på ønsket dato.

Slakt

På oversiktsbildet klikker du på slaktet du vil fordele. Du kommer da til et skjermbilde hvor du kan fordele alle eller deler av slaktene til èn eller flere avdelinger.

1. Først velger du hvilke slakt du vil fordele. Dersom alle slaktene skal til samme avdeling haker du av for "velg alle" slik at alle rader blir markert. Er det bare deler av slaktene som skal til samme avdeling, klikker du på "Vis slakt detaljert" og haker av de slaktene du vil fordele sammen.

2. Når du har valgt de dyrene du vil fordele til samme avdeling går du over til boksen "2.Fordel". Her velger du hvilken avdeling de skal fordeles til.

3. Når du valgt slakt og avdeling klikker du på "fordel". Når fordelingen er utført vil den vises under "Fordelinger" nederst i skjermbildet.

Har du flere slakt å fordele på samme dato så ligger de igjen i boksen "1.Velg", klare til å fordeles. Om du har fordelt alle slakt for aktuell dato står det "Det er ingen flere slakt å fordele" i boksen "1.Velg".

Har du fått inn flere slakt men på andre datoer, klikker du på "Oversikt" i menyen til venstre og ser hva du har igjen å fordele under «Til fordeling».

Tips: Om du vil spare deg for registreringsarbeid kan du legge inn at systemet automatisk skal fordele dine slakt inn i en bestemt avdeling. Dette gjør du ved å hake av for 'standard avdeling for slakt' inne på Avdelingsdetaljer. Og dersom du også har ulike merkenr ("klubbenr") på dine slaktegriser, så kan du legge dette inn under «Merkenr» i venstremenyen slik at du kan knytte dette nummeret til en gitt avdeling (gjøres på siden for Avdelingsdetaljer). På den måten kan du få systemet til automatisk å fordele slakt inn i ulike avdelinger utifra merkenummeret.

Ignorert slakt:

Dersom det er spesifikke dyr eller hele varekoder, f.eks. purker, du ikke vil inkludere i din tilvekstproduksjon, har du mulighet til å "ignorere" dem. I fordelingsbildet haker du bare av de enkeltdyr eller den gruppa av dyr du ikke vil ha med inn i tilvekstdelen og klikker deretter på "ignorer slakt" i stedet for å fordele til en avdeling. Disse blir da plukket ut og kan finnes igjen under "ignorert slakt" som du finner under «Slakt» i venstremenyen. Fra denne siden kan du også angre ignorering.

Avvenning

På oversiktsbildet finner du avvenninger per dato. Klikk på dato/avvenning du vil fordele. Du kommer da til et skjermbilde hvor du kan fordele de avvente smågrisene til èn eller flere avdelinger.

1. Først velger du hvilke kull du vil fordele. Har du avvent flere kull på samme dato vises flere rader i fordelingsbildet med antall, vekt, mornr og kullrase. Dersom alle kull skal til samme avdeling haker du av for "velg alle" slik at alle rader blir markert. Er det bare noen av kullene som skal til samme avdeling, haker du av de kullene de vil fordele sammen. Det er også mulig å dele opp et kull til flere forskjellige avdelinger ved å hake av det aktuelle kullet og taste inn det antall du vil fordele til en bestemt avdeling.

2. Når du har valgt de kullene (eller deler av kullet) du vil fordele til samme avdeling går du over til boksen "2.Fordel". Her velger du hvilken avdeling de skal fordeles til.

3. Når du har valgt kull (eller deler av kullet) og avdeling klikker du på "fordel". Når fordelingen er utført vil den vises under "Fordelinger" nederst i skjermbildet. Har du flere kull å fordele på samme dato så ligger de igjen i boksen "1.Velg", klare til å fordeles. Om du har fordelt alle kull for aktuell dato står det "Det er ingen flere avvenninger å fordele" i boksen "1.Velg".

Tips: Om du vil spare deg for registreringsarbeid kan du legge inn at systemet automatisk skal fordele dine avvente smågris inn i en bestemt avdeling. Dette gjør du under Innstillinger/Oppsett > Avdelinger i venstremeny.

Smågris kjøp/salg (kun Nortura)

På oversiktsbildet klikker du på det kjøpet eller salget du vil fordele. Du kommer da til et skjermbilde hvor du kan fordele de innkjøpte/solgte smågrisene til èn eller flere avdelinger.

1. Først velger du hvilke kjøp/salg du vil fordele. Dersom alle griser skal til samme avdeling haker du av for "velg alle" slik at alle blir markert. Er det bare noen av grisene som skal til samme avdeling, taster inn det antall du vil fordele til en bestemt avdeling.

2. Når du har valgt det antall griser du vil fordele til samme avdeling går du over til boksen "2.Fordel". Her velger du hvilken avdeling de skal fordeles til.

3. Når du har valgt griser og avdeling klikker du på "fordel". Når fordelingen er utført vil den vises under "Fordelinger" nederst i skjermbildet. Har du flere griser igjen på samme leveranse så ligger de igjen i boksen "1.Velg", klare til å fordeles. Om du har fordelt alle griser for aktuell leveranse står det "Det er ingen flere smågris å fordele" i boksen "1.Velg".

Tips: Om du vil spare deg for registreringsarbeid kan du legge inn at systemet automatisk skal fordele dine innkjøp/salg av smågris inn i en bestemt avdeling. Dette gjør du ved å hake av for 'standard avdeling for smågris' inne på Avdelingsdetaljer.

Tillegg/trekk

På oversiktsbildet får du opp sum av tillegg og trekk på slakt/omsatt smågris per dato. Ofte er dette samme dato som slakteavregning eller faktura for smågris, men tillegg og trekk kan også komme på egen avregning fra slakteriet.

Klikk på raden for det tillegg/trekk du vil fordele. Du kommer da til et skjermbilde hvor du kan fordele tillegg/trekk til èn eller flere avdelinger og perioder.

1. Først velger du hvilke tillegg/trekk du vil fordele. Dersom alt skal til samme avdeling og periode haker du av for "velg alle" slik at alle blir markert. Er det bare deler av tillegg/trekk som skal til samme avdeling og periode, haker du av for de tillegg/trekk som skal til samme avdeling og periode. Du kan også dele opp et spesifikt tillegg/trekk til flere avdelinger og perioder ved å taste inn ønsket beløp som skal fordeles til aktuell avdeling og periode.

2. Når du har valgt tillegg/trekk du vil fordele til samme avdeling og periode går du over til boksen "2.Fordel" her velger du hvilken avdeling og periode de skal fordeles til.

3. Når du valgt tillegg/trekk, avdeling og periode og evt delt opp beløpet, klikker du på "fordel". Når fordelingen er utført vil den vises under "Fordelinger" nederst i skjermbildet. Har du flere tillegg/trekk igjen på samme avregning/faktura, ligger de igjen i boksen "1.Velg", klare til å fordeles. Om du har fordelt alle tillegg/trekk for aktuell avregning/faktura vil det stå "Det er ingen flere tillegg/trekk å fordele" i boksen "1.Velg".

Tips: Har du definert standardavdelinger for slakt og kjøp/salg slik at systemet automatisk fordeler grisene til en bestemt avdeling, vil også tillegg/trekk automatisk bli fordelt til den samme avdelingen.

NB. Det varierer litt fra slakteri til slakteri hva som blir overført til Ingris av tillegg/trekk på både slakt og omsatt smågris. Du har derfor mulighet til å registrere inn tillegg/trekk manuelt i periodedetaljer for den aktuelle perioden. Klikk på "Ny registrering" i bolken for Tillegg/trekk og velg enten slakt, smågriskjøp eller smågrissalg. I vinduet som åpner seg legger du inn beløpet, enten som en sum eller om du vil dele opp i separate tillegg/trekk (du kan ikke navngi disse, de vil vises som "egendefinert tillegg/trekk).

Helse

På oversiktssiden vil du få frem helseregistreringer utført av veterinær via Dyrehelseportalen. Klikk på raden og du kommer da til et skjermbilde hvor du kan fordele alle eller deler av behandlingene i journalen til èn eller flere avdelinger.

Du kan samtidig legge inn egen informasjon om oppfølging i bolken "Fjøsloggregistrering". Tips; ved å legge inn en oppfølgingsdato fram i tid vil du inntil angitt dato er passert få et synlig varsel i oversiktsbildet om dyr med sykdommer/skader som skal følges opp. 

Klikk "Fordel" for å lagre. Når fordelingen er utført vil den vises under "Fordelinger" nederst i skjermbildet.

Dersom journalen fra veterinær inneholder behandlinger som ikke er relevant å fordele til tilvekstdelen (purker, spedgris), kan du helt tilslutt, etter at du har fordelt behandlingene som skal inn i en tilvekstavdeling, klikke på knappen "Ferdigstill/ignorer flokkjournal». Journalen vises dermed ikke lenger i oversiktsbildet til fordeling, men kan finnes igjen under ignorerte/ferdigstilte flokkjournaler under Helse i vesbtremenyen. Fra denne siden kan du også angre ignorering. 

Fôr

Mine fôrtyper:

Fôr som ligger under 'Mine fôrtyper' er det du kan velge blandt når du skal legge inn registrering av fôr andre steder i programmet (innkjøp, fôrforbruk, mengde ved periodestart/slutt). Dersom du ikke har brukt fôrregistrering tidligere, vil det ikke ligge noe fôr under 'Mine fôrtyper'. Du velger fôr fra 'Valgbare fôrtyper'. Sortere gjerne på leverandør i nedtrekksmenyen slik at det blir enklere å finne ditt aktuelle fôr. Ved å klikke på knappen "Legg til", legger fôret seg inn under "Mine fôrtyper" øverst i bildet og blir tilgjengelig for registrering i programmet. Om det er et fôr du ikke lenger bruker, kan du velge det bort ved å klikke på "fjern". Fôret er da ikke lenger valgbart ved fôrregistrering i programmet.

Har du lagt inn et egendefinert fôr kommer dette automatisk opp under «Mine fôrtyper». Om du ikke lenger bruker dette fôret klikker du på "endre" og legger inn en utgåttdato slik at det ikke lenger blir valgbart ved fôrregistrering i programmet.

Egendefinerte

For deg som har brukt fôrregistreringer i den gamle versjonen så er dette en oppgradering av de fôrtypene som tidligere het "hjemmeproduksjon". Under dette menypunktet kan du registrere ditt eget fôr, f.eks. det du produserer sjøl på gården eller om du kjøper en spesialblanding fra fôrleverandør. Gi fôret et navn og legg inn energiinnholdet (FEn/kg). Pris (kr/kg) er frivillig å registrere. Når du er ferdig, trykker du "lagre" og det egendefinerte fôret blir synlig i skjermbildets høyre side under 'Tidligere opprettet'.

Om du ønsker å endre informasjonen du har lagt inn om fôret, trykker du på knappen "endre". Da kan du enkelt oppdatere navn, FEn/kg og kr/kg.

Så lenge det ikke er gjort registreringer med et egendefinert fôr, kan det slettes. Dersom fôret er brukt, men du ikke skal bruke det mer og fjerne det fra listen over "Mine fôrtyper", fyller du inn en utgåttdato i endrebildet. Klikk på 'endre'-knappen bak det aktuelle fôret.

Fôrinnkjøp

Når det gjelder fôrinnkjøp så kan disse enten registreres manuelt eller overføres fra Landbrukets Dataflyt. Overføring forutsetter at din fôrleverandør leverer faktura til Landbrukets Dataflyt (FK Agri, FK Rogaland Agder, Strand Unikorn og Fiskå Mølle er de som er koblet på løsningen per februar 2021) og at du selv har gitt samtykke til at disse kan deles med Animalia AS. Logg deg inn på Landbrukets Dataflyts nettsider for å gi ditt samtykke: https://www2.landbruketsdataflyt.no/logg-inn.Disse fakturaene vil da legge seg klar til fordeling på Oversiktssiden.

På oversiktsbildet klikker du på fôrinnkjøpet du vil fordele. Du kommer da til et skjermbilde hvor du kan fordele hele eller deler av innkjøpet til èn eller flere avdelinger.

  1. Først velger du hvilke fôr du vil fordele. Dersom alt fôret skal til samme avdeling haker du av for "velg alle" slik at alle rader blir markert.
  2. Når du har valgt fôret du vil fordele til samme avdeling går du over til boksen "2.Fordel". Her velger du hvilken avdeling det skal fordeles til.
  3. Når du valgt fôr og avdeling klikker du på "fordel". Når fordelingen er utført vil den vises under "Fordelinger" nederst i skjermbildet.

Har du flere fôr igjen å fordele på samme faktura så ligger de igjen i boksen "1.Velg", klare til å fordeles. Disse fordeler du så på samme måte.

Frakt og rabatter som følger fakturaen fordeles automatisk basert på mengden fôr du fordeler. 

OBS. Dersom fakturaen inneholder fôr som ikke er relevant å fordele til tilvekstdelen (purkefôr), kan du helt tilslutt, etter at du har fordelt det fôret som skal inn i en tilvekstavdeling, klikke på knappen "Ferdigstill/ignorer faktura».

Har du fått inn flere fakturaer, men på andre datoer, klikker du på "Oversikt" i menyen til venstre og ser hva du har igjen å fordele under «Til fordeling». Ev. navigerer du deg raskt til neste ved å klikke på knappen «neste fordeling» inne i fordelingsbildet.

Endring av fordelt fôrinnkjøp gjør du via siden Fôrinnkjøp" og knappen "endre fordelig". 

Tips: Om du vil spare deg for registreringsarbeid kan du legge inn at systemet automatisk skal fordele fôrinnkjøp som overføres, løpende inn i en bestemt avdeling. Dette gjør du ved å hake av for 'standard avdeling for fôrinnkjøp' inne på Avdelingsdetaljer. I og med det per nå ikke er laget løsning for at systemet automatisk splitter opp hvilket fôr på fakturaen som skal hvor, så anbefales bruk av standardavdeling enn så lenge kun til rene tilvekstbrukere som har bare èn avdeling i Tilvekst.

Ignorerte/ferdigstilte fakturaer

Dersom fôrfakturaen inneholder fôr som ikke skal inn i tilvekstdelen, har du mulighet til å "ignorere" dem. I fordelingsbildet fordeler du først det fôret som skal inn i tilvekstdelen, og når du har gjort det, klikker du deretter på knappen "Ferdigstill/ignorer fôrfaktura». Det som da ikke er fordelt fra fakturaen fjernes da fra skjermbildene og kan finnes igjen under "Ignorerte/ferdigstilte fakturaer" som du finner under «Fôr» i venstremenyen. Fra denne siden kan du også angre ignorering. Klikk da på «Gjenopprett».

Manuell registrering av fôrinnkjøp

Gjøres fra siden Fôrinnkjøp:

1. Klikk på "nytt fôrinnkjøp" og tast inn leveringsdato, klikk deretter på "Lagre og forsett med fôrregistreringer".

2. For å legge til de fôrtyper du har kjøpt, klikker du på knappen "legg til fôrtyper". Her kan du velge blandt de fôrtyper du har lagt til under "Mine fôrtyper". Om du ikke finner fôret du har kjøpt inn, må du altså først legge det til i bildet "Mine fôrtyper" eller i "Egendefinerte" hvis det er en egen blanding.

3. Deretter velger du hvilken avdeling du vil registrere innkjøpet på, mengde, pris og FEn. Klikk "på lagre og fortsett" for å legge til flere fôrtyper på samme innkjøp, hvis ikke klikker du "Lagre".

Om du f.eks. gjort et innkjøp fra et fôrfirma samme dag som du har kjøpt fôr fra naboen kan det være lurt å registrere disse som to forskjellige innkjøp.

Hvis du vil endre eller f.eks. legge til en fôrtype på en dato klikker du på endre og redigerer det du vil ha endret. Du kan også slette et innkjøp, det gjør du via "slettknappen".

Rabatter og kostnader:

Dersom rabatter og kostnader (frakt) ikke er inkludert i prisen per fôrtype kan disse registreres under knappen "Legg til rabatter/kostnader". Her angir du enten den totale summen av dine rabatter og kostnader eller så kan du registrere dem per spesifikk kostnad og spesifikk rabatt. Ny rad kommer opp når du begynner å taste i feltene og gjør det mulig å legge til flere rabatter/kostnader. Om du taster feil eller vil slette en rabatt eller kostnad trykker du på "fjern". Om du har lagt inn flere fôrtyper på det samme innkjøpet blir rabatt og kostnad fordelt på de ulike fôrtypene basert på mengde fôr.

Du kan også registrere inn fôrforbruket direkte (om du vet mengde fôr forbrukt utfra fôringsanlegget), slik at programmet ikke beregner det ut fra det du legger inn som innkjøpt og mengde fôr ved periodestart/periodeslutt. Dette gjør du inne på detaljer for den aktuelle perioden.

Slakt

Merkenummer

Her kan du legge inn dine merkenr, samt endre og slette disse. Disse kan deretter knyttes til en avdeling slik at alt slakt med et spesifikt merkenr automatisk fordeles til en bestemt avdeling. For å gjøre dette går du til "Avdelinger" i venstremenyen. For å knytte et registrert merkenummer til en allerede opprettet avdeling klikker du på knappen "endre". Der velger du det merkenr som skal knyttes opp til avdelingen, og klikker så på "oppdater". Vil du knytte det til en helt ny avdeling klikker du på "ny avdeling" og velger deretter det merkenr du vil knytte opp til den nye avdelingen.

Ignorert slakt

Her ligger alle slakt du har ignorert, dvs slakt som du aktivt har valgt bort fra fordelingsbildet for slakt. Dette kan f.eks. være purke- eller råneslakt som du ikke vil inkludere i avdelinger i tilvekst. Du kan søke på fra dato om du f.eks. ønsker å slette et slakt fra ignorert slik at det havner tilbake i Oversiktsbildet under "Til fordeling".

Avregninger

Her finner du et arkiv over slakteavregningene dine med snitt-tall per avregning. For å se detaljer om enkeltslakt innen avregningen klikker du på PDF/excel. Du kan filtrere på dato øverst i bildet.

Resultater/Rapporter

P-rapport smågris

Her kan du se dine produksjonsresultater for dine smågrisavdelinger. Perioden må være avsluttet for at den skal kunne summeres til en produksjonsrapport. Du velger hvilken avdeling og periode du vil se produksjonsresultater for i nedtrekksmenyen, velg først avdeling deretter hvilken periode du vil se rapport for. Her kan du slå sammen og se for flere perioder. Trykk på "lag rapport" for å resultatene.

P-rapport slaktegris

Her kan du se dine produksjonsresultater for dine slaktegrisavdelinger. Perioden må være avsluttet for at den skal kunne summeres til en produksjonsrapport. Du velger hvilken avdeling og periode du vil se produksjonsresultater for i nedtrekksmenyen, velg først avdeling deretter hvilken periode du vil se rapport for. Her kan du slå sammen og se for flere perioder. Trykk på "lag rapport" for å resultatene.

Visuelle rapporter

Her kan du se dine produksjonsdata visuelt fremstilt. 

Perioder

Du deler opp en avdeling i ulike perioder basert på en start -og en sluttdato og kan f.eks. være fra innsett til slakt for slaktegrisprodusenter eller fra innsett til salg for smågrisprodusenter. Det er utifra disse datoene du senere kan ta ut en produksjonrapport (p-rapport). For å starte en periode lager du først en avdeling, deretter klikker du på "start periode" fra oversiktsbildet slik at du får opp et skjermbilde der du kan fylle inn startdato, hvor mange dyr som står der fra tidligere og eventuelt data om fôret du bruker. Får du ikke opp noe fôr å legge inn, må du først registrere hvilke fôrtyper du bruker. Dette gjør du under "Mine fôrtyper" i menyen til venstre.

Du kan også starte en periode og fylle inn og endre informasjon om fôr og dyr senere.

Under 'Perioder' i venstremenyen finner du et arkiv over alle dine perioder, både aktive og avsluttede. Du kan filtrere lista på avdeling og dato (fra og med - til og med).

Klikk på perioden for å se detaljer for en bestemt periode. I periodedetaljene kan du legge inn nye registreringer og endre på tidligere registreringer, både på aktive og avsluttede perioder.

Gul markering i åpen periode

Dersom en periode i listen er gulmarkert indikerer dette at noe ikke stemmer overens med dine fôrregistreringer. Klikk på perioden så du får opp detaljene og sjekk at du har fôrregistreringer for hele perioden:

Har du kun ett fôrinnkjøp registrert inn i perioden, og det er på en senere dato enn periodens startdato vet programmet ikke hvor mye dyrene har spist før denne datoen. Beregnet fôrforbruk blir derfor ikke helt reellt. For å rette opp dette registrerer du inn et "Nytt fôr ved start" og legger inn mengden som var igjen ved begynnelsen av perioden.

Gul markering i en avsluttet periode

Har du registrert inn et fôr ved periodestart skal det også finnes en registrering på hvor mye som er igjen av det aktuelle fôret ved periodeslutt. For å legge til sluttbeholdning på en fôrtype klikker du på Ny registrering→ Nytt fôr ved slutt.

Har du registrert inn et fôr ved periodeslutt skal det også finnes en registrering på hvor mye det var av det aktuelle fôret ved periodestart. For å legge til startbeholdning på en fôrtype klikker du på Ny registrering→ Nytt fôr ved start

Har du registrert et fôrinnkjøp inn i perioden skal du også registrere hvor mye du har igjen ved slutten av perioden. Har du ikke brukt noe av det, legger du ved slutt inn samme mengde som du kjøpte inn. Dette gjøres ved Ny registrering→ Nytt fôr ved slutt.

Detaljer for perioden:

Dette er et detaljbilde for perioden. Her vises alle hendelser inn og ut, helsedata, fôr og kostnader knyttet til perioden, samt tillegg og trekk for slakt og smågris kjøp/salg. Øverst i bildet ligger startbeholdning og sluttbeholdning som gir en rask oversikt over perioden som helhet.

Dyr inn - Ny registrering:

Her registrerer du innkjøp av smågris fra KLF-slakteri (Kjøp overføres automatisk kun fra Nortura per nå). Antall, dato, vekt og innkode er obligatorisk. Ved å klikke på 'Lagre og fortsett' kan du legge inn flere kjøp direkte. For å lagre registreringen og lukke bildet, klikk 'Lagre'.

Dyr ut - Ny registrering:

Her registrerer du alle dyr som har gått ut av avdelingen i perioden (IKKE slakt sendt til slakteri); dvs avlivede dyr, hjemmeslakt (ikke sendt til slakteri), døde, solgte, interoverførte (flyttet til annen avdeling) og dyr som er gått til avl. Antall, dato, vekt og utkode er obligatorisk. Ved å klikke på 'Lagre og fortsett' kan du legge inn flere utmeldinger direkte. For å lagre registreringen og lukke bildet, klikk 'Lagre'.

Tillegg/trekk  – Ny registrering:

Her registrerer du tillegg/trekk som mangler i overføring fra slakteriet. Velg riktig type registrering (slakt/smågriskjøp/smågrissalg) og legg inn dato og beløp. Ved å klikke på "Lagre og fortsett" kan du legge inn flere tillegg/trekk av samme type direkte. For å lagre registreringen og lukke bildet, klikk "Lagre". Manuelt registrerte tillegg/trekk vises i periodedetaljer som "egendefinert tillegg/trekk". 

Kostnader – Ny registrering:

Her registrerer du andre kostnader enn det som følger med slakt/kjøp/salg/fôr. Legg inn dato, velg kostnadstype i nedtrekksmenyen, tast inn beløp og klikk «Lagre».

Fôr – Ny registrering:

Registrer fôrforbruk – Her kan du registrere inn det reelle fôrforbruket i perioden (om du vet mengde fôr forbrukt ut fra fôringsanlegget).

Om du ikke registrerer fôrforbruk, vil programmet forsøke å beregne fôrforbruket utifra mengde fôr ved start av perioden, registrerte innkjøp og mengde fôr ved slutt av perioden.

Nytt fôr ved start - Har du registrert inn et fôr ved periodeslutt eller et innkjøp i løpet av perioden skal det også finnes en registrering på hvor mye det var av det aktuelle fôret ved periodestart. For å legge til startbeholdning på en fôrtype klikker du på Ny registrering→ Nytt fôr ved start

Fôrinnkjøp – Legg inn dato, fôrtype, hvilken avdeling du vil registrere innkjøpet på, mengde, pris og fôrenheter (Fen).

Nytt fôr ved slutt - Har du registrert inn et fôr ved periodestart eller et innkjøp i løpet av perioden skal det også finnes en registrering på hvor mye som er igjen av det aktuelle fôret ved periodeslutt. Har du ikke brukt noe av det, legger du ved slutt inn samme mengde som du kjøpte inn. For å legge til sluttbeholdning på en fôrtype klikker du på Ny registrering→ Nytt fôr ved slutt.

Avslutte periode:

Ved å klikke på knappen 'Avslutt periode' får du opp et bilde hvor du legger inn sluttdato og antall dyr ved periodeslutt. Programmet beregner et antall dyr basert på de registreringer (dyr inn/ut) du har gjort i perioden. Dersom det beregnede antallet ikke stemmer overens med det faktiske antall i avdelingen ved periodens slutt, mangler du sannsynligvis noen registreringer:

Manglende registrering av døde dyr?

Registrering av dyr inn/ut i feil avdeling?

Feil antall dyr ved start av perioden?

Trykk «Avbryt» for å justere registreringene dine i perioden. Om du ikke vet hva som er korrekt kan du overskrive det beregnede antallet ved å fylle ut "Faktisk antall dyr ved sluttdato". Trykk «Avslutt periode» om du velger å avslutte perioden med en feil i dyreregnskapet.

Har du gjort fôrregistreringer i perioden må du også legge inn hvor mye du har igjen av hvert fôrmiddel slik at programmet beregner et fôrforbruk for perioden.

Ved avslutning av en periode vil det automatisk opprettes en ny periode med startdato dagen etter sluttdato og startbeholdning lik sluttbeholdning.

Endre periodestart/endre periodeslutt:

Klikk på knappen 'Endre periodestart' eller 'Endre periodeslutt', for å få opp et bilde med mulighet til å endre på enten startdato/sluttdato, antall dyr ved start/slutt, vekt eller fôr.

Merk at dersom du endrer periodens start -eller sluttdato vil det kunne påvirke hvilke hendelser som faller innenfor perioden. Eks: Du har en periode 01.01.17-01.04.17 og neste periode 02.04.17-01.08.17 i avdeling 1. Det ble slaktet 01.04.17, dvs i første periode. Om du endrer startdato i periode 2 slik at den blir 01.04.17, vil disse slaktene dermed falle inn i periode 2. Tilsvarende kan skje ved å endre sluttdato i en periode.

Her kan du også slå sammen den aktuelle perioden med forrige eller neste periode for avdelingen. Dette kan ikke angres i etterkant.

Fjøslogg 

I fjøsloggen skal du kunne registrere eventuelle skader på dyr du har kjøpt inn og skader eller sykdommer som oppstår underveis i perioden. Hele fjøsloggen kan du få ut i PDF for hver periode. Klikk på PDF ved siden av «ny registrering» i fanen «Fjøslogg».  

Registrere skade på innkjøpte dyr- KLF 

Når du registrerer et innkjøp (se under fanen Dyr inn) får du mulighet til å legge til informasjon om brokk, byller og kort hale når du velger innkode «innkjøp». Fyll ut rett antall per avdeling og klikke på lagre. Registreringen vises i periodedetaljer under fanen Fjøslogg- Dyr inn (skader). Du kan endre i antall brokk, byller og kort hale ved å klikke på «endre»-knappen, vil du endre i antall innkjøpte dyr må du gå under fanen «Dyr in». Vis du sletter innkjøpet under fanen «Dyr inn» forsvinner også registreringen som ligger under fjøslogg.  

Registrere skade på innkjøpte dyr- Nortura 

Klikk på periodedetaljer i oversikten og deretter klikk på «Ny registrering» ved fanen «Fjøslogg», velg «registrere skader på innkjøpte dyr». Her fyller du ut dato, antall dyr inn og antall med kort hale, brokk og byller. Når du klikker lagre kommer dette til å vises under fanen «Fjøslogg-dyr inn (skader)». Du kan endre å slette registreringen ved knappene «endre» og «slett». 

Registrering av sykdom/skader i perioden 

Klikk på periodedetaljer i oversikten deretter klikk på «Ny registrering» ved fanen «Fjøslogg», velg «registrer sykdom/behandling i perioden».

Alle egenbehandlinger skal legges inn. Disse registreringene sendes til Dyrehelseportalen og bidrar således med matkjedeinformasjon. Obligatoriske felter er individnr, dato, diagnose og behandler. I feltet diagnose taster du enten koden eller begynner å skrive på sjukdomsteksten, eks “ledd” og du vil få opp de aktuelle kodene for leddbetennelse. Du kan legge inn flere diagnoser på samme registrering.

Medisinfeltet er koblet opp mot FEST-registeret (det offisielle registeret for alle godkjente medisiner i Norge), og du kan søke på preparatnavn. Du kan legge inn flere ulike preparater på samme registrering. Dersom du legger inn medisin er det en rekke felter som må angis (dose, siste behandlingsdato, tilbakeholdstid). Legger du inn medisin (frivillig), vil du få opp visning av første mulige slaktedato.

Tips om nyttig funksjon: Legg inn dine egne notater + en oppfølgingsdato fram i tid, så vil du inntil datoen er passert få et synlig varsel om dyr som skal følges opp pga skade og sykdom. Denne informasjonen er det også valgfritt å legge inn, og dette sendes ikke til Dyrehelseportalen.

Dyr som du meldt ut med utkode død eller avlivet vises også under fanen «Fjøslogg- Skader/sykdommer i perioden». Sletter du hendelsen under fanen “dyr ut” forsvinner også registreringen under fjøslogg. 

Avdelinger

En avdeling er en gruppe dyr du vil behandle likt, feks. samme fôring, samme alder etc.

Under menypunktet Innstillinger/oppsett > Avdelinger vises dine aktive avdelinger. Ved å klikke på 'Vis alle' ser du også dine eventuelle inaktive avdelinger. Dette er avdelinger som ikke lenger er i bruk, og er derfor ikke synlig i oversiktsbildet eller valgbar ved fordeling av hendelser inn i avdeling.

Ved å klikke på knappen 'Ny avdeling' kan du opprette en ny avdeling. Navn og dyregruppe er obligatorisk å legge inn. Dersom avdelingen av en eller annen grunn ikke skal brukes med det samme, fjerner du haken for 'Aktiv' slik at den blir inaktiv. Da vil den ikke vises i oversiktsbildet og du kan ikke fordele hendelser eller gjøre registreringer på denne avdelingen.

Standardavdeling:

Om du vil at systemet automatisk skal legge alle dine automatisk overførte hendelser inn i en bestemt avdeling, setter du hake for 'standard avdeling for smågris'/'standard avdeling for slakt/'standard avdeling for fôrinnkjøp'/'standard avdeling for helse' under menypunktet Innstillinger/oppsett > Avdelinger. Ved å hake av for standardavdeling sparer du deg for å manuelt måtte fordele hendelser, da gjør systemet denne jobben for deg. Dvs hendelsene legger seg ikke til fordeling i Oversiktsbildet, men faller automatisk på plass i det du har angitt som standardavdeling. Om det er mulig, anbefaler vi at du definerer standardavdelinger.

Og dersom du har ulike merkenr ("klubbenr") på dine slaktegriser, så kan du i tillegg legge dette inn under 'Merkenr' i venstremenyen slik at du kan knytte dette nr til en gitt avdeling. På den måten kan du få systemet til automatisk å fordele alt slakt inn i ulike avdelinger utifra merkenummeret.

Klikk på 'Opprett' for å lagre din registrering.

Avvenninger registrert i Ingris purkedel kan du også sette standardavdeling for, men dette ligger fortsatt under "brukervalg" i purkdelen. Brukervalg finner du under fanen Innstillinger i menyen på venstre side.

Innstillinger/Oppsett

Brukervalg

Her endrer du enkelt dine medlemsopplysninger (person - og kontaktinfo, slakteri osv.) Det også her du setter standardavdeling for avvenninger. Husk å klikke på "lagre".

Plantall

Her registrerer du de verdier du ønsker deg i din produksjon på en rekke måltall. Her ligger det inne enkelt standardverdier men disse kan du enkelt overskrive med egne verdier. Disse finner du så igjen i p-rapportene hvor du ser sammenligning med det faktiske resultatet. Husk å klikke på "lagre" når du er ferdig.