Nyheter og tips

04.11.2022

Brukerstøtte for Ingris flyttes til Animalia 1. januar 2023

1. januar 2023 flyttes brukerstøtten for Ingris fra Norsvin til Animalia.

10.05.2022

Overgangsperiode registreringsbilder gammel til ny purkedel

Ny purkedel i Ingris er snart klar for å overta registreringene fra gammel purkedel. Her følger tidsplan for deaktivering av registreringer i gammel purkedel.

 

 

05.04.2022

Godtgjørelse for ajourførte registreringer

Nortura Totalmarked gir godtgjørelse til smågris-produsenter som registrerer sine Ingris-data innen månedlige frister. Formålet med dette er å få bedre grunnlag for utarbeidelse av markedsprognoser for svinekjøtt. Godtgjørelsen dekkes av Nortura Totalmarked, og Norsvin står for selve utbetalingen.

 

18.11.2021

Registrering av vaksiner i ny purkedel

I forbindelse med at det nå fremover blir lagt opp til automatisk kommunikasjon mellom Ingris og livdyrformidlingen til Nortura er det ekstra viktig at vaksiner blir registrert på individnivå før salg.

05.04.2022

Flere registreringer i ny drakt

Arbeidet med en stegvis modernisering av Ingris purkedel siger stadig fremover. Hovedfokus hittil har vært ny purkeoversikt og flest mulig nye registeringsbilder. På et tidspunkt vil de gamle bildene fjernes helt. Her får du en kort status for registreringer i ny versjon per april 2022.