Nyheter og tips

30.08.2023

Registrering av sanering

Det er i ferd med å gå mot et overskudd av svinekjøtt i det norske markedet. Markedsregulator, ved Nortura Totalmarked, har i den forbindelse behov for oversikt over saneringer i smågris- og kombinertbesetninger. Ingris tilrettelegges nå for å kunne kartlegge situasjonen. 

13.03.2023

Status for ny purkedel

Hovedfokus for Ingris i 2023 er å ferdigstille den nye purkedelen, et stort stykke arbeid som vi har tatt for oss bit for bit over flere år. Vi er nå kommet så langt på veien at aller fleste registreringer og rapporter er nå modernisert og overført til ny verden. 

03.02.2023

Registreringsfrist årsstatistikk

År 2022 er historie og det er tid for statistikk, rapporter og analyser av resultater i svineproduksjonen. For at din besetning og dine data skal være med i Ingris årsstatistikk for 2022, må alt som har skjedd i 2022 være registrert innen 15. februar 2023.

04.11.2022

Brukerstøtte for Ingris flyttes til Animalia 1. januar 2023

1. januar 2023 flyttes brukerstøtten for Ingris fra Norsvin til Animalia.

10.05.2022

Overgangsperiode registreringsbilder gammel til ny purkedel

Ny purkedel i Ingris er snart klar for å overta registreringene fra gammel purkedel. Her følger tidsplan for deaktivering av registreringer i gammel purkedel.