Nyheter og tips

10.05.2024

Gammel purkedel stenger 3.juni

Modernisering av purkedelen i Ingris har vært et stort stykke arbeid over lang tid – takk for tålmodigheten!

30.01.2024

Bli med på webinar!

Animalia, i samarbeid med Norsvin, starter året med en runde webinarer om den nye purkedelen til Ingris. 

21.02.2024

Registreringsfrist årsstatistikk

År 2023 er historie og det er tid for statistikk, rapporter og analyser av resultater i svineproduksjonen. For at din besetning og dine data skal være med i Ingris årsstatistikk for 2023, må alt som har skjedd i 2023 være registrert innen 15.februar 2024.

OBS: Fristen er utsatt til 01.mars på grunn av problemer med overføringen av omsetningsdata på smågris fra Nortura. 

Dette problemet angår en del tilvekstbrukere. Vi har i dag (21.02.24) lest inn rettede data for 2023 og åpnet den automatiske overføringen igjen.


 

30.08.2023

Registrering av sanering

Det er i ferd med å gå mot et overskudd av svinekjøtt i det norske markedet. Markedsregulator, ved Nortura Totalmarked, har i den forbindelse behov for oversikt over saneringer i smågris- og kombinertbesetninger. Ingris tilrettelegges nå for å kunne kartlegge situasjonen. 

13.03.2023

Status for ny purkedel

Hovedfokus for Ingris i 2023 er å ferdigstille den nye purkedelen, et stort stykke arbeid som vi har tatt for oss bit for bit over flere år. Vi er nå kommet så langt på veien at aller fleste registreringer og rapporter er nå modernisert og overført til ny verden.