Nyheter og tips

22.04.2020

Ingris Purkedel - et steg videre

Ingris purkedel er under omskriving og skal gradvis moderniseres. Tirsdag 28.april planlegger vi en ny lansering og her er en oversikt over hva du kan forvente å finne av nyheter og endringer.

12.02.2020

Frist årsoppgjør

Er du ferdig med Ingris-registreringene for 2019? Alle data for 2019 må registreres i Ingris innen 29. februar for at besetningen skal bli med i årsstatistikken. Ingris er viktig dokumentasjon for deg som svinebonde og svinenæringen som helhet.

06.11.2019

Startskuddet for nye Ingris Purke

Tirsdag 12.november lanseres starten på det som til slutt skal ende opp som en helt ny versjon av Ingris purkedel.

28.03.2019

Kom med innspill til ny Ingris Purke!

Arbeidet med å planlegge en større omlegging og forbedring av purkedelen i Ingris er godt i gang.

20.11.2018

Fjøslogg - nå i Ingris tilvekst

Ingris har laget en enkel fjøslogg i tilvekstdelen slik at du nå kan gjøre dine registreringer rett på mobilen mens du står ved bingen. Ved å bruke fjøsloggen oppfyller du kravene som Dyrevelferdsprogrammet har for loggføring av slaktegris.

  • 1
  • 2