Startskuddet for nye Ingris Purke

Tirsdag 12.november lanseres starten på det som til slutt skal ende opp som en helt ny versjon av Ingris purkedel.

Ny pålogging

Helt konkret vil du se at påloggingssiden har fått et nytt utseende, og enda viktigere: du som produsent skal heretter logge inn med hele ditt 10-sifrede produsentnummer med tilhørende passord fra Produsentregisteret. Dette er nøyaktig det samme som du bruker ved pålogging til Helsegris, KSL, slakteweb, Norsk Protein, OS id osv.

Etter pålogging kommer du rett inn i den nye purkedelen. Å lage ny purkedel er et arbeid som vil pågå over et par års tid, og mens funksjonalitet stegvis lages i ny versjon har du hele tiden dagens purkedel tilgjengelig for bruk som før. Klikk på «Gammel purkedel» i menyen til venstre. Brukere av Ingris tilvekstdel finner også denne i venstre meny.

Lag din egen puljeplan

Nyheten ved denne første lanseringen er en puljeplan. Det er noe vi håper blir et nyttig verktøy for planlegging, både på kort og lang sikt. Puljeplanen kan du få både som en kalender pr måned og som en tabell. Første gang du setter opp en puljeplan må du legge inn hva slags puljesystem du har og angi insemineringsdato for første pulje. Du kan selv velge blant et utvalg hendelser hvilke du vil ha med i planen din. Du finner planen under Mitt fjøs i menyen.

puljeplan kalender

 

puljeplan tabell

Kommer: Vi jobber med å få på plass mulighet for å eksportere puljeplanen til din private kalender (Outlook, Google o.l).

Ny Ingris purkedel blir også tilpasset mindre skjermstørrelser slik at den kan brukes både på nettbrett og mobil. Fra ny Ingris kan du dessuten gå sømløst over til Helsegris.

Følg med fremover

Ny funksjonalitet vil gradvis legges ut etter hvert som det er klart. Det neste vi skal jobbe med er fjøsoppsett og purkeoversikten, før vi tar for oss registreringer og tilslutt rapporter. Arbeidet vil som sagt gå over tid, så følg med på påloggingssiden eller animalia.no for info om siste lanseringer og nyheter. Her blir det også lagt ut brukerveiledning og korte demovideoer. 

Du kan påvirke

Med oss i arbeidet har vi en brukergruppe bestående av engasjerte og konstruktive bønder og rådgivere. Og kanskje har også du forbedringsønsker eller spørsmål? Bli med å påvirke ved å kontakte oss på support@in-gris.no eller ring 977 51 725 (08-16 hverdager).