Status for ny purkedel

Hovedfokus for Ingris i 2023 er å ferdigstille den nye purkedelen, et stort stykke arbeid som vi har tatt for oss bit for bit over flere år. Vi er nå kommet så langt på veien at aller fleste registreringer og rapporter er nå modernisert og overført til ny verden. 

Her er lista over de mest vesentlige nyheter som er planlagt inn i år:

•Fullføre flytting av eksisterende rapporter flyttes til ny purkeapplikasjon
•Purkeoversikt og Smågrisoversikt kompletteres og forbedres
•Registreringer på merka smågris lanseres også i ett felles skjermbilde
•Brukervalg, innstillinger m.m. flyttes til ny purkeapplikasjon
•Framside/dashboard med nøkkeltall, varslinger m.m. utvikles

Den nye versjonen er også tilpasset mindre skjermstørrelser slik at den kan brukes både på nettbrett og mobil.

Etter hvert som funksjonaliteten i den ny purkedelen blir god nok, vil de gamle bildene gradvis forsvinne og den gamle purkedelen blir historie. Vi har da en ny, oppgradert versjon av Ingris som er godt rustet for videre utvikling i takt med dagens og fremtidens behov som feks tilrettelegging for RFID og evt. offline-funksjonaltet. 

Tilbakemeldinger fra dere er helt avgjørende for et velfungerende system, så har du noe på hjertet sende oss gjerne innspill til brukerstotte@animalia.no