Mer og bedre helsedata

Fra 1.juni 2021 er det etablert tovegs datautveksling mellom Ingris og Dyrehelseportalen (DHP). Det betyr at helseopplysninger produsent registrerer i Ingris også går til DHP, og tilsvarende vil det veterinær registrerer i DHP overføres til Ingris. Denne løsningen skal sikre at Ingrismedlemmer bidrar med matkjedeinformasjon uten merarbeid. 

Flyt av helsedata og matkjedeinformasjon til/fra Dyrehelseportalen.

Hva betyr det for meg
Registrering av helse i Ingris er fornyet, både i purkedelen og i tilvekstdelen. Den viktigste endringen utover at registreringene fra Ingris overføres til DHP og motsatt, er at det er lagt til rette for langt mer nøyaktig registrering av behandling og oppfølging, med mulighet for mer detaljert registrering av medisiner.

Ingrismedlemmer som allerede er nøye med registreringen av helsehendelser der, samt har veterinærer som benytter DHP, behøver ikke å endre noe utover å ta de nye registreringene i bruk.

Veterinærens rapportering er viktig
Veterinær har plikt til å registrere diagnoser og medisinbruk. Oppfordre til at dette gjøres enten direkte i DHP eller i et av de tilknyttede journalsystemene. Hvis veterinær ikke gjør dette, må du selv registrere behandlingene inn i Ingris på grunnlag av notatene på helsekortet. 

Du vil se at behandlinger som veterinær registrerer på individnr (purker og merka smågris) legges automatisk inn på det enkelte dyr i Ingris.

Du vil se at behandlinger som veterinær registrerer på en flokk (dvs et antall dyr) overføres til Ingris men at du selv må bidra med å detaljere informasjonen ved å knytte («fordele») registreringene til de aktuelle individene i ny purkedel eller til riktig avdeling i Tilvekst

Egenbehandlinger må registreres
Behandlinger du utfører selv skal du alltid registrere inn i Ingris. Gjør du dette allerede trenger du ikke endre på noe bortsett fra å ta de nye registreringsbildene i bruk, men gjør du ikke det per i dag er det på tide å begynne å gjøre det slik at matkjedeinformasjon automatisk tilgjengeliggjøres for slakteriet. Merk at alle svineprodusenter skal dokumentere dette – medlemmer av Ingris kan enkelt gjøre det gjennom Ingris  - ikkemedlemmer må registrere disse opplysningene direkte i Dyrehelseportalen i stedet.

Hvordan registrere på de ulike dyregruppene
Purker
Registrering på enkeltdyr gjør du på fanen Helse på det nye individkortet som er under utvikling i ny purkedel. Klikk på purka det gjelder i purkeoversikten, alternativt kan du alltid klikke på bokstaven «i» på tastaturet eller på «forstørrelsesglasset» på liten skjerm for å få opp et søkevindu der du kan søke på alle innmeldte og utmeldte purker i besetningen. 

Tips! Dersom du har flere purker som skal registreres med samme diagnose og behandling kan du søke de opp og huke de av i ny purkeoversikt. Du kan søke på en kommaseparert liste og en nummerserie vha bindstrek (feks: 802,7542,1600-1610) Deretter klikker du på "Registrering" til høyre i purkeoversikten og velger Helse. Da får du frem et registreringsbilde hvor du kan legge inn samme data på alle de valgte dyrene i èn operasjon. 

Spedgris
Registrering på umerka spedgris gjør du på purkas individkort, på fanen Helse spedgris.

Merka smågris
Registrering på merka smågris gjør du på siden Helse > merka smågris.
Dersom du har smågris som skal registreres med samme diagnose og behandling (feks vaksinering) kan du søke de opp, huke de av og klikke på knappen "Registrering" og velge Helse. Da får du frem et registreringsbilde hvor du kan legge inn samme data på alle de valgte dyrene i èn operasjon.

Tips!
Du kan søke på både en kommaseparert liste og en nummerserie vha bindstrek (feks: 802,7542,1600-1610). 

Du kan også registrere på et og et dyr fra gammel purkedel i bildet Merka smågris. Klikk på plusstegnet foran på raden så vil et enkelt individkort åpnes i ny fane i nettleseren. Der finner du registrering av helse og defekter. 

Fordeling av flokkregistreringer rapportert av veterinær gjør du fra siden "Flokkbehandlinger" under menypunktet Helse i ny purkedel. Det er per nå mulighet for å fordele til purker og merka smågris. 

Tilvekstdel (avvent smågris og slaktegris)
Registrering gjøres fra periodedetaljer for avdelingen. Under bolken "Fjøslogg" klikker du på Ny registrering > Registrer sykdom/behandling. 

Fordeling av flokkregistreringer rapportert av veterinær gjør du fra Oversiktssiden under Helseregistreringer - flokk.

bilde3_individkort_helse.jpgRegistrering og visning av helsedata på individkort i ny purkedel. 

 

bilde4_varsel_oppfølging.jpg

Et tips til slutt; ved registrering av helse på individkortet kan du i tillegg legge inn en oppfølgingsdato så vil du få et synlig varsel som gjør oppfølging enklere. (Denne informasjonen sendes ikke til DHP). 

 

Her kan du lese mer om den nye purkeoversikten og hva som finnes i den nye purkedelen

Her kan du lese mer om fôrregistrering i den nye purkedelen

Her finner du en brukerveiledning for ny purkedel