Ingris Purkedel - et steg videre

Ingris purkedel er under omskriving og skal gradvis moderniseres. Tirsdag 28.april planlegger vi en ny lansering og her er en oversikt over hva du kan forvente å finne av nyheter og endringer.

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

Oppdatert medlemsavtale må godkjennes ved innlogging
Medlemsavtalen for Ingris er nå oppdatert. Avtalen erstatter Regelverk for Ingris godkjent 01.01.2015. Den er i tråd med nye personvernregler (GDPR) og er godkjent av Samarbeidsrådet for Ingris. Avtalen kommer opp godkjenning ved første gangs innlogging etter lansering. Det er viktig at du som medlem av Ingris er kjent med hva medlemskapet innebærer av rettigheter og plikter. Les derfor gjennom hva som står i avtalen.  

Alle brukere som logger inn i Ingris må heretter signere en elektronisk avtale, dette gjelder også for rådgiver og administrator. Oversikt over Ingris brukeravtaler finner du også her.

Ny purkeoversikt
Purkeoversikten gir status for alle purker i besetningen på dagens dato. Dersom registreringene i Ingris er ajour vil denne være et speilbilde av situasjonen i grisehuset.

Oversikten deler puljene og purkene inn i 4 kategorier: Rekrutter – Ubedekte – Bedekte – Diegivende. Du ser hvor mange purker som inngår både per kategori og per pulje. Hver pulje har en egen farge, og alle purkene i samme pulje har også den samme fargen. Standardvisningen av oversikten er at du ser den på puljenivå, men du kan også velge å vise purkene enkeltvis ved å fjerne haken for Gruppèr på pulje. Opprettelse av puljer og registrering av purker inn i puljer skjer som før i gammel purkedel.

Oversikten er litt dynamisk slik at om du klikker på enten ei pulje eller ei purke, så vil hele kategorien utvide seg og du får frem litt mer informasjon, bl. a så varsler vi neste forventede hendelse med dato. Og dersom datoen er passert, markeres dette med en rød trekant. Informasjon som brukes i beregning av forventede hendelser hentes fra plantall i gammel purkedel.

Om du klikker på pilsymbolet foran hele pulja, vil alle purker som tilhører pulja vises.

Øverst i oversiktsbildet finnes et søkefelt hvor du kan søke på individnr på purkene i oversikten. Du kan søke opp flere spesifikke purker ved å liste opp numrene med komma i mellom.

Vi har tatt med et utvalg av varslene/påminnelsene fra den gamle versjonen og gjort det mulig å velge hvilke av dem man vil ha med i sin oversikt. Klikk på tannhjul-symbolet. Du kan også filtrere på disse varslene slik at du kan få opp kun dyr som er aktuelle for brunstkontroll for eksempel. Klikk på filter-symbolet. Og kanskje har du idèer til andre relevante ting som hadde vært nyttig å få inn?

Den gamle purkeoversikten vil også ligger tilgjengelig inntil videre, men oppfordringen er å ta i bruk den nye oversikten og gi oss tilbakemeldinger på den .

Nytt individsøk og start på nytt purkekort
Det er laget en liten start på et nytt purkekort. Dere finner litt basis informasjon samt oppsummering per kullnr for purka. I tillegg er det en egen fane for avd/binge, som er det første nye registreringen. Du finner også link til det komplette purkekortet i den gamle purkedelen. Tips! Klikk på «i» på tastaturet for å få opp søkevindu for individ, eller «forstørrelsesglasset» på liten skjerm. Dette søket er tilgjengelig i alle skjermbilder i den nye versjonen. Her kan du søke på både innmeldte og utmeldte purker som noen gang har vært i din besetning.

Registreringer – enkeltregistrering på individkort og masseregistrering på et utvalg dyr
Inntil videre skjer alle registreringer i den gamle purkedelen bortsett fra den første nye registreringen, avd/binge som kan tas i bruk. Merk da at registrering av avd/binge som gjøres i ny purkedel per nå ikke snakker sammen med registrering og visning av bingenr i den gamle purkedelen. Det betyr at det som registreres på avd/binge i ny purkedel vil du ikke få frem i gammel purkedel. Dersom du bruker bingenr i gammel purkedel i dag, kan du inntil videre fortsette med dette akkurat som før, men da vil altså ikke disse bingenr vises i den nye purkedelen. 

Den nye registreringen finnes både som en masseregistrering og som registrering på den enkelte purkes individkort. Du kan velge purker (huke av flere individer, på puljenivå, per kategori, og alle purker som er søkt frem) i oversikten for så å ta de aktuelle purkene med inn i registreringsbildet. Det er også laget bilde for masseendring av registrering, «Endre hendelser» i venstre menyen.  

Vi vil jobbe videre med å lage nye versjoner av registreringsbilder utover i 2020/21. En snarvei til gamle registreringsbilder finner du om du klikker på Registreringsknappen øverst til høyre i oversikten.

Grisehus - Husoppsett
Det er laget ny løsning for hussoppsett som administreres under "Grisehus" i venstre meny. Her legger du inn hus(ene) dine, med smittesluser, avdelinger og du kan også legge inn binger. Bingene kan du senere bruke til å flytte dyr inn og ut av slik at du kan holde oversikt over hvilke dyr som til enhver tid står i den aktuelle bingen. På sikt er målet å innhente fôrdata fra fôringsanlegg slik at man kan få gode tall på fôrforbruk hos purker. Det forutsetter en husstruktur som går helt ned på binge og kanskje også fôrventilnivå. Husoppsettet er også tilrettelagt for at Helsegrissystemet skal koble seg på etter hvert, der er hus, sluse og avdeling er viktig del av grunnlaget for videre registrering. Foreløpig finner du dine hus, sluser og avdelinger fra Helsegrissystemet forhåndsutfylt her, og det du legger inn her brukes enn så lenge kun av den nye purkedelen.  

Grisehus – Husoversikt
Det er laget en veldig enkel husoversikt under «Grisehus» i venstre meny.
Her vil du finne hus, avdelinger og evt binger samt hvor mange og hvilke dyr som står plassert hvor på nåværende tidspunkt - forutsatt at du har lagt inn husstrukturen din i Husoppsett og registrert purkene inn i avdelinger eller binger. Og når de faktisk flyttes i fjøset, må du også registrere dette i Ingris (registrering avd/binge). Det enkelte dyrs historikk vil ligge på Individkortet.

Alt er selvsagt tilpasset mobilskjerm så godt det lar seg gjøre.

Kontakt oss
Trenger du hjelp, lurer på noe eller har innspill til oss? Kontakt oss på support@in-gris.no eller ring 977 51 725 (08-16 hverdager). Husk at du finner brukerveiledning for ny purkedel tilgjengelig under «Hjelp» i venstre meny.