Registrering av vaksiner i ny purkedel

I forbindelse med at det nå fremover blir lagt opp til automatisk kommunikasjon mellom Ingris og livdyrformidlingen til Nortura er det ekstra viktig at vaksiner blir registrert på individnivå før salg.

Alternativ 1 - vaksiner som kommer fra Dyrehelseportalen

I første halvdel av 2021 ble det lagt ned mye arbeid for at Ingris nå både henter data fra og sender data til Dyrehelseportalen (DHP). Dette betyr at behandlinger utført av veterinæren overføres automatisk til Ingris. Behandling av enkeltindivider der veterinæren legger inn individnummer i DHP kommer direkte inn på purkekortet, og trenger ikke håndteres.

Viktig å merke seg: Vaksinering eller andre flokkbehandlinger må man fordele videre til de riktige dyrene i Ingris. Funksjon for dette finner man under Helse -> flokkbehandlinger i menyen til venstre. Her kan man filtrere på forskjellige kategorier, bl.a kullnummer og pulje, for å finne de riktige dyrene. Man kan fordele flokkbehandlinger både på purker og merka smågris.

Se demovideo!

vaksine_fordele flokk.jpgFlokkbehandlinger utført av veterinær ligger synlig til manuell fordeling på siden Helse > Flokkbehandlinger. 

vaksine_fordele flokk_2.jpgSøk frem de riktige dyra (purker eller merka smågris) og fordel flokk. 


Alternativ 2 - masseregistrering via purkeoversikten
(ev. Merka smågris-oversikten)

Registrering av helse kan enten gjøres på gruppe eller individ. Dersom det er hensiktsmessig kan man filtrere ut de aktuelle individene fra den nye purkeoversikten enten ved å velge med seg en hel pulje, eller hake av enkeltindivider, i tillegg kan man bruke søkefunksjonen øverst i purkeoversikten til å søke frem de dyrene man vil ha tak i. Her kan man enten søke på fra-til nummer i samme feltet og/eller skrive forskjellige nummer separert med komma. Eks: 9304-9315, 9354, 9432. Etter at de aktuelle dyrene er valgt, velger man «helse - gruppe» i menyen øverst til høyre i purkeoversikten. Merk at vaksinekoder nå ligger i samme felt som diagnosekode (i den gamle purkedelen var dette to forskjellige felt).

Dersom man ønsker "punche-funksjonalitet" med èn rad per dyr velger man "helse - individ" i registreringsmenyen. Her kan man også fylles inn felles informasjon i masseregistreringsfeltene i toppen av bildet. 

Se demovideo!

vaksine_masseregistrering_1.jpgI purkeoversikten søker du frem pulja eller purkene som har fått vaksine. Ta de deretter med deg inn i registreringsbildet for helse. 

vaksine_masseregistrering_2.jpgLegg inn dato, vaksine og behandler kun èn gang og klikk Lagre. Registrering er da utført. 


Alternativ 3 - via individkortet

Alle dyr har et individkort som kommer opp hvis du klikker på individnummeret i oversikten. (Tips: bruk bokstaven "i" på tastaturet for å¨få opp søkevindu for individ). På individkortet kan man under fanen «helse» registrere behandlinger/vaksiner på enkeltdyr. Her får man også oversikt over alle tidligere registreringer på dyret, samt mulighet for å endre eller slette.

vaksine_individkort.jpgFor registrering og oversikt over historikk på enkeltdyr kan du bruke fanen Helse på individkortet. 

 

Tips! Det er absloutt lettest å registrere vasksinen FØR du registrerer salget. Når du har masseregistrert vaksine på et utvalg dyr kan du ta med de samme dyrene fra helseregistreringen direkte inn i utmeldingsbildet (slipper å søke/taste de frem på nytt) ved å klikke på Registreringsknappen til høyre i bildet og velge Utmelding - Salg:

vaksine før utmelding.png

 

Les mer om Norturas nye digitale løsning for livdyrformidling.