Registrering av sanering

Det er i ferd med å gå mot et overskudd av svinekjøtt i det norske markedet. Markedsregulator, ved Nortura Totalmarked, har i den forbindelse behov for oversikt over saneringer i smågris- og kombinertbesetninger. Ingris tilrettelegges nå for å kunne kartlegge situasjonen.