Overgangsperiode registreringsbilder gammel til ny purkedel

Ny purkedel i Ingris er snart klar for å overta registreringene fra gammel purkedel. Her følger tidsplan for deaktivering av registreringer i gammel purkedel.

 

 

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

For å opprettholde fremgang i utviklingen er det viktig for oss at den nye purkedelen tas i bruk. Vi har derfor satt opp en plan for deaktivering av registreringer i gammel del, det vil si at ved disse datoene som er satt opp fjernes muligheten for å registrere i gammel del og dere må gjøre registreringen i den nye delen.

Vi har valgt å gjøre denne overgangen gradvis slik at dere får litt tid til å omstille dere og vi opprettholder kapasiteten ved brukerstøtten slik at vi kan bistå dere best mulig!

Bilder som fjernes fra gammel del nå i løpet av våren er som følger:

  • Mai 2022 fjernes følgende registreringer: «Brunst», «Drektighet» og «Kasting»
  • Mai 2022 fjernes følgende registreringer: «Puljeflytt», «Ut av pulje», «Hold spekk vekt» og «Kostnader»
  • Mai 2022 fjernes følgende registreringer: «Aktive purker» og «Dødfødte»
  • Mai 2022 fjernes følgende registreringer: «Innmelding» og «Utmelding»
  • Juni 2022 fjernes følgende registreringer: «Kullutjevning»
  • Juni 2022 fjernes følgende registreringer: «Spedgristap»
  • Juni 2022 fjernes følgende registreringer: «Individ identitet», «Egne råner» og «Status antall»


Resterende registreringer er planlagt fjernet i løpet av høsten 2022.

Ved spørsmål eller innspill ta kontakt med Ingris brukerstøtte:

Mail: Support@in-gris.no

Kristoffer Øibakken – 45 84 39 84

Dyre Johan Haug – 97 75 17 25