Ny rapportløsning i Ingris tilvekst

Er du lei av tungleste tabeller med mange tall? Savner du enklere og mer lettleste fremstillinger? Da har vi en god nyhet til deg!   

Fotograf : Animalia/Caroline Roka

I Ingris tilvekstdel har vi nå lansert en ny, mer dynamisk rapportløsning.  Dette innebærer rapporter med større grad av valgfrihet enn i dagens rapportløsning (p-rapporter). Rapportene gjør det mulig å koble sammen store mengder ulike data, som gjør det enklere å grave seg ned i og analysere dataene. Feilregistreringer blir også tydeligere når de settes opp mot en trend i besetningen. Rapportene baserer seg alltid på registreringene som ligger i Ingris og blir således aldri bedre enn dataene du har registrert inn. Vi håper og tror at nye rapporter kan være med til å inspirere til mer og bedre registreringer! 

Sammenligning mot andre 

De nye rapportene skal også gi muligheter for at du kan sammenligne dine egne data mot andre i Ingris Tilvekst. Sammenligningsrapportene vil langt på vei la deg velge din egen sammenligningsgruppe. Det eneste kravet er at det skal være et visst antall besetninger i gruppa det skal sammenlignes med. Dette er både for at en på ingen måte skal kunne identifisere enkeltbesetninger, men også for at snittall ikke skal bli sterkt påvirket av enkelte, ekstreme verdier.  

Viktig rådgivingsverktøy 

Rådgiverne (både slakteri og fôrbransjen) er også en viktig del av målgruppa. Vi tror at rapportene vil bli et viktig supplement som rådgiverne kan bruke i fagmøter og for å holde oversikt over hvilke medlemmer som er sterke /svake på faglige områder. Det betyr enda bedre bruk av Ingris-data til det beste for produsenten.  

Dine tilbakemeldinger er viktig for oss

Som bruker av Ingris Tilvekst har du mulighet til å være med på å påvirke hvilke rapporter som er interessante for deg og hvordan du ønsker dataene fremstilt slik at det blir mest mulig nyttig for deg. Du finner nå et menypunkt som heter «Rapport (testversjon)» i venstremenyen i programmet. Her kan du få et innblikk i hva slags nye rapporter vi holder på å utvikle, og vi kommer til å legge ut både nye rapporter og justerte rapporter etter tilbakemeldinger fra dere. Vi oppfordrer alle til å gå inn og ta en titt! Har du synspunkter, innspill og tilbakemeldinger setter vi stor pris på om du vil sende oss dette på brukerstotte@animalia.no.