Kom med innspill til ny Ingris Purke!

Arbeidet med å planlegge en større omlegging og forbedring av purkedelen i Ingris er godt i gang.