Fjøslogg i Ingris tilvekst

Ingris har en enkel fjøslogg i tilvekstdelen slik at du kan gjøre dine registreringer rett på mobilen mens du står ved bingen. Ved å bruke fjøsloggen oppfyller du kravene som Dyrevelferdsprogrammet har for loggføring hendelser som halebiting, dødelighet og behandling og oppfølging av syke/skadde dyr. 

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

Et av kravene fra Dyrevelferdsprogrammet  for svin er at produsentene skal loggføre hendelser som halebiting, dødelighet og behandling  og oppfølging av syke/skadete dyr. Dette kan du enkelt dokumentere gjennom Ingris tilvekst.

Fjøsloggen er basert på Helsetjenesten for svin sin fjøslogg og består av to deler; en del hvor du registrerer eventuelle skader på innkjøpte dyr og en del hvor du registrerer skader/sykdommer underveis i perioden. Dyr som blir registrert som døde/avlivet vil også vises i fjøsloggen. Alle registreringsbildene er laget slik at det skal være like enkelt å gjøre registreringene på telefon som på PC og fjøsloggen er alltid tilgjengelig i PDF.

Tips! Vi har laget 4 korte demovideoer som viser hvordan du gjør registreringene. Se video her. 

Registrere skader på innkjøpte dyr

Når du mottar innkjøpte dyr og sorterer dem i ulike avdelinger, kan du med hjelp av fjøsloggen i Ingris registrere hvor mange av disse som har brokk,byller og kort hale med en gang og behøver ikke å vente på at kjøpet blir overført fra slakteriet.

Sykdom/skade i perioden 

I fjøsloggen kan du også registrere skader og sykdommer som oppstår i din besetning. Her kan du for eksempel fylle ut tilbakeholdsfrist, hvilken sykdom/skade dyret har og om den har blitt flyttet til en sykebinge. Det er også laget en smart "oppfølgingsfunksjon" som fir deg et varsel om oppfølging på dette dyret i oversiktsbildet.