Fjøslogg

Et av kravene i Dyrevelferdsprogrammet for svin er at produsentene skal loggføre hendelser som halebiting, dødelighet og behandling og oppfølging av syke/skadde dyr i en fjøslogg. 

Fjøslogg finnes i to utgaver:

1. Utskrivbar versjon. Last ned fjøsloggen her.

2. Elektronisk versjon i Ingris tilvekst. Ingris tilvekst er tilpasset bruk på mobil. Dette gjør det enkelt å registrere mens du står ved bingen og observerer dyra. Les mer om fjøslogg i Ingris tilvekst her.