Hva leter du etter?

Fjøslogg

Fjøslogg er en loggbok hvor produsenter skal føre opp alle hendelser som angår grisens helse og velferd.


Publisert: 04 mai, 2018 Oppdatert: 04 mai, 2018

Innholdet i fjøsloggen koordineres med Mattilsynets krav til dokumentasjon. I fjøsloggen er nøkkelbegreper oversatt til ulike språk. Det viktigste med fjøsloggen er at den blir brukt.

Last ned fjøsloggen her, eller henvend deg til slakteriet om du har behov for flere.