Flere registreringer i ny drakt

Arbeidet med en stegvis modernisering av Ingris purkedel siger stadig fremover. Hovedfokus hittil har vært ny purkeoversikt og flest mulig nye registeringsbilder. På et tidspunkt vil de gamle bildene fjernes helt. Her får du en kort status for registreringer i ny versjon per april 2022.

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

Nye registreringer for purker

 • Pulje
 • Utmelding
 • Avd/binge
 • Fôrforbruk
 • Helse + helse spedgris
 • Brunst
 • Bedekning
 • Drektighet
 • Kasting
 • Grising
 • Kullutjevning
 • Avvenning
 • Innmelding


Kommer: spedgristap, hold/spekk/vekt

På det nye individkortet kan du få oversikt over alle hendelsene på enkeltdyr, og du kan gjøre nye registreringer. Tips: Klikk på bokstaven "i" på tastaturet for å få frem søkevindu for individ. 

Nye registreringer for merka smågris

 • Defekter
 • Rekruttering inkl Inn i pulje
 • Utmelding
 • Helse
 • 3-ukers registrering
 • Kullutjevning - flytt til diemor eller automat
 • Innmelding av kjøpte dyr

Merka smågris har også eget individkort. Her kan du se på data og gjøre registrering på enkeltdyr. Disse finner du på siden Merka smågris i menyen i ny purkedel. 

Nytt prinsipp for masseregistrering

Nytt prinsipp for masseregistrering på mange dyr, her med eksempel fra merka smågris: Søk frem individer, huk de av og gå til registrering. Her kommer det flere muligheter etterhvert. 

Tips om nye muligheter

 • I registreringsbildene bruker du enklest:
  Tab for å forflytte deg fra felt til felt
  Enter for å lagre og hoppe til neste rad
  Alt + piltaster kan brukes for å navigere på "kryss og tvers" mellom felter - fremover, bakover, oppover, nedover.
 • Søk i purkeoversikten etter et utvalg dyr å registrere på ved å liste opp individnr med komma i mellom, eller som en serie med franr - til nr med bindestrek
 • Du kan selv skru av og på om vaksinering av merka smågris skal medføre rekruttering. Ligger under Brukervalg nederst i menyen i ny purkedel.
 • Du kan søke fram dyr i purkeoversikten på avdeling og binge. Ligger under Filteret ("trakta") bak søkefeltet i ny purkeoversikt.
 • Under Rapporter i venstre meny ligger det nå en ny side kalt "Helse". Her får du oversikt over registrerte vaksiner, sjukdom, medisinforbruk og defekter.
 • Registreringshistorikk: på denne siden søker du frem historiske registreringer for enkelt å kunne rette opp dersom det er feilregistrert via masseregistrering

Bli med på utviklingsprosessen
Vi oppfordrer sterkt til å ta nye bilder i bruk så vi får erfaringer med disse og kan gjøre justeringer underveis.
Særlig aktuelt er det nå å komme i kontakt med produsenter som bruker utstyr i fjøset og RFID-øremerker/transponder/chip på grisene sine for å se på muligheter for integrere dette med Ingris.
Er dette deg? Ta kontakt!