Ny Ingris tilvekst lansert!

16. januar ble det lansert en ny versjon av Ingris tilvekstdel. Tilvekstdelen er laget for å gi oversikt og resultatmåling hos avvent smågris og slaktegris.

Den nye versjonen har mange små og store forbedringer. Et forbedret design skal gjøre den enklere og mer brukervennlig. Den er tilpasset for bruk også på mobil.

 Den nye applikasjonen for smågris og slaktegris gir deg som produsent en oversikt over dyr, fôr og hendelser per avdeling. Dette skal gjøre det enklere å være ajour med registreringene samt gjøre det lettere å oppdage mangler eller feil i registreringene. Slakt og livdyrkjøp kommer inn fra slakteriene og kan fordeles automatisk til rett avdeling dersom man definerer dette i applikasjonen. Vi jobber også får at kjøp av kraftfôr skal komme inn fra fôrfirmaene. Dette kan per nå registreres manuelt.

Det vil lanseres forbedringer og nyheter utover året. Så fort kraftfôrkjøp er på plass vil vi ta fatt på arbeidet med å få inn helse- og medisinregistringer. Vi vil deretter ta fatt på arbeidet med å vise trender og utvikling av noen nøkkeltall, noe som skal gjøre det lettere for produsent å følge opp produksjonen underveis.