Registreringsfrist årsstatistikk

År 2022 er historie og det er tid for statistikk, rapporter og analyser av resultater i svineproduksjonen. For at din besetning og dine data skal være med i Ingris årsstatistikk for 2022, må alt som har skjedd i 2022 være registrert innen 15. februar 2023.

Gode og fullstendige data fra din besetning er viktig både for deg som svineprodusent, men også som en del av viktig dokumentasjon på omfang, utvikling og resultater for svineproduksjonen i Norge. Dataene er også viktige for forskning og utvikling innen avl, helse og andre fagområder og ikke minst prognoser for produksjon av svinekjøtt framover. Dine data inngår i større statistiske beregninger og offentliggjøres aldri uten ditt samtykke.

Registreringer av alle hendelser i 2022 skal med og det er viktig at dataene er så riktige og fullstendige som mulig for at resultatene skal bli riktige. Vær spesielt oppmerksom på følgende for å unngå feil:

Purker

  • Alle inn meldinger, utmeldinger, bedekning, grising og avvenninger i 2022 skal registreres – også for siste pulje i året
  • Kull som er født, men ikke avvent i 2022 (skal registreres med grising)

Smågris og slaktegris

  • Alle innmeldinger, salg/slakting av gris, overføringer gris mellom avdelinger, døde griser og fôrinnkjøp/fôrstatus/fôrforbruk i perioder/puljer/innsett som er avsluttet i 2022.
  • Status/periode slutt i 2022. Perioder som avsluttes 01.01.2023 eller senere vil først komme med i 2023-beregningene.
  • Registrering av døde griser – mangler her er ofte årsaken til feil. Sjekk at du har notert alle.
  • Griser inn og salg/slakt som er fordelt til feil avdeling er ofte årsak til feil i antall
  • Manglende eller ufullstendig registrering av fôr i enkelte perioder er ofte årsak til at perioder eller hele avdelinger må tas ut av årsstatistikken så ta en sjekk på at du har fått med alt.

Det foretas kvalitetskontroll av data og hele eller deler av besetninger kan ekskluderes ved mye feil og mangler. For å inngå i rangeringen av besetninger med smågris- og slaktegrisregistreringer er forutsetningene at det registreres fôrforbruk og det er registreringer for minst 80 % av årsproduksjonen. For satellitter må det være registreringer for minst tre puljer for å inngå i rangeringen. For å inngå i rangeringen av besetninger med purker og purkeringer må det være registreringer for hele produksjonen i året.

Trenger du tips eller hjelp til registrering eller retting av feil så ta kontakt med rådgiver hos slakteri eller fôrfirma, eller Ingris brukerstøtte.

Ingris brukerstøtte

Tlf: 906 23 317 (alle hverdager 08-16)

E-post: brukerstotte@animalia.no