Innsynslogg

I tråd med tilpasning til gjeldende GDPR-regler finnes det nå en Innsynslogg i Ingris. 

Produsenten kan nå se hvilke rådgivere (fra slakteri og fôrfirma) som har gjort et oppslag på besetningen i Ingris. Ved å klikke på prodnr/navn øverst i venstre meny i ny purkedel så vil det komme frem en logg som dette:

Innsynslogg.jpg

Medlemsavtalen for Ingris sier at alle besetninger skal ha minst èn rådgiver fra slakteri med tilgang til besetningens data. Administrasjon av rådgivertilganger utover dette kan den enkelte produsent styre selv på siden Brukervalg - se hvordan du gjør det her: Gi rådgiver tilgang.docx. 

Norsvins avlskonsulenter har tilgang til alle avlsbesetninger.