Ofte stilte spørsmål

Finner du ikke svar på det du lurer på i oversikten under? Ta en titt på brukerveiledningen eller kontakt din slakterirådgiver. Lurer du på hvordan du melder inn dyra dine første gang? Se egen guide for det her.  

INNLOGGING

 1. Jeg får ikke logget inn. Hvor får jeg tak i mitt brukernavn og passord?

Før du forsøker å logge inn første gang må du melde deg inn i Sauekontrollen. Det gjør du ved å kontakte din slakterirådgiver eller fylle ut innmeldingsskjemaet. Er du medlem logger du inn med brukernavn (ditt produsentnummer - 10 siffer) og passord. Passordet får du av Produsentregisteret (tlf 22 05 47 30). Det er forøvrig samme passord som benyttes av Nortura, OS ID, Moen Bjøllefabrikk, Matmerk (KSL), NSG Semin, Tine m.fl. Har du riktig brukernavn og passord, men kommer fortsatt ikke inn? Kontakt Animalias Brukerstøtte!

2. Jeg har byttet slakteri. Hvordan får jeg flyttet over Sauekontrollen?

Kontakt din slakterirådgiver som står oppført under Rådgiver på Oppslagstavla di i Sauekontrollen.

DØD PARINGSVÆR

1. Jeg får beskjed om at væren er død på paringstidspunktet, men det er den ikke. Hva gjør jeg?

Dette oppstår gjerne på innleide/kjøpte værer. Årsaken er som regel at selger/tidligere eier har meldt ut dyret med feil utmeldingsdato og/eller kode (f.eks. slaktet i stedet for solgt liv). Utmeldingen må stå som solgt liv før du som ny eier kan bruke den. Kontakt forrige eier eller din brukerstøtte (se kontaktinfo på oppslagstavla etter innlogging) for å få han/hun til å justere utmeldingen.

RAPPORTER

1. Hvordan skriver jeg ut rapporter rett?

Du kan skrive ut både Besetning og de ulike rapportene som ligger under menyen Rapporter. Trykk på valg-knappen oppe i høyre hjørne og velg Last ned pdf. Skriv deretter ut.

2. Jeg ser ikke alt som rapporten inneholder før jeg printer den ut. Hvordan får jeg opp alt på skjermen (mot høyre)?

Ved brede rapporter som f.eks. Tilvekstrapport så vises en del av dataene utenfor skjermen. Scroll helt ned på sida og du vil få opp symbol som gjør at du kan dra bildet over mot venstre sånn at de siste kolonnene kommer til syne. Du kan også zoome ut skjermen ved å holde inne Ctrl og trykke på - på tastaturet.

RETTING AV FEILREGISTRERTE OPPLYSNINGER

1. Hvordan endrer jeg opplysninger som er feil? F.eks. kjønn, individnummer, fødselsdato.

Gå til Besetning  og trykk på individnummeret. Du kommer da inn på dyrets Individkort. Der kan du endre blant annet kjønn fra bildet du kommer inn i. Alternativt velg den fanen opplysningene du skal endre ligger under og trykk endre. NB! Du kan ikke endre kjønn på kåra værer. Du kan heller ikke endre rase på rasegodkjente dyr.

Du kan kun endre opplysninger som er registrert i din besetning. Det betyr at dersom du skal rette noe på et innkjøpt dyr, feks kjønn eller far, må det gjøres hos selger. Opplysninger som er registrert på dyret via lamming hos mor kan endres ved å gå til moras individkort >fane Lamming og trykke endre. Det gjelder f.eks. individnummer på lam samt fødselsdato.

2. Jeg har et dyr som lever i beste velgående, men som jeg ikke ser på Besetning. Hva gjør jeg?

Bruk filteret i Besetning. Tast individnummer (5 siffer), hak av for Utmeldt og trykk Søk. Finner du dyret? Får du opp flere dyr med samme individnummer kan du skille dem på fødselsår. Trykk på individnummeret for å komme til individkortet og sjekk hvordan utmelding dyret står oppført med (slakt, salg, tapt sommerbeite osv.). Gå til fane Inn/utmelding og trykk Endre utmelding. Der vil du få frem en slett-knapp.

SLETTING/UTMELDING/SLAKT

1. Må jeg melde ut dyr som slaktes?

Så sant dyrene sendes til slakteri må du ikke melde de ut. Slakteopplysningene kommer automatisk fra slakteriet og dyret meldes samtidig ut av Sauekontrollen. Det tar noramlt 7-10 dager fra slaktedato og til dataene er inne i Sauekontrollen. Dersom noe er feil (f.eks. feil individnr) vil du finne slaktet på "Avviste slakteopplysninger" på Oppslagstavla di. Rett feilen og les inn på nytt eller kontakt brukerstøtte. Dersom dyret slaktes hjemme meldes det ut via Registrering > Utmelding med utkode 2 Hjemmeslakt.

2. Hva er forskjell på utmelding og sletting?

Alle dyr skal i utgangspunktet meldes ut via Registrering > Utmelding. Sletting skal kun brukes dersom individnummeret er feil og dyret aldri har hatt noen hendelser (veiing, lamming e.l.). Har dyret hatt hendelser skal det meldes ut via Registrering > Utmelding eller individnummer rettes ved å kontakte slakterirådgiver.

DIVERSE

1. Hvor går jeg for å tildele smil eller sur munn til mine dyr?

Tildeling av smil/sur munn gjøres fra individkortet til dyret, eller fra utvidet registrering dersom en velger det via valg-knappen i nye registreringsbilder. Ønsker du å fjerne symbolet trykker på symbolet i individkortet.

2. Hvor finner jeg kåringsbevis til den kåra væren jeg har i besetningen?

Dersom væren er innmeldt i din besetning finner du enkelt kåringsbeviset ved å gå til individkortet. Der er det en egen knapp for kåringsbevis.

3. Jeg ønsker å lage min egendefinerte rapport hvor jeg selv velger hvilke kolonner jeg vil ha med, sortering av disse og evt. søk som skal ligge til grunn. Hvordan gjør jeg det?

Se mer om dette her.

4. Hva er etiketter og hvordan bruker jeg de?

Etiketter kan du se for deg som notis/post-it lapper du gir dyra dine. De er helt egendefinerte. Det kan f.eks. være "slaktes" "mulig påsett" "svarte flekker" "marispener" e.l. Etikettene kan tildeles fra individkortet, via Utvidet registrering i registreringsbildene, eller via masseregistrering fra Besetning. I alle rapporter kan du søke opp etiketter evt. i kombinasjon med f.eks. kjønn eller alder. Det gjør at du f.eks. kan søke opp "slaktes" og få alle dyr du har registrert dette på gjennom året. Da er det lett å få oversikt over planlagte utslaktinger.

5. Automatisk registrering av sanking
Funksjonen registrerer automatisk dyr som får vekt (gjelder både søyer og lam) etter 1.august som sanket. Dette forutsetter imidlertid at de er registrert Sluppet før vektene registreres inn. Registrering av slipp kan enkelt gjøres ved å bruke Masseregistreringsfunksjonen fra Besetning. Du kan også registrere slipp/sanking via Registreringsmenyen. Når dette er gjort kan du få ut Mangelliste sanking fra Oppslagstavla og rapportmenyen. Denne viser hvilke dyr som mangler fordelt på familiegrupper, søyer hvor lamma er hjemme og lam hvor søya er hjemme.