Datautveksling og roller

Her finner du en oversikt over de ulike rollene og datautveklsing i Sauekontrollen

Roller

For å kunne tilby gode tjenester til medlemmer i Sauekontrollen er det opprettet ulike tilganger for eksterne brukere, tilpasset det angitte formål, for eksempel fagrådgivning, avl m.m. Brukerne signerer en personlig avtale med Sauekontrollen.

En oversikt over de ulike rollene og hva de har tilgang til finner du her. 

Datautveksling

Sauekontrollen utveksler data med flere aktører.Formålet med de ulike integrasjonene er å forenkle registreringsarbeid for medlem, forbedre datakvalitet og -tilgang samt gjennomføre rapportering av lovpålagte opplysninger på vegne av medlem.

En oversikt over hvilke data som innhentes og videreformidles, og til/fra hvem, finner du her.