Høsttips i Sauekontrollen

Høsten er en travel tid for sauebonden. Det skal sankes og veies før lammene sendes til slakt. For å dokumentere og forenkle arbeidet har Sauekontrollen flere funksjoner som kan være nyttige å bruke. 

Fotograf : Animalia/Caroline Roka

Sanking 

Om du har registrert dyrene dine som sluppet i Sauekontrollen, vil du få opp en link til alle dyrene dine som mangler sanking på forsiden. Følger du denne, får du opp lister med alle søyer og lam som ikke er sanket. Her er søyer med lam listet opp sammen med lammene sine, og ellers er manglende søyer og manglende lam i hver sin liste. Rapporten kan skrives ut, eller den kan åpnes i Sauekontrollen app. Husk å synkronisere appen før og etter bruk og å sjekke at du har riktig versjon. Høsten 2021 brukes versjon 1.2.5 eller høyere. Versjonsnummeret står på innloggingssiden i appen. 

Sanking registreres automatisk når dyrene får en vekt etter 1.august. Dette gjelder både søyer og lam. NB! Ikke legg inn fiktive vekter for å sanke dyr. Sanking av dyr som ikke veies på høsten kan enklest gjøres ved masseregistrering av beiteslipp/sanking, eller ved flytting til innmark/ binge i Beite/binge. Hvis du ikke får opp mangellisten kan du se om det er huket av for dette valget under egne valg på forsiden.  

Høstvekter  

Høstvekt er en obligatorisk registrering for alle lam i Sauekontrollen. Lammene skal registreres med høstvekt rett etter sanking, når de er mellom 91 og 250 dager gamle. Et dyr kan kun ha en høstvekt. Dersom du veier flere ganger registreres disse med vekttypen “annen vekt”.  

Rapporten manglende høstvekter kan brukes for å holde kontroll på hvilke dyr det er lagt inn høstvekt på. Her finner du alle dyr som er født i år og som er over 91 dager. Også denne rapporten kan åpnes i appen, og vekter kan enkelt registreres rett i den. Ellers er rapporten noteringsliste veiing fin å skrive ut og for å notere på. 

  

Vi ønsker alle Sauekontrollens brukere en fin høst!